21 april 2007

Rödfascister tvingar Sverigedemokraterna ställa in sitt möte i Danmark

Sverigedemokraterna tvingas ställa in sitt planerade riksårsmöte på ett danskt hotell nästa helg. Hotell Hvide Hus i Köge söder om Köpenhamn vägrar att ta emot partiet.

Hotelledningen säger sig inte kunna inte garantera personalens och gästernas säkerhet.

Först skrämdes alla svenska hotell och konferensanläggningar, och nu detta. Våld och hot om våld är typiskt fascistiskt beteende. Vilka är dessa terrorister som sätter demokratin och mötesfriheten ur spel?

Under TV4-debatten mellan Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas partiledare satt en annan partiledare i publiken. Jag kände först inte igen Lars Ohly därför att hans ansikte var så blekt av ilska, munnen som brukar le i TV var ett streck, blicken var iskall. När han sen tog till orda efter debatten kom en ström av invektiv mot Sverigedemokraterna. Det var som all hans uppdämda vrede mot all världens orättvisor fick utlopp.

På Vänsterpartiets hemsida uppmanar Ohly indirekt till våld emot Sverigedemokraterna och dess sympatisörer och väljare:

"Det kräver också att vi verkligen ser till att genomföra vår målsättning att finnas på plats inom 24 timmar varhelst sverigedemokraterna eller andra rasister propagerar.

Nu får vi jobba ännu hårdare. Tillsammans ska vi se till att sverigedemokraterna inte kommer in i riksdagen"

"Du visar vilken sorts demokrat du är Ohly. Och nu vet vi vem som kan antas uppmana AFA till våld emot Sverigedemokrater!! Man får hoppas att folk får veta vad ni "egentligen" står för och vilka motståndare ni är till demokrati och mänskliga rättigheter samt mötesfrihet. Jag mår illa!" Skriver Jorma.

Ruskigt många i det här landet rycks med av Ohlys hat och ropar vargen kommer! Men de riktiga vargarna är alliansen mellan kommunister, nazister och islamister, bland annat förenade i sitt hat mot Israel och USA.

Den politiska eliten har fel om att Sverigedemokraterna har en dold rasistisk agenda. Om man granskar deras program och studiematerial finner man en vilja att skilja mellan fakta och åsikter. De har inte varit opåverkade av tiden och är mindre "rasistiska" än Socialdemokraterna var på 1960-talet.

I samband med rasupplopp år 1965 i USA, där stadsdelar i flera städer hade bränts ned, uttalade Sveriges statsminister Tage Erlander i riksdagen:

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Idag skulle Tage Erlander riskerat att åtalas för hets mot folkgrupp.

Den där lagen borde avskaffas eftersom den förbjuder folk att tänka icke-sanktionerade tankar. Gränsen mellan fakta och åsikter är tänjbar, inte minst i en domstol. Är det rasistiskt att undersöka om invandrares brottslighet beror på deras religion? Naturligtvis inte, men för de politiskt korrekta är det kartan som gäller, inte terrängen.

Den falska politiska elitens våldsbenägna medhjälpare hindrar politiska möten. Folk är ålagda själv-censur. Vi är på raka vägen in i ett totalitärt samhälle.

10 Kommentarer:

Anonym sa...

Tiden er nu inde til, at alle frihedselskende kræfter danner et vagtkorps efter SA mønster.

falkeøje

Knute sa...

Det var inte bra, Falkeöje, inte bra alls.

Det är precis vad kommunisterna vill, de vill provocera fram motvåld. Nej tack.

Vi måste gå demokratiskt till väga och pressa politikerna och polisen att sköta sitt jobb och stoppa de fascistiska "antifascisterna" som stör politiska möten.

Detta är inte Tyskland år 1923 eller 1932, långt ifrån.

Anonym sa...

Politiet vil jo ikke, og de kan mange gange ikke.
Så skal man selv tage affære.
Det manglede bare.

falkeøje

Knute sa...

Nu förstår jag hur du menar. Liksom andra politiker behöver Sverigedemokraterna livvakter.

Anonym sa...

Svaret er rät.

falkeøje

Anonym sa...

Knute, du har rätt. Det här är inte Tyskland 1923 eller 1932. Det som kommer att hända i vårat Sverige blir något mycket värre om nuvarande invandrarpolitik får fortsätta. Vi går tveklöst mot ett inbördeskrig och vi kommer inte att kunna välja bort det. Faktum är att det redan har startat.

Knute sa...

Ja, islamisternas hantlangare i vänsterflygeln har startat ett gerillakrig så det gäller att vara vaksam.

Anonym sa...

Hils kampen velkommen.
Gennem striden lærer man at værdsætte de værdier, som vore folk har haft og værdsat gennem århundreder af år.
Striden gør, at man ikke taber kræfter, man vinder tilmed nye kræfter, men det er ikke gennem de samme personer, der kommer ud af striden med nye kræfter.
De gamle faldne kræfter kan man i dag finde i Mindelunden i Ryvangen i københavn.
Der kan man også se de pæle, ved hvilke de sidste patrioter segnede.
De er idag støbt i bronze.
De taler og maner os til modstand.

falkeøje

Knute sa...

Helt op til de sidste dage af besættelsen i 1945 henrettede tyskerne danske frihedskæmpere ved Ingeniørkasernen i Ryvangen.

Det slap vi for at opleve i Sverige. Vi har ikke haft krig i 200 år og forstår ikke hvad fare er.

Knute sa...

Intressant kommentar på Östra Ölands fria horisont:

Postat av: DDR2 - Norrland Sundsvall SAxat från nätet:

""...varje land har ett ansvar för sina egna medborgare"
"Vi måste lämna den alltför idylliserade och romantiska beskrivningen av det mångkulturella och välja en mer realistisk utgångspunkt."
"Klarare distinktion bör göras mellan dem som bör ha en ovillkorlig rätt att stanna i Sverige och övriga immigrationssökande."
"En mycket stor andel av de asylsökande i Europa är inte i behov av internationellt rättslig skydd."
"Sverige bör utveckla och föra en aktiv flykting- och immigrationspolitik, som utifrån ett helhetstänkande och en humanitär grundsyn tar sikte på att dels undanröja eller lindra orsaker bakom flykt och påtvingad migration, dels skapa ett system för regleringen av invandringen som bättre än det nuvarande ger rätten att stanna i vårt land till dem som bäst behöver det."
Med "helhetstänkande" avsågs, vad jag förstår, två moment:
1. Flykting- och migrationströmmar ska i möjligaste mån förebyggas, genom att åtgärda deras orsaker.
2. Där flyktingströmmar ändå uppstår ska man i första hand hjälpa på plats, då detta är mest kostnadseffektivt, 1) samtidigt som det underlättar ett återvändande. 2)
Propositionen vill också värna asylinstitutionen, genom att motverka missbruk av den. Asyl skulle ges åt politiskt förföljda, inte åt andra. Den försökte få asylinstitutionen att fylla den funktion som den kommit till för att fylla.

Sverigedemokraternas partiprogram?

Nej socialdemokraternas proposition 1990/91:195"

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.