26 juni 2007

Maria Magdalenas evangeliumJesus och Muhammed är två figurer med helt olika moral. Jesus gjorde inte skillnad på människor, man eller kvinna, jude eller hedning, slav eller fri, i Guds ögon är vi alla lika. Muhammed däremot gjorde skillnad på alla dessa kategorier. Icke-muslimer har inget värde, och kvinnor är totalt underordnade männen.

Jesus sa: "Vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt." Den som vill skilja sig är äktenskapsbrytare, lika för bägge könen alltså. Men i islam är det endast kvinnan som räknas som äktenskapsbrytare.

Jesu kontakt med kvinnor och hans öppenhet mot dem var något helt revolutionerande. En äktenskapsbryterska skulle stenas. Jesus räddade hennes liv genom att föreslå: "Den av er som är utan synd kastar första stenen på henne."

Ett exempel på kvinnans värdighet i kristendomen är att denna kvinna, Maria Magdalena, var den Jesus Kristus uppenbarade sig för efter korsfästelsen och gav uppdraget att gå med budskapet till männen, apostlarna.

I Maria Magdalenas evangelium, från första århundradet efter Kristus, beskrivs maktkampen efter Jesus död:

Petrus sade: "Talade han verkligen hellre i hemlighet med en kvinna än öppet med oss? Ska vi då alla vända om och lyssna till henne? Föredrog han henne framför oss?"

Då började Maria gråta och sade till Petrus: "Min broder Petrus, vad tror du? Tror du att jag har tänkt ut detta i mitt hjärta eller att jag ljuger om Frälsaren?"

Levi svarade och sade till Petrus: "Petrus, du är alltid hetsig. Nu ser jag att du angriper kvinnan på samma sätt som motståndarna. Men om Frälsaren gjorde henne värdig, vem är då du att avvisa henne? Helt visst känner Frälsaren henne mycket väl. Det är också därför han älskade henne mer än han älskade oss."

Petrus blev påve, Maria Magdalenas evangelium glömdes bort och kyrkan blev patriarkalisk. Men inte på långa vägar så kvinnofientlig som islam.

Enligt Bibeln är kvinnan är jämbördig mannen, båda är skapade till Guds avbild. Som aposteln Paulus påpekade: "Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus" (Gal 3:28).

Maria Magdalenas evangelium

28 Kommentarer:

Knute sa...

Med andra ord är det Maria Magdalena som uppfann kristendomen genom att komma med budet att Jesus var uppstånden från de döda.

Knute sa...

Enligt Dan Brown's roman Da Vinci-koden var en Sankta Sara barn till Maria Magdalena och Jesus.

Saras moder Maria är den symboliska Heliga Graal, bägaren som innehåller Jesus blod (som skulle vara Kristus barn). Efter Jesu korsfästelse flydde Maria till Egypten för att föda sitt barn. Hon reste sen till vad som nu är Frankrike och hennes dotter Sara gifte sig med en förfader till den merovingiska dynastin.

Med på båten över Medelhavet var Maria Salome, Maria Jacobe, och Maria Magdalena, samt den helige Josef av Arimatea. De landade år 42 vid en plats sm numera heter Le Saintes-Maries-de-la-Mer.

Kommunikationerna mellan landsändarna var goda på Romarrikets tid. Många judar hade bosatt sig i Sydfrankrike, bland annat medlemmar av kungafamiljen Herodes.

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Sarah

From Sweden with Grief sa...

