10 februari 2008

Gruppindelning

Presidentkampanjen som vi ser i USA handlar mycket mer om identitets och grupp-politik , alltså ras, klass och kön än om kandidaternas karaktär, värderingar och politiska planer.

Både Obama och Clinton agerar som väckelsepredikanter på sina möten och talkörer mässar "förändring" utan att ens förklara vad det är man vill förändra.

Redan på 20-talet insåg marxisterna att man aldrig kunde förmå feta, lyckliga kapitalister att göra revolution så deras enda möjlighet för att skapa sin jämlikhets-utopi var genom en icke-vålds kulturell revolution. Man måste se till att människor förkastar de västerländska judeo-kristna värderingarna och börjar tänka som marxister.

Professorer började övertyga studenterna att Amerika är en ond plats som behövde förändras. Taktiken var att leda uppmärksamheten bort från amerikanska prestationer och värderingar, så som inrättandet av religions-och-yttrandefrihet och i stället fokusera på amerikanska brister och sociala orättvisor.

Prisa inte George Washington för hans utomordentliga karaktär och hans enastående bedrifter---fördöm honom därför att han ägde slavar.
Tala om ras/klass/kön; ta med det i varje lektion. Studenterna kanske inte köper det till en början men vid slutet av studietiden kommer de att se det.
Pedagogiken om det Onda Amerika började på 40-talet och exploderade under 60-talet och dominerar nu universitet och journalisthögskolor.

Marxisternas framgångar speglas tydligt i rapporteringen runt detta val där man fokuserar på identitetspolitik hellre än politiska idéer.
Miljoner vanliga amerikaner ser detta genom ett prisma av ras/klass/sex och kräver "förändring" utan att ha en aning om vad förändring innebär.

Amerika är en nation sammansatt av hundratals olika grupper baserade på ras, nationer och religion. Vi har inget gemensamt etnisk arv som binder oss samman så vi måste upprätthålla allmänna gemensamma värderingar annars riskerar vi att bli balkaniserade.

Genom att fokusera så starkt på identitetsgrupper driver man isär människor i stället för att förena dem.

Brian Fitzpatrick, a writer, editor, and
commentator on political and cultural issues.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Huvudet på spiken som vanligt Berit! Kunde inte ha sakt det bättre skälv! Tack Berit du är lika saklig som beläst....

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.