04 oktober 2007

Slöjförbud ersätts med slöjtvång i Turkiet


Den turkiska regeringen vill ändra grundlagen så det blir möjligt för kvinnor som studerar på universitet att bära slöja.

Över 80 procent av Turkiets kvinnogrupper har tillsammans yttrat starkt motstånd mot förslaget, som de menar har en patriarkalisk prägel. Bland annat reagerar de kraftigt på en punkt om att kvinnor är en grupp som behöver beskydd. Kvinnorna själva hävdar att de inte behöver något beskydd. De behöver jämställdhet och ber om det.

Av Turkiets kvinnor bär 60 procent hijab, medan de övriga ser slöjförbudet som en viktig symbol på skiljelinjen mellan stat og religion. Tidigare i år demonstrerade miljoner människor mot islams inblandning i landets styre.

Det moderna sekulära Turkiet har förvandlats till ett våldsamt islamistiskt land. Under Turkiets 84-åriga historia har befolkningen ökat från 14 miljoner år 1923 till 70 miljoner idag, men den största befolkningsökningen kom i det lantliga Anatolien vars befolkning flyttade till de en gång sekulära städerna.

Det regerande islamiska partiet vill att staten ska lyda under sharia-lagarna. Därav slöjans politiska betydelse.

"Rätten till högre utbildning bör inte begränsas av vad en kvinna bär. Ett sådant problem existerar inte i Väst. Men problemet finns i Turkiet," säger premiärminister Erdogan.

"Ja, nu ser vi början på slutet, av det sekulära Turkiet på allvar... och på grund av västvärldens mesighet när det gäller slöjor, så får de ammunition med... Knappast ett land för EU..."

Turkiet vill häva slöjförbudet
Kvinner i Tyrkia fordømmer grunnlovsutkast

I Turkiets tredje stad Izmir demonstrerade i maj en och en halv miljon människor mot islamiseringen. Medan i Bryssel gick det inte an. Vid en motsvarande demonstration den 11 september i Europas huvudstad misshandlades och arresterades deltagarna av polisen. Man skulle kunna tro att EU är mer islamiskt än Turkiet.

Frankrikes president Sarkoszy och Sveriges statsminister Reinfeldt träffades nyligen. Efter mötet sa Reinfeldt: "Det som också varit uppe är ju att vi har luftat våran olika syn på utvidgningen."

Detta betyder att Frankrikes president Sarkozy mycket tydligt sagt att Turkiet inte hör hemma i Europa och att Fredrik Reinfeldt varnat för att stänga dörren till ett land som vill in.

Om invandringen säger Reinfeldt: "Det framgick att han delvis har ett annat synsätt. Jag känner ibland att Sverige har ett synsätt på detta som inte går i takt med stora delar av Europa skulle jag vilja säga. Det syns bland annat i hur vi inte har påfört övergångsregler och att det i Europa pratas väldigt mycket om att snarare införa ytterligare restriktioner, att inte tillåta fri rörlighet."

Fröken Sverige kommenterar: "Sverige" har ett annat synsätt? Han menar nog politikerna, va? Det är knappast svenska folkets åsikter han representerar, Reinfeldt."

Om Reinfeldt och Sarkozy pratade om Iran hade de säkert olika åsikter där också. Frankrikes utrikesminister Kouchner varnade i september att världen bör göra sig redo för ett krig mot Iran.

Dhimmifeldt mötte Nicolas Sarkozy
, SR ,
Fransk-iransk träta trappas upp

6 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Tack för intressant info.

Slöjförbudets vara eller inte vara ställer frågan om man är för den turkiska grundlagen eller accepterar majoritetsbeslut på sin spets.

(Jag utgår från att regeringspartiet har en majoritet röstberättigade bakom sig.)

Grundlagsskyddade rättigheter och skyldigheter är bättre än för mycket direktdemokrati. Om en minoritet med våld hotar att störta ett grundlagsstyrt samhälle, så är det förstås polisens och militärens plikt att försvara konstitutionen.

Men om en majoritet vill ändra i den eller avskaffa en av dess hörnpelare, vad skall man då göra?

Jag måste erkänna att jag är sympatisk till den turkiska militären, men samtidigt medveten om det islamistiska våld som underkännandet av ett valresultat i Algeriet utmynnade i.

Så jag vet inte vad jag skall tycka, annat än beklaga den turkiska regeringens beslut och understryka mitt motstånd mot Turkiets medlemskap i EU.

Anonym sa...

Det är ju det Rheinfelt gör. Han representerar svenska folkets vilja. Demokrati? Ringer det en klocka?

Knute sa...

Opinionsundersökningar visar att ett flertal förknippar islam med terrorism och kvinnoförtryck. Invandringen är med andra ord inte populär. Men folk röstar på sådana som Dhimmifeldt och Måna Muslim av andra orsaker, till exempel att journalisterna tror att deras uppdrag är att politisera och försköna verkligheten, inte att informera.

Jean Moulin sa...

Anonym,

Reinfeldt representerar max 25 procent av svenska folket eller vad det var hans parti fick i senaste valet.

Anonym sa...

We would like to have all you guys down to Canada

Anonym sa...

We will like you guys to join Canada

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.