17 februari 2008

Splittring

De balkaniserade fragmenten av en förfallen kristen upplysningscivilisation befinner sig i krig med en barbarisk kult kallad Islam.
Så uttrycker sig Fran Porretto och han gör oss också uppmärksamma på att
Gates of Vienna skriver att vi egentligen bara befinner oss i en ny fas av ett gammalt krig som pågått i snart 1400 år.

Tyvärr har den ena sidan glömt vad de strider om medan den andra sidan aldrig uppnått någon av de egenskaper som krävs för att avancera från barbari till civilisation.
Det pratas mycket om en "
hög Islamisk civilisation" från medeltiden speciellt Saracen-perioden i Spanien.
Det är bara tomt prat.
Samma brutalitet och tyranni som förekom då kan vi också se i dag i det muslimska mellanöstern. Islam var lika ruskig och barbarisk då som den är nu.
Kvinnor, oliktänkande och icke-muslimer i ett muslimdominerat samhälle var utsatta för grymheter och restriktioner helt ofattbara i ett fritt Amerika i våra dagar; grymheter och restriktioner ämnade att eliminera icke-muslimska grupper.
Det har alltid varit så och kommer att förbli så.

Islam i sig själv befaller det; Islam välsignar de som implementerar dess mest brutala regler; Islam helgar dem som dör medan de slåss mot de "icke-troende."

Den kristna-upplysningscivilisationen, där United States utgör den enda kvarleva man kan känna igen, upphörde att existera omkring 1919, när den stora massan av deltagande samhällen förnekade kristna kulturella och personliga levnadsregler som förenade dem till en civiliserad grupp.
Vid den tiden uppstod anti-amerikanska grupper inom USA som åstadkom en permanent spricka i vår sammanhållning. Det förekom grupper som predikade hat mot immigranter och grupper som uppmuntrade till "bindestrecks-amerikanen".
Det fanns grupper som förespråkade utvisning av negrer och grupper som strävade efter att forma de amerikanska negrerna till en revolutionär styrka. Grupper ville göra sig av med Konstitutionen för att sovjetisera landet.
Om man granskade dem en i taget kan det tyckas att det inte betydde så mycket men tillsammans skapade de ett grymt monster som har styckat oss och spritt ut bitarna över en ogästvänlig slätt utan sammanhållande religion, filosofi eller kulturella vägar.
De gjorde oss till en nation av speciella intressen, var och en i konkurrens med den andra för bästa plats vid grötfatet.

Alla som betraktar Europas övergång kan se att man där är i ännu värre skick.

Tack Fran

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.