Här kommer en lång kommentar, men jag ville visa ett exempel på vad man lär ut inom Islam. Jag hittade detta i en lättfattlig barnbok som heter "Vad vet du om Islam", skriven av Shahrukh Husain, utgiven på Gleerups förlag. Följande är inte en godnatt-saga direkt och jag vet inte om man lär sig något om rätt och fel. Men det anses av muslimer vara syftet med denna berättelse. Jag återger ordagrant från boken.
Moses ocn en vis man
Den här berättelsen bygger på en vers i Koranen som heter Grottan. Den vill visa att mycket kan verka konstigt men ofta finns det en mening bakom om vi bara kan lära oss att förstå. En gång mötte profeten Musa (Moses) en vis man som var en sann Gudstjänare. Gud hade gett honom kunskapens gåva. "Får jag följa med dig och lära mig det du vet?" bad Musa. Mannen svarade: "Du har inte tålamod nog att se mig göra det jag ska". "Jag lovar att vara tålmodig och lydig" svarade Musa, "bara du låter mig följa med dig". Den vise mannen lät Musa följa med. "Men du får inte ställa frågor till mig", förmanade han Musa. "Jag berättar för dig när jag själv vill." Musa gick med på att göra som den vise mannen ville och de gav sig iväg. Snart kom de till ett skepp. Den vise mannen borrade ett hål i skeppets botten. "Det där var verkligen en konstig sak att göra!" utropade Musa. "Ska du dränka alla passagerarna på skeppet?" "Varnade jag dig inte för att du skulle tappa tålamodet?" frågade den vise mannen. Musa bad genast om ursäkt och lovade att hålla det de kommit överens om. De fortsatte sin resa tills de mötte en ung man som den vise dödade. Musa blev arg. "Det var en fruktansvärd sak du gjorde!" skrek han "Hur kan du döda en oskyldig?". Återigen svarade den vise mannen: "Sa jag inte att du skulle tappa tålamodet?" Än en gång bad Musa om ursäkt. "Om jag frågar dig om en sak till kan du skicka iväg mig", lovade han. De fortsatte sin resa tills de kom tll en stad där ingen ville ge dem mat eller husrum. När de lämnade staden stannade mannen till för att stötta upp en mur som höll på att falla ner. "Du kunde ha bett dem om en gentjänst för det", kommenterade Musa. Den vise mannen svarade: "Vi måste skiljas åt, men först måste jag förklara mina handlingar. En kung ville stjäla skeppet från männen som ägde det och som behövde det för att försörja sig. Genom att borra ett hål i det gjorde jag skeppet oanvändbart för kungen, men männen kan lätt laga det och fortsätta använda det. Att döda den unge mannen besparade föräldrarna det fruktansvärda lidande som han var på väg att ställa till. Nu får de en ny son som kommer att vara god mot dem. När det gäller muren finns en skatt begravd under den. Det är Guds vilja att två föräldralösa barn ska hitta skatten när de växer upp eftersom deras far var en god man. Jag handlade enligt Guds vilja." Den här berättelsen lär oss att visdom och kunskap är gåvor från Gud och att vi får dem genom att visa tålamod, arbeta hårt och tro.

Knute sa...

Tack Ultra för denna intressanta lektion i hur man indoktrinerar barn.

Sens moral:

Ändamålen helgar medlen. Islam säger att vi ska tro utan att fråga hur och varför. Med en sådan antiintellektualistisk hållning blir det inte några vetenskapliga framsteg, inte ens i vår tid trots oljemiljarderna. Tvärtom, de saudiarabiska pengarna hjärntvättar forskarna så de ständigt måste hitta korancitat som stöder deras forskning.

Knute sa...

Slaveri är tillåtet i islam. I Darfur i Sudan rövar araberna bort svarta barn och säljer dem som sexslavar. Speciellt helt unga pojkar står högt i kurs bland arabiska män i bland annat Saudiarabien. Många kvinnor lider för övrigt samma öde. Som sagt, slaveri är tillåtet i islam.

Veritas Universalis

Knute sa...

Islam inspirerer til ligegyldighed over for den omliggende verden, og det er uforeneligt med opfindsomhed, iværksætteri, teknologisk fremskridt og - må man sige - demokrati. Den islamiske sjælefred er på en eller anden måde uforenelig med effektivitet og økonomisk fremgang. Samtidig misunder Burmester muslimerne deres hvilen i troen og forarges over kristne, der vil omvende muslimer, når nu man ved, at islam straffer frafald med døden.

Sven Burmester: FRED OG FARE, Islam, Østasien og Vesten set af en dansk kosmpolit

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Berit sa...

Slaveri i Sudan är ett resultat av ett 20-årigt krig orsakat av muslimer i norr gentemot kristna och spirituella i söder. Arabiska beväpnade män utrotar bybefolkningar, mest dinkas, skjuter männen och gör kvinnor och barn till slavar.
I den tidigare franska kolonin Mauritiania pågår också slavhandel trots att det förbjöds 1980. Man beräknar att 90,000 svarta lever som tillhörigheter hos berberna. Mauritiania är ett muslimskt land.
Den som vill läsa mera om dagens slaveri kan gå till : www.anti-slavery.com.

Berit sa...

