10 februari 2016

Hillary erkänner sig besegrad


Efter decennier av planering och manipulering för "sin tur” i Oval Office förlorade Clinton i New Hampshires primärval.  Sen. Bernie Sanders vann övertygande, 60% mot 38%  och Hillarys bitterhet över förlusten och över de urusla röstnings-siffrorna börjar visa sig.

Det måste vara svårt för henne att hålla masken.  År 2008 förlorade hon mot en okänd, oerfaren kommunorganisatör som heter Barack Obama och nu körs hon över av en 74-årig socialist som ser ut som en muppet .

  I sitt tal i går kväll, med Bill och Chelsea i bakgrunden, talade hon om sitt problem att dra till sig unga väljare och hur "arga" människor i landet är.
(Tack och lov var Chelsea tyst denna gång och kallade inte Sanders för President)

“Folk är arga. Men det finns också hunger. De är hungriga efter lösningar. Vad ska vi göra? ", sade Clinton.
"Jag vet att jag har en del arbete att utföra, särskilt bland ungdomar. Även om de inte stödjer mig just nu, stöder jag  dem ... Det är inte att du blir nedslagen som räknas, det är om du kommer tillbaka som är betydelsefullt.”

Breitbart karakteriserade resten av Clintons tal som "argt” och “skränigt.” I vad som verkade som en sista desperat vädjan till South Carolina svarta väljare,  gormade hon sedan om hur afroamerikanska föräldrar oroar sig för att deras barn trakasseras och "skjuts”. Hon inkluderade också familjer som är rädda för att invandrarverket ska knacka på dörren. 

Clintons förlust mot Sanders var inte liten och vad värre är ; en ny CNN opinionsundersökning visar att Sanders slår Clinton  med 87-9 procent bland 18-till-34-åriga kvinnor.   Dessa siffror är helt enkelt häpnadsväckande och visar att kvinnan som trodde att bordet var dukat för henne kan gå hem.
Trump får sista ordet igen


Matt Lauer leder en av de många meningslösa TV-morgonshower som fjäskar för “kändisar” av den rätta röda nyansen. Han anklagade Trump för att inte vara riktigt så ”statsman-lik" som Lauer skulle föredra. Han krävde sedan att få veta när Trump skulle “offentliggöra” sin deklaration och frågade om han tror att människor skulle bli ”chockade" över att få veta hur lite han egentligen betalar i skatt.

Trump svarade med att säga: " Jag kämpar som fan för att betala så lite skatt som möjligt, eftersom jag hatar hur regeringen spenderar mina pengar".

Lauer såg ut som ett barn som just tappat sin glasstrut i leran.

NewsBusted


09 februari 2016

En klok och modig arabisk muslim säger sanningen
Min översättning till svenska

Ibrahim Al-Buleihi:
När vi vill studera en religiös fråga, går vi tillbaka till vårt arv. Men när vi vill studera något världsligt, såsom varför vi är bakåtsträvare, medan andra är framgångsrika, måste vi söka efter svar på annat håll, inte i vårt arv.
 (Var är på annat håll?)

Ibrahim Al-Buleihi
 Utan tvivel i Väst.
(I Väst, inte i Öst?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Östra bara efterliknar (Väst). Ta Japan, till exempel - om det inte varit för deras öppenhet för den västerländska kulturen, skulle de också ha förblivit bakåtsträvare.  Arabisk individualism  har utplånats i detta samhälle ...
(Vad menar du med utplånad individualism?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Han [araben] är oförmögen till självständigt tänkande, och därför avvisar han alltid det som avvisas av samhället, och accepterar det som accepteras av samhället.
(Så "laganda" råder?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Det är andan hos en hjord, inte ett lag. Det är inställningen av en flockmedlem som inte kan frigöra sig från fångenskap i den rådande kulturen. Allt som samhället anser vara bra, anser den enskilde vara bra. Han är oförmögen till självständigt tänkande och att dra nytta av andras kulturer. Han är oförmögen att kliva ut ur formen som ålagts honom sedan barndomen .
(Borde den arabiska individen vara upprorisk, till exempel?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Inte upprorisk, men han borde söka sanningen. Han får inte utplåna sig själv och försvinna i hjorden.
(Du kritiserar araberna och berömmer Israel. Tycker du att araberna ska följa den israeliska modellen?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Nej, Israel skapade inte sig själv. Det är en utlöpare av Väst. De är en utlöpare av den västerländska kulturen. Det är därför jag jämförde Israel med Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Jag vill klargöra en mycket viktig punkt.
(Ursäkta mig, men jag har en fråga. Anser du att det är bra eller dåligt, att vissa länder är utlöpare av den västerländska kulturen ?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Det är en bra sak.
(Så vi bör också vara utlöpare från Väst?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Nej, men vi bör dra nytta av deras rika erfarenhet. Det är västvärlden som producerat allt detta välstånd. Till denna dag, är vi en börda för Väst. Även Japan medger att om de inte dragit fördel av västvärlden, skulle de inte ha utvecklats.
(Välstånd av vad?)

