29 december 2006

Multikulturellt läkarbesök

En amerikansk kvinna från Nashville, Tennessee var i Sverige för att fira jul. På juldagen fick hon ont i halsen och fick tid på en vårdcentral i Karlshamn. Men läkaren vägrade att undersöka henne. Han sa att han inte tyckte om amerikaner och att han inte tyckte om att höra engelska talas i sitt mottagningsrum. ”Jag vill inte ha något att göra med sådana människor,” sa han. Läkaren är palestinier och tycker inte om USA:s utrikespolitik.

Läkaren presenterade sig inte, röt åt kvinnans man och stormade ut ur rummet, meddelar svenska media och ser till att göra händelsen obegriplig genom att inte nämna doktorns nationalitet.

Landstinget i Blekinge tänker inte göra något åt patientens anmälan därför att läkaren nekar,
"ord står mot ord".

Det är ju i och för sig trevligt att muslimer i Sverige känner sig väl mottagna och kan slappna av och leva ett normalt liv. Men det är inte lika trevligt om normalt för dem innebär att leva efter regler som är i motsättning till svensk lagstiftning.

Ingår inte längre Hippokrates ed i läkarutbildningen? Eller svär muslimska läkare sin ed med två fingrar på Koranen, som tillåter taqiya, att ljuga för icke-muslimer.

Det är självklart att läkaretiken gäller alla människor. Men enligt islam är det inte så, en icke-muslim är nära på att jämställa med en gris. På dagis kallar de muslimska barnen sin fröken för "oren" och "smutsig", och vägrar lyda henne eftersom hon inte är muslim. Om hon frågar dem varför, svarar de att deras föräldrar sagt att svenskar och icke-muslimer alla är orena.

Om vi inte möts av respekt är det skäl att ifrågasätta fortsatt invandring från muslimska länder. Och bland dem som redan är här finns attityder som måste ändras, den saken är klar. Osama bin Laden är populär i vida kretsar. Han skulle inom få år kunna bli kommunalråd i Malmö, om han ställde upp.

I Danmark gjordes ett försök med en förening som heter moderata muslimer. Tyvärr blev den ingen framgång. Som jag skrivit tidigare är problemet för moderata muslimer, i den mån de finns, att de måste förändra sin religion så den passar i ett demokratiskt samhälle. Och det är inte lättaste, det inser man så fort man bläddrar lite i Koranen.

I år har den muslimska invandringen till Sverige mer än tredubblats. Bara till Skåne kommer dubbelt så många som till hela Danmark. Migrationsminister Tobias Billström säger att det inte finns några planer på att ändra politiken. Många hade nog väntat sig något annat av den nya borgerliga regeringen.

Jag vet, jag vet, det låter illa när jag tjatar om invandring. Alla tänker på judarna som inte var välkomna. Men tänk på att de fortfarande inte är välkomna. Nu är det muslimerna som förföljer dem i Europa. Imamerna skickar fram beslöjade flickor i TV som ska beklaga sig över att muslimerna blir lika motarbetade som judarna var. Det är så rörande att jag antar att judarna själva går på det.

Muslimerna beräknas komma att utgöra majoriteten av befolkningen, i Danmark någon gång mellan år 2030 och 2040, i Sverige med sin stora invandring ännu tidigare. Men så lång framförhållning har inte våra politiker, de är mer upptagna av att fjäska för att få muslimernas röster i nästa val.

De som kommer hit är inte heller de mest utbildade och icke-religiösa. "Doctors, engineers, pharmacists and academics prefer Canada, Britain, Australia and New Zealand."

Sveriges invandringspolitik kontrasterar starkt mot den i restriktiva länder som Danmark och Nederländerna. Enligt de nederländska myndigheterna har 73 000 personer sökt uppehållstillstånd hittills i år, jämfört med 126 000 år 2004. Trots minskningen är landet utsatt för ett kulturellt självmord eftersom majoriteten av invånarna i storstäderna Rotterdam och Amsterdam har utländsk bakgrund, främst muslimer från Marocko och Turkiet.

I Danmark har antalet asylsökande smält ihop sedan dess stränga lagstiftning introducerades för fyra sedan. Den totala invandringen till Danmark i år beräknas till 6000 personer, jämfört med över 100 000 till Sverige.


I Sverige tar media reflexmässigt ställning för muslimerna mot den danska politiken. Inte nog med att Danmark har en stram utlänningspolitik, de har ju soldater i Irak också! Så för den pakistanske läkaren är knappast danska patienter mer populära än amerikanska. Men vem är främlingsfientlig egentligen? Främlingsfientlighet är en människosyn som inte går att kombinera med jobb som läkare. Muslimer och icke-muslimer bör inte diskriminera varandra, respekten bör vara ömsesidig.

Så borde det vara, men tyvärr är det stora mellanöstliga inslaget i Sverige monokulturellt, "det er sig selv nok".


En kristen som flyttar till Saudiarabien har att välja på följande: konvertera till islam, hålla absolut tyst om sin tro, eller dö. Därför är vår religionsfrihet något som de flesta muslimer ser som ett tecken på svaghet, liksom våra politikers och medias prat om integration och multikultur.

Med hjälp av sådan nyttig idioti behöver islam inte vänta med att ta makten ända till år 2030.

"Karlshamn, Blekingepärlan den fina
Hade läkare från Palestina
Bad prompt sjuklingen dra
Sa hon vård ej bör ha
Amerikaner, de är en ren pina!"

Jänkarhat var det, ja.7 Kommentarer:

Humle och Dumle sa...

Vilken vårdcentral och läkare är det som betett sig så här?
Mer fakta i målet så att det kan slås upp stort!

