25 maj 2016

Trettiosju olika sorters familjer?

I Artikel 16, punkt 3 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna heter det:

"Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd."

Kommunisterna önskade emellertid kollektiv statlig barnuppfostran under utbildade pedagoger, och ville därför ge barn vissa rättigheter i familjen genom att begränsa föräldramyndigheten. Punkt 41 i de kommunistiska långsiktiga målen:

"Skapa behov för barnuppfostran utanför föräldrarnas negativa inflytande. Förhindra fördomar, mentala blockeringar och hämningar hos barn genom att undertrycka föräldrarnas inflytande."

Den danska socialdemokratin stödde denna kommunistiska tankegång i ett förslag till ett nytt partiprogram 1969, uttänkt av psykologen Eggert Petersen. Enligt detta bör barn har samma rättigheter som de vuxna i familjen när det gäller att bestämma, själva välja kön och annan grupp (politisk, religiös eller vad som helst) i stället för familjen...

I praktiken stöddes detta av myndigheterna, och man arbetade vidare i denna riktning, bland annat genom World Federation of Mental Health och den kommuniststyrda fackföreningen BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund). Nya lagar kom till som gick i samma riktning med ständigt mindre inflytande för föräldrar. Föräldrar är sällan organiserade och sällan orienterade. Institutionerna övertar deras barn eftersom de själva trångsynt ser det som en fördel att de genom att sätta Lille-Peter i institution kan tjäna pengar och köpa saker de annars inte skulle ha råd med.

Mer vill ha mer. Bakom den kommuniststyrda barnuppfostran låg önskan om att barnen som vuxna skulle genomdriva den internationella världsrevolution som de var indoktrinerade med.

Programmet för att uppnå detta verkar inte minst bestå av att skapa totalförvirring, ett slags Ragnarök, där även de mest grundläggande känslor, regler och traditioner bryts ned. Nu är en familj inte längre att förstå som ett föräldrapar med barn. Nej, nu har vi - efter femtio år - kommit mycket längre, nu kan en familj kan ha trettiosju personsammansättningar, som rimligen också ska behandlas olika i den sociala sektorn, till exempel angående ekonomiska bidrag och psykologiskt stöd. Vad du och jag ska ha för åsikter om detta, framgår av TV-program och bokrecensioner. I den svenska röda TV visade man programmet "Familjen i förändring".

  

Programmets grundhållning kom tydligt fram i några sekunder, när en skådespelare visade sitt yttersta förakt för kärnfamiljen genom att kasta kroppen tillbaka och rulla med ögonen mot Vårherres himmel. Så var det sagt.

  

Regnbågens färgskala har sedan sextioåttornas omvälvningstid använts som en symbol för multikulturens kaotiska makt, från alla typer av sexattityder och -handlingar till allt annat. I boken "den förbannade kärleken" kan man läsa om regnbågsfamiljer. "En familj med en eller flera homosexuella föräldrar. Regnbågsfamiljer är de riktiga familjerna. Nästan alla konstellationer är genomförbara."

Spydpigen: Regnbuefamilier - rigtige familier

24 maj 2016

Jobbik går åt rätt håll - börjar bli som Sverigedemokraterna

    

Fotot visar Jobbiks partiledare Gábor Vona (till vänster) och Israels ambassadör Ilan Mor (till höger) vid en fotbollsmatch i Ungern. Liksom många andra nationalistiska partier i Europa har Jobbik valt sida. De deltar inte längre i hetsen mot judar och Israel. Den retoriken överlåter de till sådana som Sveriges utrikesminister Wallström.

Från ungerskt håll är man av förklarliga skäl sur på finansmannen George Soros, vars stiftelse Open Society Foundations stött flyktinginvasionen av Europa med hundratals miljoner dollar. Men man ska inte blanda ihop sådana globala finansmän med det judiska folket eller med staten Israel. Det påstås att Soros är jude men hur mycket jude är han egentligen? Som 15-åring hjälpte han till att beslagta egendom från de ungerska judar som skulle skickas till nazisternas koncentrationsläger. En folkförrädare både mot judar och ungrare. En iskall typ, och värre har han blivit med åren. I maskopi med krypto-muslimen Obama jobbar han stenhårt på att höja hastigheten på den muslimska massinvandringen till Väst.

George Soros är en psykologisk gåta. Likaså Sveriges förre statsminister Fredrik Reinfeldt som öppnade alla luckor så att den svenska skutan började sjunka. Om jag vore marxist skulle jag nog kunna dra några ekonomiska och sociologiska resonemang men jag tror att det är enskilda personligheter som bestämmer historien. Politiker kan naturligtvis inte göra något åt befolkningsexplosionen i Afrika och Mellanöstern men de kan åtminstone försöka stänga våra gränser så våra länder inte imploderar och sugs ner i den muhammedanska malströmmen.

