24 mars 2008

Fakta

En stor mängd obekväma fakta virvlar omkring och många personer anstränger sig för att förneka dem.

Här följer ett fåtal:

* Betydelsefulla statistiska skillnader förekommer inom det "sociologiska maccro-maskineriet" .....vad gäller raser, kön, kontinenter, nationer, de största religionerna....angående intelligens, språkbegåvning, matematisk begåvning, styrka, hastighet, uthållighet, motorik, anlag för aggression, anlag för kriminalitet, familjesammanhållning och agerande.

* Rasmotsättningar i "vardags" -Amerika beror till största delen på rasistiska svarta.

* Promiskuitet är ingen bra idé. Inte heller att vara ensamstående mamma.

* Sodomi är ett riskfyllt beteende.

* Människan kan inte påverka jordens klimat på något avgörande sätt.

* Ideologin som kallas Islam strävar efter världsdominans genom att gömma sig bakom ordet religion.

* Man kan inte förlita sig på att staten ska ta över någon form av maktbefogenhet när det gäller familjeangelägenheter.

* Politiker är de personer som har minst intresse av att verkligen utföra någon "public service"

* Ingen av de två aspiranterna för The Democratic Party är moraliskt eller ideologiskt lämpade för offentlig tjänst på någon nivå.

Det är troligt att du motsätter dig några av påståendena men det betyder inte så mycket. Alla går att bevisa objektivt. Det behövs ett trots på gränsen till solipsism att förneka någon av dem.

Ovanstående är en
översättning från Fran Porrettos Eternity Road.

Han säger vidare att vissa förnekar fakta därför att de hyser en tjurig, avog inställning till verkligheten. De begär att saker ska förändras omedelbart; inte efter årtionden av gradvis, otvungen förändring styrd av naturliga krafter.

Sedan finns det många andra som är mindre avoga men i stället mycket oroade över konfrontation. De vill bara att vi avstår från att tala om obehagliga fakta. Att undvika att bli sårad eller såra är det viktiga, inte öppet och ärligt ta tag i orsakerna till våra politiska och sociala "sjukdomar".

Fakta försvinner inte bara därför att vi låter bli att tala om dem. I stället är det så att en oönskad process som lämnas utan diskussion är vanligtvis också obevakad och kan försiggå obehindrad.
Det gör att den utvecklas längre än vad den vanligtvis skulle ha gjort.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Hahaha. Att vara kristen moral majority i USA är ett riskbeteende.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.