När det någon gång händer att en västerländsk soldat förgriper sig på en kvinna eller ett barn blir han avskydd av alla och bestraffad och dådet han utför är inte sanktionerat av hans ev. kristna tro. Det är en enorm skillnad!
Muslimska bekanta män berättade för många år sedan att unga pojkar används helt självklart som sexslavar i muslimska länder eftersom kvinnor inte är tillgängliga.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Knute sa...

The Gospel of Mary Magdalene has Taoist and Buddhist concepts presented in first century Christian Semantics.

Jesus is quoted as saying that "All natures, all formed things, all creatures exist in and with one another and will again be resolved into their own roots, because the nature of matter is dissolved into the roots of its nature alone."

This is very similiar to the Taoist concept of Oneness as expressed in Chapter 34 of Tao Teh Ching, Speaking of the Tao it says "All things derive their life from it [Tao] All things return to it, and it contains them."

Another portion of The Gospel of Mary Magdalene describes a soul's journey after death and the challenges it overcomes. These passages are much like The Tibetan Book of the Dead which reveals the Peaceful and Wrathful Dieties a soul encounters during its journey after it has separated from the body at death.

This is very similiar to this portion of the Gospel of Mary Magdalene, " When the soul had overcome the third power, it went upwards and saw the fourth power, (which) took seven forms. The first form is darkness, the second desire, the third ignorance, the fourth is the excitement of death, the fifth is the kingdom of the flesh, the sixth is the foolish wisdom of flesh, the seventh is the wrathful wisdom. These are the seven {powers} of wrath."

http://reluctant-messenger.com/gospel-magdalene.htm

Guest sa...

Jag må då säga att detta var det mest fördomsfulla skitsnack jag läst på länge! Jag har full förståelse för att människor har svårt att ta till sig en religion som inte är dess egen, men att vara så främlingsfientlig gentemot en annan religion anser jag är att vända Gud ryggen.
Att påstå att exempelvis slaveri är tillåtet inom islam är rent ut förtal! Det finns inget inom islam som säger att det är tillåtet med sexslavar eller dyl.
Vart vi än vänder oss i världen så kommer vi alltid att stöta på rötägg. Att det köps och säljs slavar i Sudan har ingenting med islam att göra överhuvudtaget.
Tänk hur det skulle se ut om vi började använda oss av ordet ''kristen'' då någon gjort något här i sverige?

''Kristen köpte sex av prostituerad''
''Kristna sålde sexslavar''
''Kristna upprorsmakare sprängde galleria i luften''

Alla muslimer är inte hemska, likaså gäller kristna. Varför ska då hela religionen islam hängas ut som den huvudsakliga orsaken?

Berit sa...

Ta och läs om slaveri och koranen tex. här i Wikepedia
Det står mycket där bl.a. detta:
"The Qur'an includes multiple references to slaves, slave women, slave concubinage, and the freeing of slaves. It accepts the institution of slavery."

Guest sa...

Ja men i bibeln står det ju att man ska stena folk till döds och att incest är okej.

Berit sa...

Menar du därmed att kristna stenar kvinnor och begår incest med religionens välsignelse? Skulle kristna dansa på gatorna och lovprisar Gud när/om det händer?

Guest sa...

Ja, för alla muslimer dansar ju på gatorna och lovprisar Allah när någon har använt någon som slav. Eller?

Berit sa...

har du läst länken jag lade ut ovan?

Knute sa...

Slaveri är den islamiska metoden att lösa fattigdomsproblemet. En berömd islamisk ledare i Egypten vid namn Abu Ishak Al Huweini har sagt följande på egyptisk TV:

“We are at a time of Jihad; Jihad for the sake of Allah is a pleasure, a true pleasure. Mohammed’s followers used to compete to do it. The reason we are poor now is because we have abandoned jihad. If only we can conduct a jihadist invasion at least once a year or if possible twice or three times, then many people on Earth would become Muslims. And if anyone prevents our dawa or stands in our way, then we must kill them or take as hostage and confiscate their wealth, women and children. Such battles will fill the pockets of the Mujahid who can return home with 3 or 4 slaves, 3 or 4 women and 3 or 4 children. This can be a profitable business if you multiply each head by 300 or 400 dirham,. This can be like financial shelter whereby a jihadist, in time of financial need, can always sell one of these heads (meaning slavery). No one can make that much money in one deal (from hard work) even if a Muslim goes to the West to work or do trade. In time of need, that is a good resource for profit.”

http://frontpagemag.com/2011/05/23/solving-poverty-the-islamic-way/

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2011/05/fattigdom-fjernes-den-islamiske-metode.html

Guest sa...