    

Liknelsen med skutan och malströmmen hämtad här

23 maj 2016

Konformismens kreatur har bestämt att alla gamla barnböcker ska makuleras

Den folkkäre serietecknaren och barnboksförfattaren Jan Lööf har på senare tid kritiserats för sina ”stereotypa skildringar av andra kulturer”. Tydligen är han inte så folkkär längre. Så blir det när ett land håller på att byta ut sitt folk.

Jan Lööf ligger bakom en av svensk barnfilms största succéer: "Skrotnisse och hans vänner". Nog minns ni väl Bertil Enstöring, Skrot-Nisse, Kalle och byråkraten Ture Björkman? Här är den sistnämnde i aktion i Egypten. Från BubbavelI bakgrunden hörs en böneutropare. Man hade väntat sig en minaret men får i stället syn på ett kyrktorn. Visserligen finns det fortfarande några kyrkor kvar i Egypten men förmodligen var kyrktornet återanvänd rekvisita från tidigare avsnitt av Skrotnisse.

22 maj 2016

Kristendom som välkomnande dörrmatta

Sveriges kristna råd kritiserar den striktare migrationspolitik som väntas i juni. "Vi behöver ta emot fler människor för i längden upprätthålla de samhällssystem som vi har skapat för allas välfärd", skriver rådet som består av 26 medlemskyrkor.

Om de bekymrar sig om välfärden tar de totalt fel. Asylinvandringen kostar betydligt mer än den smakar. Och om de bekymrar sig om de kristna tar de också fel. Annars skulle de föreslå att Sverige slutar ge asyl åt muslimer.

I Syrien och Irak pågår ett folkmord på kristna. Ofta fortsätter förföljelsen när de kommer till Sverige. Dagligen rapporteras om bråk på flyktingförläggningar. Den som inte är tillräckligt islamisk ligger illa till. Det börjar likna Mellanöstern.

Kyrkorna har gått vilse. Påven Franciskus säger att vi ska göra som Jesus och tvätta andras fötter. Jesus tvättade faktiskt vid ett tillfälle sina lärjungars fötter men påven säger uttryckligen att vi ska tvätta miljoner muslimska invandrares fötter. Dessa människor kommer knappast att bli Jesus lärjungar, det ser profetens svärd till.

"När jag hör prat om Europas kristna rötter blir jag förfärad över den kolonialistiska tonen," säger påven. Vilken politiskt korrekt Obama-typ! Vilken historielöshet! Det var ju tack vare kristendomen som Europa inte blev uppslukat. Han ignorerar att vi genom 1400 år kämpat för att slippa se våra länder förvandlade till islamiska samhällen där skräcken regerar. Han är en en typisk ulv i fårakläder, en sådan som Jesus varnade för.

Förverkligande av Hitlers dröm


Det var självklart att folk skulle bli upprörda när Boris Johnson, förre borgmästaren i London och den ledande förkämpen för Storbritanniens utträde ur EU,  påminde väljarna om att flera försök tidigare gjorts, bland annat av Hitler, för att tvinga de oberoende nationalstaterna i Europa in i ett centralstyrt land.

Johnson - Member of Parliament och en forskare och historiker vid Oxford University -  påpekade att tidigare försök av romarna, Napoleon och Hitler, att med våld skapa en enda dominerande europeisk stat, har alla misslyckats, eftersom det inte funnits någon önskan om det bland de olika folken i Europa.

Han gjorde helt klart att det inte är en direkt jämförelse mellan den nuvarande politiska eliten och Hitlers hantlangare, men påpekade att de försökte uppnå samma mål men med olika metoder.

De ilskna tjuten från EU-supportrar och de vanliga socialistiska / progressiva/ självhatarna, var uppenbart fabricerade och ignorerade verklighetshistoria. Den påhittade upprördheten överträffades av Labour MP och Shadow Foreign Secretary Hilary Benn, som hävdade att han var ”kränkt" av jämförelsen.

(En potentiell utrikesminister som förnekar sanningshalten i nutidshistoria för politiska syften fyller en inte  exakt med tillförsikt, men det passar planerna för en Vänster-inriktad gemenskap)

Hitlers planer för Grossgermanisches Reich, där han planerade ett tysk-kontrollerat Europa från "Ural till Atlanten” är väl dokumenterade.

Beteende som detta förnekar historia, i bästa fall ändrar det historia. Alla som studerar politik är väl medvetna om att detta förnekande och omskrivning, är standardförfarande, inte bara för tyranner utan också för de moderna medlemmarna av nämnda socialistiska / progressiva / självhatare  tillsammans med den agenda som drivs av den politiska eliten.

Visionen av ett “Storslaget Tyskt  Europeiskt Rike” har uppstått genom ingen annan än den brittiska premiärministern och europeiska superstat-fanatikern, David Cameron, när han talade och medvetet vilseledde studenter i det forna Sovjet Kazakstan.
Mer här.

