13 februari 2008

Tvångsgifte

I Storbritannien rapporteras att 17,000 kvinnor varje år faller offer för någon form av sk. "hedersvåld" inkluderat mord, och att det antalet bara är toppen på isberget.

Ett stort antal flickor blir tvingade till äktenskap, kidnappade, utsätts för sexuellt övervåld och även mördade av släktingar för att upprätthålla familjens heder.
Man tror att antalet drabbade är 35 gånger fler än vad officiella siffror visar.

Många flickor, så unga som 11 år, har sänts utomlands för att bli bortgifta vilket föranlett utrikesministeriet att uppmärksamma konsulatpersonal i Bangladesh, Indien och Pakistan att identifiera och hjälpa brittiska medborgare som man tror tvingats till äktenskap under senare år.
Domestic Violence Working Group tror att majoriteten av offren är alltför rädda för att söka hjälp, men man tar om hand tre flickor per vecka bara från Islamabad och transporterar dem tillbaka till England.
Kvinnor som skickats utomlands för giftermål blir nu tillbakaförda varje dag. Förra året granskade man 400 fall och av dessa blev 167 unga kvinnor hjälpta tillbaka till England igen för att slippa ifrån ett påtvingat äktenskap.
Men det handlar inte bara om flickor; 15 procent av fallen är män och unga pojkar.

I nästan alla fall av det mest extrema våldet är offren kvinnor och hälften av morden begås av deras egna makar. Ibland är mördaren en manlig släkting, ibland en hyrd mördare.
Kvinnor, mellan 16 och 24, med bakgrund från Pakistan, Indien och Bangladesh löper tre gånger så stor risk att begå självmord som det nationella genomsnittet för samma åldersgrupp.
Många flickor klarar inte av att trotsa familjen och utsätts för våld och misshandel vilket leder till depressioner, ängslan, och psykiska problem som kan leda till sinnessjulkdom och självmord.

Hela den mycket långa artikeln finns att
läsa här, och inte någonstans nämner man ordet Islam.

1 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Det är sån't hyckleri!

Vår statsminister får kalla
det ursvenska "blott barbari",
men skulle han någonsin våga kalla barnäktenskap vid deras rätta namn?
Och de män som gifter sig med elvaåringar för pedofiler?

Nej, barbarisk får bara användas om det europeiska, aldrig om utomeuropeiska sedvänjor.

Jag vägrar acceptera det!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.