15 april 2007

Demokrati i Mellanöstern

Exil Svensk skriver:

"Det är alldeles uppenbart att islam normalt sett INTE kan förenas med demokrati och mänskliga rättigheter. Båda dessa begrepp är påfund som härstammar från västlig tradition och de har inga motsvarigheter alls i muslimsk tradition.

Jag läste nyligen ett utdrag ur en reseberättelse av en person från Ottomanska imperiet som besökte England (1600-talet om jag minns rätt). Han reagerade starkt mot att engelsmännen själva stiftade lagar i ett parlament. Hur kunde man göra detta när alla lagar kommer från gud? Inom islam betraktas det vi kallar för jurister närmast som en sorts präster. Hela tanken med demokrati är oförenlig med islams sätt att betrakta lagar och lagstiftning.

Det enda muslimska landet i mellanöstern som har genomfört en (delvis) framgångsrik demokratisering är Turkiet. Detta skedde efter flera hundra år av militära bakslag som kulminerade med förlusten i första världskriget, där Turkiet var på den förlorande sidan. Hela Nordafrika, Jordanien, Israel/Palestina, Syrien, Saudiarabien, gamla Jugoslavien, Irak och stora delar av Centralasien hade då gått förlorade och det som nu kallas Turkiet var bara en liten rest av det Ottomanska Imperiet. I detta läge genomförde man en tvångsmässig av-islamisering, ersatte sultanatet med republik, samt införde ett västerländskt juridiskt system och demokrati (begränsad i början, flerparti system efter 1945). Detta system har sedan skyddads främst av militären i Turkiet.

Jag anser att det finns många likheter mellan Turkiet efter 1918 och Japan efter 1945. Båda var imperialistiska system som ansåg sig överlägsna resten av världen och i båda fallen kom demokratisering endast efter katastrofala nederlag som gjorde det kristallklart att deras samhällen INTE var överlägsna västvärlden, utan tvärtom. Den stora skillnaden var att Japan påtvingades detta av en främmande makt (USA) medan i Turkiet kom drivkraften inifrån landet (Ataturk, a.k.a Mustafa Kemal).

Hur Japan kommer att utvecklas har jag ingen uppfattning om. Däremot är det helt klart att i Turkiet har Islam flyttat fram sina positioner markant och det finns en påtaglig sannolikhet att demokratin där kommer att avvecklas.

Detta är nämligen vad som har hänt i de flesta muslimska stater där man har infört fria val. De röstar fram muslimska partier som direkt avvecklar demokratin. Ett bra exempel som tidigare har diskuterats i KLs blogg är Algeriet, där fria val ledde till seger för islamister. Denna seger accepterades inte utan ledde istället till inbördeskrig som nu verkar blossa upp på nytt.

Jag hoppas verkligen inte att Turkiet skall utvecklas på detta sätt men jag tycker att det ser ganska mörkt ut.

The Economist hade för några år sedan ett långt reportage om Saudiarabien. Bland mycket annat berättade de om vilken skoningslös förföljelse som drabbar alla icke-muslimer. De pratade också mycket om möjligheten till demokrati. Det görs inga opinionsundersökningar eller liknande i Saudiarabien men efter många möten med lokalbefolkningen ansåg The Economist att det var helt klart vem som skulle vinna ett presidentval.

Någon som vågar gissa vem de ansåg skulle vinna?"


Tack Exil Svensk. Jag har några funderingar som du kanske kan hjälpa mig med: Vad vill egentligen den politiska eliten i Sverige och EU? Ska vi blunda för att kärnvapenlandet Pakistan hotas av en islamistisk kupp, och att det islamistiska Iran håller på att skaffa sådana vapen? Hur ska vi förhålla oss till att Europas granne Turkiet är på väg att bli islamistiskt? Ska vi ignorera islams religiösa extremister? Ska vi ignorera kritikerna av dem? Är det legitimt att använda kärnvapen mot Västerlandet? Är alltihop en konspiration styrd av USA? Ska vi ge upp vår liberala demokrati?

Uppdatering: bloggarna Zonka och Snaphanen berättar att Baron Bodyssey från USA har besökt Danmark. Här är banderollen från deras möte:1 Kommentarer:

Anonym sa...

Det var mycket vänligt att du tror att jag är kapabel att besvara dessa frågor. Tyvärr klarar jag det nog inte riktigt, men jag kan ju försöka;

Vad den politiska eliten i Sverige vill tror jag att vi vet, både du och jag. De vill mässa: Mångkultur är bra, mångkultur är bra....in i evigheten utan att någonsin ha presenterat någonting som förklarar varför så är fallet.

Vad gäller eliten inom EU har jag inte en lika stark uppfattning, men jag är ingen EU entusiast och jag kan rekommendera följade artikel:
www.brusselsjournal.com/node/2005

Vad gäller Pakistan och Iran tycker jag absolut INTE att vi ska blunda. Tyvärr är jag helt säker på att Sverige och stora delar av västeuropa kommer att göra just detta.Dock tror och hoppas jag att USA, precis som under de föregående hundra åren, kommer att vara villiga att stå upp mot totalitära beväpnade galningar.

Angående Turkiet är det en mycket svår fråga. Kan västvärlden hindra islamiseringen? I grunden tror jag att det som krävs är att västvärlden återigen, som 1918, framstår som ett mycket starkare samhällssystem. Detta i sin tur tror jag kräver att vi TOTALT SLUTAR att acceptera islamistiskt våld, hotelser och utpressning samt att vi skoningslöst och militärt bekämpar det när det uppkommer.

Enligt min uppfattning skall vi absolut inte ignorera extremisterna utan tvärtom tillämpa nolltolerans.

Vad gäller kritikerna mot extremisterna skulle jag vilja påstå att Sverige är ett av väldigt få länder som ignorerar dessa. T.ex anser jag att Huntigtons bok, clash of civilizations, är det mest debatterade och diskuterade samhällsvetenskapliga verket under de senaste 10 åren. Utom, så klart, i Sverige.

Jag är stor USA vän och kanske den ende svensk, förutom Dick Erixon, som gillar Bush. Jag har följt amerikansk debatt under många år och tro mig, i jämförelse är den svenska debatten bara löjlig på i stort sett alla områden.

Min uppfattning är att amerikanerna i grunden menar vad de säger. De är villiga att stå upp för frihet och demokrati med vapen i hand. Naturligvis väljer de var och när de står upp utifrån sina egna intressen. Men att Sverige, som aldrigt står upp, kan kritisera detta är patetiskt.

Jag tror och hoppas att USA kan vinna i Irak. Det kommer att ta lång tid och vara dyrt. Om man tror att de krigar om olja har man ingen aning om krigets kostnad jämfört med Iraks oljeproduktion. Om USA förlorar tror jag att detta kommer att leda till att den muslimska världen betraktar väst som svaga och detta kommer att ge stark vind i seglen till alla islamister. Ingenting skulle heller glädja den svenska 68 generationen mer.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.