Ibrahim Al-Buleihi:
I allt. I normer, friheter och människans värdighet, liksom i utvecklingen av vetenskap, teknik och liv. Tror du att livet i dag är detsamma som det var för tio år sedan? Denna enorma förändring har producerats av Västvärlden . Vem annars producerade det?
(Men bör inte begreppen - såsom mänskliga rättigheter - ses som en ackumulerad prestation, i vilken alla samhällen spelat en roll?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Det är inte en ackumulerad prestation.
(Det har endast uppnåtts tack vare Västvärlden ?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Otvivelaktigt. Tyranny är ett enormt hinder, vilket gör framsteg omöjligt.
(Anser du att denna teori gäller Irak efter Saddam Hussein, som du beskriver som …)

Ibrahim Al-Buleihi:
Irak har inte tillåtits att uppnå stabilitet. Hela världen har ingripit i dess angelägenheter, som vi har sett.
(Västvärlden , som du prisar så mycket, ingriper i Irak.)

Ibrahim Al-Buleihi:
Nej, Väst ingrep i Japans angelägenheter också, och lyckades rädda Japan från tyranni. Idag betraktas Japan som en modell för demokrati, frihet och alla de fördelar som västvärlden har producerat.
(Du har sagt att under erövringarna vid tillkomsten av islam, kom araberna ut ur öknarna för att erövra, inte för att lära sig. Vad menade du med det?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Enligt min mening,trodde araberna under århundraden - och fortsätter att tro - att de har tillräcklig kunskap och visdom, och att de inte behöver lära sig något från andra, eftersom de framträdde på detta stadium av historien, för att erövra, inte för att lära sig, eller undervisa, inte för att studera ...
(Som guider, inte människor som söker vägledning av andra.)

Ibrahim Al-Buleihi:
Det är rätt. Denna illusion bland araberna kvarstår än i dag, trots att hela världen har förändrats. Världen har förändrats, men de tror fortfarande att det är deras plikt att lära andra, och det är en plikt för andra att lyssna till dem. Sanningen är att araberna har ingenting att erbjuda andra, men de fortsätter ... Denna fruktansvärda vanföreställning, denna tro på sin egen perfektion, tron att andra måste lära av dem, gör det omöjligt för dem att dra nytta av den moderna kulturen.

Nu är Träden skyldiga


En ny studie, publicerad i tidskriften Science, visar att utbredningen av barrträd i Europa har orsakat mer global uppvärmning. Resultaten utmanar den utbredda uppfattningen att det hjälper att plantera fler träd för att bromsa jordens stigande temperaturer. ...


"Två och ett halvt sekel av skogsbruk i Europa har inte gjort att klimatet svalnat”, säger en grupp forskare under ledning av Frankrikes Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement -

Medan Europas skogar har ökat med 10 procent sedan 1750, har kontinentens sommartemperatur stigit 0,12 grader Celsius (0,2 Fahrenheit). Forskarna säger att det till stor del beror på att många nationer har planterat barrträd, som tallar och granar, vars mörka färg fångar solens värme.
Träd, med ljusare blad, såsom ek eller björk, reflekterar mer solljus. Men snabbväxande barrträd, som används för allt från byggmaterial till massa har tagit över.

