12 februari 2008

Immigranter exkluderar sig själva

Personer som är födda utomlands är lika marginaliserade i dag som för 30 år sedan. Det är en slutsats i en ny avhandling från Umeå universitet. Men om man läser närmare i avhandlingen framgår att integrationen faktiskt blivit sämre. Dagen, Dagen

En EU-undersökning om livskvalitet visar att
Stockholm är den huvudstad i EU som enligt stadens egna invånare är sämst på att integrera invandrare. Varför är det på det viset?

Det är politiskt korrekt att påstå att den bristande integrationen bland muslimska invandrare skulle bero på diskriminering. Men det är en myt. Att de har så svårt att smälta in i det svenska samhället beror först och främst på deras religion.

"Man måste förstå att Islam är en framfusig ideologi som MÅSTE dominera för att överhuvudtaget bestå. Samhället måste anpassa sig genom att acceptera deras klädesregler även i de yrken där det innebär en sanitär säkerhetsrisk eller där man har uniformskrav; slakt av djur måste ske på ett visst sätt även om det strider mot värdlandets lagar; taxichaufförer vägrar att köra blindhundar och passagerare med spritkassar....."
Vem ska anpassa sig?

En undersökning gjord i
Skottland visar att enbart 4 procent av befolkningen är avogt inställd till om en lärare är asiat medan 21 procent inte skulle tycka om att deras barn har en muslimsk lärare.

"Man säger också att "färgade" är mycket mer accepterade numera och att fördomarna riktar sig nu mot människor på grund av deras tro och hur den tron försöker förändra samhället."

Slutsats: Islam är den avgörande orsaken till att invandrarna inte lyckas anpassa sig.

Att anpassningen fungerar så dåligt just i Stockholm vore intressant att veta. Har det kommit för många för snabbt? Stockholm var ju en ganska provinsiell stad, förskonad från det mesta, utom den bombkrater man själva åstadkom då man rev sin gamla stadskärna på 1960-talet.

3 Kommentarer:

Fröken Sverige sa...

Detta är islam som utmanar vår demokrati! Vi måste stå emot. Muslimer förstår inget annat språk än det hårda. De kommer ALDRIG att anpassa sig eller ens försöka intergreras.

Det är genom att isolera sig från de smutsiga ickemuslimerna och i lugn och ro ta över med nativiteten, som de kommer lyckas bygga ett stor-ummah. Om vi inte säger STOPP!Och det måste vi säga med besked.

Inget kan tillåtas. Inte slöjor, inte moskéer, inte hemspråksundervisning, inte särlagar och undantag.

Som norske Christofer Uwe sa i sin film Naive Norge (Finns på PB och BÖR ses!!):

"Hur kan man förvänta sig samarbete från några som bara respekterar den de fruktar?"

/FS

Knute sa...

Helt enig.

Fröken Sverige sa...

Vi måste stoppa detta inom några få år dessutom. För med den muslimska nativiteten så går det undan. Stor-ummaht byggs av sig själv och utan ansträngning eller arbete, för att det inte möter något motstånd.

Däremot ger vi dem försörjning och bidrag. Och bidrar därför till vårt eget land och folks död. Ett långsamt och plågsamt självmord med ingredienser som gruppvåldtäkter, mord, våld och förnedring.

De "sju systrarna" i vår politiska elit erbjuder inget stöd. Och folk är korkade nog att rösta på dem val efter val. Men tiden rinner iväg...

Snart så får vi helt enligt sharia välja:

1. Bli muslimer
2. Bli dhimmi - slav till muslimer
3. Dö

Jag har redan valt 3. Men inte utan strid.

Vad väljer ni andra?

Keep up the good work, EKP-gänget!

/FS

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.