13 september 2007

Inget nytt under solen


Winston Churchill höll följande tal 1899 från The River War, first edition, Vol. II, pages 248-50 (svensk översättning efter den engelska texten):

'How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries!
Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as
hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy.
The effects are apparent in many countries, improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.
A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement, the next of its dignity and sanctity.
The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of
slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.
Individual Moslems may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it.
No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith.
It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step;
and were it not that Christianity is sheltered in the strong
arms of science, the science against which it had vainly struggled, the
civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of
ancient Rome.'

Att försöka översätta Churchills gnistrande språkbruk får mig att likna en elefant i en porslinsbutik. Måtte han inte vända sig i sin grav!


"Hur fruktansvärda är inte de förbannelser som Mohammedanismen lägger på sina dyrkare! Förutom det fanatiska ursinnet, vilket är lika farligt i en man som vattuskräck i en hund, finns den fasansfulla ödesbestämda likgiltigheten. Effekten är tydlig i många länder, brist på förutseende, slarvigt jordbruksystem, tröga handelsmetoder och en osäkerhet när det gäller privat äganderätt är det som existerar varhelst man följer Profetens liv och regler.
En försämrad sinnlighet berövar deras liv dess behag och förfining, tillika dess värdighet och helighet. De faktum att mohammedansk lag säger att varje kvinna måste ägas av en man som hans absoluta egendom, antingen som barn, hustru eller älskarinna, måste fördröja det slutliga utrotandet av slaveri tills Islam har upphört att vara en inflytelserik makt bland människor.
Individuella muslimer kan framvisa utmärkta egenskaper men inflytandet av religionen förlamar den sociala utvecklingen hos efterföljarna. Det existerar ingen starkare bakåtsträvande styrka i världen.
Långt ifrån att vara döende är Mohammedanismen en militant och nyomvänd tro. Den har redan spridit sig till Centrala Afrika där den fram-manar oförfärade krigare för varje steg;
och om det inte vore för att Kristendomen är skyddad i vetenskapens starka armar, den vetenskap som den fåfängt har bekämpat, skulle det moderna Europas civilisation falla, på samma sätt som det antika Rom. "

Tack för tips, lew

5 Kommentarer:

Anonym sa...

Bra innehåll och fulländad form. Jmf Månas talekonst...

Anonym sa...

“Never give in - never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.” - Winston Churchill (Speech, 1941, Harrow School)

“You were given the choice between war and dishonor. You chose dishonor, and you will have war.” - Winston Churchill, inför brittiska parlamentet 1938 angående Neville Chamberlain och hans “fredsfördrag” med Adolf Hitler.

“An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last.” - Winston Churchill

“Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.” Winston Churchill (Hansard, November 11, 1947)

Anonym sa...

Churchill var även en antisemit och pratade sig varm om den judiska komplotten.

Knute sa...

Churchill och judarna. Fakta är följande:

Churchill som ofta använde spökskrivare, bad 1937 en man med namnet Adam Marshall Diston att skriva en artikel med titeln "Hur Judarna kan undgå förföljelse". Ghostwritern var medlem av det fascistiska Mosley partiet, vilket visar sig i språkbruket, och förklarar varför Churchill inte ville publicera artikeln.

Artikeln argumenterar att "förföljarns ondska" inte var den enda orsaken till den dåliga behandling som judarna har upplevt genom århundraderna.

Artikeln kritiserade judarnas exklusivitet [aloofness] som åtskilde dem från det övriga samhället, och uppmanade dem att göra en bättre insats för att integrera sig själva.

Detta kan knappast kallas antisemitism. Eftersom artikeln aldrig publicerades var Churchill förmodligen oenig med innehållet.

Churchill som själv var halvjude, var ju motståndare till Hitler och nazismen. Utan hans envisa vilja kunde andra världskriget slutat annorlunda.

Knute sa...

Länk till föregående kommentar:
http://blog.balder.org/?p=212

Churchill är som Bibeln, det finns ett citat för varje tillfälle.

Vet ni vad Churchill kallade "Mein Kampf"? Han kallade den Hitlers Koran.

http://www.amnation.com/vfr/archives/004837.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.