26 februari 2008

Onda?

Ekonom George Reisman påpekar att även om vi har olika uppfattning om många idéer (ismer) så är det bara ett fåtal av dessa filosofier som vi karakteriserar som onda = "orsakar skada , förstörelse eller olycka."

Man kan också fråga sig om ondska existerar oberoende av människan?

Förhåller det sig så att som den akademiska frågan om ett träd som faller i skogen. Åstadkommer det något ljud om inte någon finns där som hör det?

Den moraliska uppfattningen av ondska är dokumenterad så många gånger i mänsklighetens historia att det är oundvikligt att anta att det måste i någon form hänga samman med människan.
Ta en titt på följande uttalanden:

"Vad vi måste göra när det gäller att spara energi är att använda oss av problemet med global uppvärmning. Även om teorin om GW är fel så gör vi rätt när vi behandlar det som verkligt, eftersom det betyder energibesparing. Så vi gör ändå det riktiga när det gäller ekonomisk politik och miljöpolitik"
Timothy Wirth, tidigare U.S. senator (D-Colorado)

"Människan som art har inte större värde än en snigel"
John Davis, redaktör, Earth First.

"Om jag blir reinkarnerad vill jag komma tillbaka som ett dödligt virus så att jag kan hjälpa till att kösa problemet mmed överbefolkning."
Prins Philip. World Life Fund.

"Kanibalism är en radikal men realistisk lösning på överbefolkningsproblemet"
Lyall Watson, The Financial Times.

" Vi inom miljörörelsen strävar efter en kulturmodell där det kommer att anses mer avskyvärt och kriminellt att ta död på en skog än att sälja ett 6-årigt barn till en bordell i Asien."
Carl Amery

"Den fortsatta snabba nedkylningen av jorden efter WWII står i överensstämmelse med de ökade luftföroreningarna som associeras med industrialisering, urbanisering och en exploderande befolkningsökning."
Reid Bryson, Global Ecology, 1971
Alla dessa uttalanden kommer från "ledare' i miljörörelser. Det finns INGA dokumenterade uttalanden om att de fördömts eller ifrågasatts.

När miljöaktivisterna tar full kontroll och börjar införa och sedan gradvis ökar skatt på koldioxid och begränsningar för att nå sina mål, vilket är en reducering till 90% av nuvarande koldioxidutsläpp, kommer antalet döda att uppgå till miljarder. Det är helt enligt önskemålen för aktivisternas agenda om en storskalig människoutrotning.

Deras planer kommer att ha liten eller ingen effekt på medeltemperaturen, även om det officiellt sägs vara anledningen, men det kommer att ha en enorm effekt på folkmängden.

Om man jämför med de sk. "onda" politiska ismerna, så som Kommunism och Nazism, är miljö-rörelsen lika ond särskilt om man tar med i beräkningen de 96-miljoner människor som dött alldeles i onödan på grund av det onödiga förbudet mot DDT.

5 Kommentarer:

Carl T sa...

Oj... Det är inte få mellanled du hoppar över. Finns det bara e n miljörelse? Är varje hänsyn till miljön och vår egen hälsa en -ism? O.s.v.

Och ifall det nu hjälper kan jag som miljövän här och nu ta avstånd från samtliga de där uttalandena.

(Prins P:s uttalande är vad jag vet apokryfiskt.)

Berit sa...

Naturligtvis finns det många steg på skalan. Vad jag kritiserar är fanatikerna som ser människan som någonting som inte hör hemma på jorden.
De som försöker inbilla oss att miljö och klimat är samma sak. ( Det heter inte miljövänligt utan klimatvänligt numera.)
Klimatet påverkas en massa faktorer men man fokuserar på koldioxid och skapar skuldkänslor som människan kan göra sig av med genom att betala avgifter och skatter och som ger politiker oinskränkt makt över varje individs liv.
Det finns oändliga problem i världen som vi kan göra något åt och i stället blir vi tvingade att lägga ner tid och pengar på dumheter bara för att cyniska, onda människor vill ha makt över oss.
Klimatet är något som den anpassningsbara människan kan göra ytterst lite åt (om något?), men vi klarar av att leva och frodas i alla nuvarande klimatzoner.
Miljön däremot kan vi påverka men låt oss sträva efter lite sunt förnuft.

Att Prins P's uttalande är omtvistat kan man förstå, det passar väl inte så bra för hovet att han vill utrota människor.
--------------

PS. Tack för rättelsen Anonym!

Berit sa...

Efforts to maintain the Earth, conserve resources, and to ensure that we are not defecating in our own proverbial well, are very worthwhile and totally necessary. However, taken to the extreme, these efforts go from being laudable to being psychotic and terrifying.
Aloysios, gå till den engelska versionen av denna posting och läs
Goobers kommentar,

Berit sa...

Sorry, fick med ett o i stället för u i ditt namn

Anonym sa...

Apropå ondska, gör gärna en separat artikel om detta:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1928485.ab

När blir väpnat motstånd moraliskt försvarbart/ folkrättsligt försvarbart/ nödvändigt ?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.