Knute sa...

Gott Nytt År Everyhopa!

Jag skrev en kommentar på

http://magnusorerar.blogspot.com/

och fick följande svar (som nog kväver lite eftertanke innan jag i min tur kan svara):

"Jag tycker att du har all rätt
att skriva mot multikulturalism som du gör på din blogg, även om du nog har en del väl förenklade resonemang och fakta känns ibland lite "spetsad" och ...harkel... en aning ensidig. Men som enfrågeblogg ser den riktigt fräsch ut!!! Nåt helt annat och i en annan genre än min grunnande blogg. (Du lär väl inte ta upp de moderatare traditioner av islam där muslimer i hägre utsträckning accepterar sekularism och andra religioner, t ex islam på Balkan. Men islamiska huvudfåran, den arabiska, gör det ju verkligen inte och att religionen islam därmed har ett problem, det är helt klart.)

Nåväl. Jag anser även att denna händelse i Karlshamn är en konsekvens av invandring. Att vårt samhälle - våra politiker - måste förstå att värderingar som inte tillhör det svenska samhället måste avvisas kategoriskt samt att man inte bara bör reagera konsekvent utan även tydligt bör göra klart vad som gäller i Sverige. Nu antar jag att många politiker inte ens har ambitionen att göra det förra, att reagera konsekvent, exempelvis med tanke på våra politikers undfallande agerande under Muhammed-krisen.

För eller senare kommer vi att få långt fler med bakgrund i bl a islamiska länder i våra politiska församlingar, och tills dess tror jag att vi stenhårt bör försvara principer i vårt samhälle såsom något som hänger ihop med demokrati och humanism och inte får kompromissas med (i vissa europeiska lokala församlingar har redan politiska församlinger med islamisk majoritet orsakat problem av s a s konstitutionell natur). Detta kanske man kan se som en slags amerikansk inställning till andra kulturer. Skulle denna tydlighet i förväg inte infinna sig måste nog invandringen förr eller senare bromsas och tänker politikerna vara de mähän de ganska mycket hittills varit anser jag även att omedelbar minskad invandring inte vore fel. I annat fall lär risken för ändrad lagstiftning där sånt som yttrandefrihet (troligen strategiskt i tidigt skede), familjelagstiftning och individens frihet generellt kan komma att drabbas öka kontinuerligt.

Muhammedkrisen var verkligen en mardömslik sak, där sedan JK och andra talat för särskild hänsyn till islam och en yttrandefriheten inskränkande lagstiftning mot kränkning. Just yttrandefriheten är nog en av de viktigaste sakerna i en demokrati och en förutsättning för den! När det tummas det på den är det totalitarismen som vinner mark. (Men i dag ifrågasätter ju vissa om det i Europa de facto råder en yttrandefrihet - dels genom riskerna för hot och dels genom en diskurs av multikulturalism där t ex rättfram kritik mot islam bryter så hårt mot politisk korrekthet att man tar risker för sådant som ens karriär. Antar att din anonymitet har med det här att göra.)

I den mån multikulturella visionen är en postmodern sak (som har med en slags "konstruktivistisk strukturalism" att göra) så är den raka motsatsen till realism och således en fullständigt på idealism byggd tankemodell. Jag skrev igår följande fundering om sånt som försvaret av sharia från västliga politiker som t ex gärna kritiserar kristnas syn på abort: "maybe an unlimited belief in multiculturalism, and that the biggest challenge to the multicultural utopia is also the most valuable contribution to it? (No matter its content.)"

Nåväl. Att vi är där vi är är ingen katastrof. Kulturer kommer att blandas i framtiden. Men vi skulle mycket väl stegvis kunna förlora frihet om vi inte är tydliga om värderingar och öppet kritiska mot intoleranta, inhumana och totalitära inslag som hotar vårt samhälles demokratiska värden. Politiker brukar ju vara av en sort som gillar utmaningar så detta borde ju kunna vara en, kan man tycka... (Men politiker av i dag är kanske för mycket, och ser sig som, tjänstemän vilka som helst? Ser sin uppgift som preceduriell (kanske även i en liberal diskurs) jämkning snarare än att upprätthålla humanism och frihet?)"

Knute sa...

"Knulla bara ni kristna annars blir ni utrotade"

Gammalt grekiskt ordspråk från http://meta-polsemannen.blogspot.com/

Anonym sa...

alla muslimer borde inte straffas för en läkares uppförande. Om vi i sverige skulle hindra de som flyr från döden att komma hit är det vi som är omoraliska.

Anonym sa...

alla muslimer borde inte straffas för en läkares uppförande. Om vi i sverige skulle hindra de som flyr från döden att komma hit är det vi som är omoraliska.

Berit sa...

Maggan, få är de som flyr från döden. Speciellt de som efter att ha fått uppehållstillstånd regelbundet reser tillbaka till sitt hemland på semester.

Se invandrarfrågan som en liknelse med en livbåt som bara kan bära 50 personer. I vattnet simmar minst 200 som vill ombord. Ta in alla i båten och den sjunker och alla drunknar!
Sverige har ett ansvar för livskvaliteten för de människor de bjuder in men också för svenskarna som redan bor i landet.

Joern sa...

Seneste prognose for Sverige er udført af svensker:
http://www.lilliput-information.com/lindh.html

Seneste prognose for Danmark af 22. september 2008:
http://danmark.wordpress.com/fremskrivning-af-antallet-af-fremmede-i-danmark-i-aar-2020/

Venlige hälsninger
J. E. Vig, Danmark
http://danmark.wordpress.com
http://www.lilliput-information.com

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.