Alla ''berömda islamiska'' ledare är inte uppskattade. Bara för att någon har makt betyder det inte att denne har rätten att tala för hela folket. De tar sig friheten dock...

Knute sa...

Det här ljudklippet har chockat en del muslimer som förnekar islams historia och den sanna innebörden av jihad, som definieras som ett krig mot icke-muslimer för att införa islam, och under kampen förvärva icke-muslimernas egendom, kvinnor, barn, hålla dem som slavar och sälja dem som boskap.

Enligt äkta muslimer var det förebilden för muslimerna i det sjunde århundradet och är det nu även i det tjugoförsta.


http://frontpagemag.com/2011/05/23/solving-poverty-the-islamic-way/
http://synopsis-olsen.blogspot.com/2011/05/fattigdom-fjernes-den-islamiske-metode.html

Guest sa...

Vad bestämmer kriterierna för en äkta muslim? Det du säger låter helt absurt i mina öron. Jihad defineras absolut inte i huvudsak som ett krig mot icke-muslimer för att införa islam. Jihad är något helt annat. Det har snarare med den rättfärdiga inre kampen för att kämpa emot det dåliga i ens liv och istället göra gott. Det finns dock muslimer som tolkar det som om det skulle vara ett ''krig'', men detta är inte vad Jihad egentligen handlar om. Återigen tolkningsfråga. Det enda vi hör här i västvärlden verkar dock enbart innefatta allt det dåliga som sker i mellanöstern, vilket är en ytterst liten procent gentemot de människor som faktiskt lever ett rättfärdigt liv tillsammans med sin tro.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jihad

Knute sa...

Det är en falsk myt att Jihad betyder "inre" kamp. Det är oklart varför Muhammed skulle använda målande beskrivningar, till exempel att hugga av fingrar, händer och nackar på otrogna, om det uteslutande var tal om karaktärsutveckling.

Al-Qaidas popularitet har knappast minskat bland världens muslimer, så det går inte att blåsa faran över och ljuga om jihad som en mer "andlig" variant av islam i stil med kristendomen.

Guest sa...

Det känns ytterst tråkigt att prata med en vägg som uppenbarligen tror sig veta bättre än världens alla muslimer vad gällande Jihad. Det går inte att diskutera med trångsynta människor som redan bär på och håller fast vid sina förutfattade meningar.

Knute sa...

Hör du, vem är vägg egentligen. Du har kommit med några rader ur Wikipedia, det räcker inte. Hitta några citat av moderata muslimer som visar vad jihad "egentligen" handlar om, i Koranen eller Haditherna hittar du inga.

Problemet för moderata muslimer, i den mån de finns, är att de måste förändra sin religion så den passar i ett demokratiskt samhälle. Transformation alltså, inte reformation. Riva ut hälften av sidorna i Koranen. Reformer grundade på bokstavlig tolkning av texterna är däremot vad islamisterna håller på med, med känt resultat.

Knute sa...

So Much for Euro-Islam

http://www.pi-news.org/2011/05/so-much-for-euro-islam/

http://snaphanen.dk/2011/05/27/bassam-tibi-so-much-for-euroislam/

Berit sa...

"Guest" du faller helt in i mönstret över personer som lever med en dröm som saknar verklighetsförankring. När du inte har bevis för vad du säger, måste du ge dig på de personer som visar dig att du har fel. Det är ett mycket vanligt sätt att reagera och brukar kallas " don't shoot the messanger".

Följer du inte med vad som händer i världen i ?

Knute sa...

Den gröna fascismen. Grön är islams färg.

http://universalgeni.wordpress.com/2011/05/28/den-gr%C3%B8nne-fascisme/

Knute sa...

Main stream islam?

Norskpakistaneren Syed Farasat Ali Bukhari vil opprette muslimsk barneskole i Oslo, en mann som synes halshugging og dets like er trivelige straffemetoder.

Det tragiske med islam, nemlig at hvis man går til grunntekstene – slik de lærde selvsagt gjør – så er halshugging og dets like ”main stream”.

Det er mange som har betydelige vansker med å diskutere islam. Man klarer ikke å skille mellom ideologi og personer som er et frivillig eller ufrivillig medlem av ideologien.

http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=36&tekstid=4934

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.