 Medlemmar av den globala uppvärmnings-kulten släpper ut lika mycket ofarlig CO2 som alla andra, och kultens höga prästadöme släpper ut mer än de flesta. Men jet-setters som Al Gore kan köpa sig förlåtelse genom “carbon offsets”. Pengarna hamnar främst i fickorna på giriga profitörer, men en del går också till att plantera träd, sk. ”koldioxidkompensation”.  Teoretiskt sett ska det balansera ett missförhållande som aldrig funnits.

Men oroa er inte, Trädplanterare. En annan studie kommer snart att bevisa att träd orsakar global nedkylning.
Under tiden får väl soldaterna bidra genom att kamouflera sig med grankvistar, eftersom Pentagon gett order till de högsta cheferna att införliva medvetenheten om klimatförändringar i stort sett i allt de gör, från att testa vapen, till utbildning av soldater för krig, till planer för gemensamma övningar med allierade. Man ska inrätta ett nytt lager av byråkrati - ett brett spektrum av "klimatnämnder och arbetsgrupper”- för att införliva kampen mot klimatförändringar i alla ”program, planer och strategier."
De säger att militären inte kommer att kunna upprätthålla effektiviteten om man inte följer direktivet att möta hotet,  som är baserat på “funktionsduglig vetenskap."

Klimatanpassning och Motstånd är helt i linje med president Obamas uppfattning att den globala uppvärmningen är landets främsta nationella säkerhetshot, eller åtminstone nästan. Obama säger att den globala uppvärmningen och dess efterföljande klimatförändringar inte ens ska diskuteras.

Det socalistiska folkhemsbadets tragiska öde

      

Ännu en offentligfinansierad service har gjorts oanvändbar för de som betalar för den. Värdegrundsbloggen

Offentliga badhus och bibliotek har blivit inrättningar vilka samma skattebetalare som finansierar verksamheten alltmer drar sig för att besöka. Fnordspotting

08 februari 2016

Enligt Madeline Albright…

…finns det en plats i helvetet för mig.Under ett kampanjmöte i Concord, New Hampshire, repeterade Madeleine Albright ett uttryck hon använde 2006 vid en lunch där kvinnor som spelar basketboll uppmärksammades. (WNBA)
Citatet var, "det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper andra kvinnor".

Nu använder Albright sin 2006-linje och påstår att om kvinnor inte röstar på Hillary Clinton, är de dömda att hamna i helvetet. Det är verkligen att gå osmakligt lågt och detta från en före detta utrikesminister.
  Clinton och kvinnorna som skrattar i bakgrunden tycker tydligen att det är toppen.  Men det är väl vad man kan man vänta sig av Al(not-so)bright - hon som tycker att det var berättigat att 500.000 barn dog till följd av kriget i Irak 2003.

Hillary måste stoppas


Man brukar säga:”Varje val handlar om framtiden för Högsta domstolen och konstitutionen. Den här gången är det sant.”

Något som det inte pratas särskilt mycket om under den här val-cirkusen är att presidenten tillsätter domarna i Supreme Court och oavsett vilka frågor man tycker är viktiga, har högsta domstolen sista ordet vad gäller grundlagen

Domare Ruth Bader Ginsburg är nu 82, Antonin Scalia och Anthony Kennedy,båda 79, och Stephen Breyer, 77, och det är möjligt att de går i pension under nästa president första mandatperiod.

Det innebär att den rätt balanserade fördelningen kan förändras dramatiskt.
"Om en Republican får byta ut de två äldsta democrats blir det en solid konservativ domstol, (5-4)  Om en democrat blir president och utser ersättare för de två äldsta på republican-sidan, blir det också en dramatiskt förändrad domstol och i så fall en solid 5-4 democrat-majoritet. "

Bill Clinton gav oss en skrämmande påminnelse om det i förra veckan; “En av anledningarna till att ni bör rösta på Hillary är att nästa president kan få en till tre möjligheter att tillsätta domare till United States Supreme Court, och vi kan ändra en hel del då”