29 februari 2008

Kostnader

George Soros och John Edwards ligger bakom en grupp som satsar 20 miljoner dollar för att försöka visa att USAs försvagade ekonomi beror på kriget i Irak. Man kallar det Irak Campaign 2008 och betalar för annonser, håller anti-krigs jippon och bearbetar politiker.

En "Bush-legacy-bus" för 750,000 dollar ska också turnera och visa alla misstag man anser att Bush ska ställas till svars för: Orkanen Katrina, ekonomin och hälsovård. Ser inget om att man skyller på Bush vad gäller Global uppvärmning eller nedkylning men det finns nog också med på programmet.

Något man däremot inte tar med när man talar om ekonomin är att den ILLEGALA invandringen till USA kostar mera än Irak-kriget, 338 miljarder dollar varje år!


11-22 miljarder i socialbidrag, 1.9 miljarder till olika matkupongsprogram, 2,5 miljarder till medicaid ( sjukvård), 12 miljarder till skolbarn som inte kan ett ord engelska, 17 miljarder till undervisning för sk. ankar-barn, 3 miljoner varje dag för att arrestera illegala, 30% av alla interner är illegala, 90 miljarder för olika sociala hjälpprogram, 200 miljarder i undanhållna löner.

De flesta av dessa uppgifter kan hittas här.

De ILLEGALA har en brottsfrekvens som är två-och-en halv gång så hög som vita legala invandrare. Speciellt deras barn orsakar stora problem.

Under år 2005 beräknar man att 4 till 10 miljoner illegala tog sig över den södra gränsen och av dessa kom 19,500 från terroristländer. Mängder av droger kom samma väg.

National Policy Institute beräknar att det kan kosta över 200 miljarder att massdeportera alla illegala under en fem-årsperiod.
De illagala skickar ut 45 miljarder dollar ur landet, framför allt till Mexico.
Nästan sex miljoner sex-brott begås av illegala.


Även de som kommer till landet på laglig väg blir socialbidragsmottagare.
Många immigranter är fattiga, det är anledningen till att de kommer till USA. De är fattigare än de inhemska fattiga befolkningen och nästan dubbelt så många immigranter som infödda har en inkomst under 18 procent av medelinkomsten vilket används som gräns.
Det är troligt att en immigrantfamilj tar del av alla behovsprövade hjälpprogram som finns.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.