21 maj 2016

Lördagsgodis

19 maj 2016

Bananrepublik


Knute skriver i sin artikel nedan: “Jag börjar tappa mina illusioner om Amerika” och det är han inte ensam om.

USA liknar mer och mer en latinamerikansk bananrepublik, både socialt och politiskt.  Vi har ett mångkulturellt samhälle nu, våldsamma rasmotsättningar, knappt någon nationell identitet, en klass av superrika som mestadels lever isolerat från resten av folket, en härskande oligarki,  presidenter som tillåts agera som diktatoriska kejsare, en korrupt kongress som är köpt av de stora företagen och ett övervakningssystem värdigt den värsta polisstat.

Amerikaner har alltför bokstavligt och okritiskt trott att de är bäst i världen, att pengar ger lycka, framgång och nationell sammanhållning och att de har rätt att skicka sina trupper flera tusen mil bort för att slåss mot människor som inte är deras fiender och som inte kan skada dem.  Samtidigt invaderas det egna landet av parasiter och fiender från tredje världen. Ingen amerikansk soldat bevakar de södra gränserna.

De illegala får alla tänkbara offentliga förmåner, konkurrerar undan amerikaner på arbetsmarknaden och Vänstern jublar.
 Det finns också de som verkligen tror på myter om invandrarnas assimilering.  De försäkrar oss att mexikaner vill blir som amerikaner, samtidigt som de säger att mexikaner kommer att berika oss därför att de är annorlunda.
USA:s generösa och okritiska invandringspolitik drivs också av ilska och politiska och ekonomiska beräkningar. När amerikaner protesterar mot vad som pågår säger politikerna att allt kommer att förbli densamma, vare sig de vill det eller inte. Vi har blivit som Mexiko.
Många av oss har vaknat att inser att vår regering är inte vår egen, att de som styr oss i huvudsak är våra fiender.

Obama har fått sin “förändring” men han har byggt den på en grund som lagts under många års arbete av vänster-fanatiker och lögnare. Amerika har förstörts rasistiskt, lagligt, moraliskt och politiskt.Vänster-etablissemangets älskling i detta presidentval är en lögnaktig, blodtörstig, korrupt kvinna vars närmaste kompanjon, Huma Abedin beskrivs i “Discover the Network” som: "Tidigare anställd, under lång tid, av the Institute of Muslim Minority Affairs, som delar the Muslim Brotherhood's mål att etablera islamisk överhöghet och sharialagar i hela världen."

Jag kan inte se någon konsekvens eller rationalitet i hur USA förhåller sig till politik och kultur.

Bill Clinton skapar vrede i Polen och Ungern

"Polen och Ungern, två länder som inte skulle haft frihet utan USA och det kalla kriget, har beslutat att demokrati är alltför problematisk och vill hellre ha ledarskap i Putin-stil," sade Bill Clinton nyligen under ett väljarmöte med Hillary Clinton.

Ungerns utrikesminister Péter Szíjjártó säger att ungrarna varken ska vara tacksamma till USA eller kalla kriget. Friheten har ungrarna själva kämpat för och offrat tiotusentals liv för.

"Bill Clinton vet förmodligen mycket väl att Ungerns framtid blev till genom demokratiska val. Det är möjligt att han är missnöjd med ungrarnas val, men det är inte ett tillräckligt skäl för att förolämpa det ungerska folket."

Likaledes är den polska premiärministern Beata Szydło kritisk mot Clintons yttranden. "Han borde be om ursäkt, eftersom denna typ av åsikter är totalt orättvisa."

Det märks att Bill Clinton har nära relationer med George Soros, en finansman som inte nöjer sig med att tjäna pengar utan vill påverka världspolitiken också. I synnerhet skulle han gärna få bort den konservativa kristdemokratiska regeringen i sitt gamla hemland Ungern.

USA:s ambassadör Colleen Bell sade att Clinton gjorde uttalandet som privatperson. Men det är bara en bortförklaring. De har naturligtvis alla samma inställning hela gänget: "Störta Assad, släpp in flyktingar och bekämpa Ryssland... annars!" Undrar om en president Trump skulle ändra på den saken. Det vore en nåd att stilla bedja om, men jag börjar tappa mina illusioner om Amerika.

Ryssland är inte längre kommunistiskt medan Väst är på väg att bli det. Valet av Obama är den tydligaste signalen. Democrats beter sig som reliker från 1968-vänstern. En sak håller Amerika emellertid fast vid: geopolitiken. Ryssland ska fortfarande behandlas som under kalla kriget, och islamister ska behandlas som allierade. Förnuftiga människor som håller fast vid den västerländska kulturen ska behandlas som fiender.