09 februari 2008

Likhet inför lagen vs grupprättigheter

Massinvandring av människor från kulturer som är inkompatibla med vår
medför automatiskt en konflikt med principen om allas likhet inför lagen.

Där har vi två motstridiga tendenser inom libertarianismen - den enda liberalism värd namnet:

Å ena sidan öppna gränser och fri invandring.

Å den andra att bevara en av grundprinciperna inom liberalismen: allas likhet inför lagen.

Kan religionsfriheten vara ett överordnat värde i ett samhälle med likhet inför lagen?

Kan barns rätt upphävas av religionsfriheten?

Om vi tar omskärelse av gossebarn, så skulle det normalt sett betecknas som misshandel, att man av icke-medicinska skäl skär bort en del av en människas genitalier. Men på grund av religiös tradition och kulturella undantag tillåter vi det. Låt vara att det numera måste ske i samband med lokalbedövning.

Ändå kvarstår faktum att barn därmed berövas sin kroppsliga integritet. Hur kan man ena stunden kriminalisera dask i stjärten, i den andra tillåta omskärelse?

Det förefaller mig oförenligt både med ett barnvänligt samhälle och liberal ideologi.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.