08 mars 2008

Utvisa alla kriminella utlänningar!

I morse var jag hos en kvinnlig läkare - gissningsvis med rötter i Jugoslavien. Hon pratade flytande svenska med mycket lite brytning, vilket kändes skönt. Dessutom var hon trevlig och humoristisk.

Senare på kvällen i Stockholm bevittnar jag ett gäng afrikaner och lite av varje - enbart män - stå och skräna och dricka öl helt öppet på ett torg och emellanåt urinera i planteringen, och jag undrar förstås hur i hela friden de kan ha fått uppehållstillstånd. Och vem som försörjer dem.

Detta är två sidor av invandringen. Den ena positiv och den andra negativ. Och jag känner att vi släpper in en massa asociala och kriminella, som fördärvar för de skötsamma.

En standardursäkt är att man inte kan skicka iväg folk vars identitet man är osäker på. Detta är ett argument som jag inte köper. Utländska personer som begår brott skall utvisas efter avtjänat straff. Om det är svårt att fastställa hemland, så borde vi aktivt jobba på en internationell lösning. Skapa i samråd med EU eller FN flyktingläger utanför EU. Eller fångläger om det rör sig om kriminella, som givetvis inte skall vistas bland icke-kriminella asylsökande med barn.

Robsten har skrivit alldeles utmärkt i ämnet:

"Sverige borde ställa mycket hårda krav på länder som vägrar ta tillbaka sina medborgare. Detta är ett allvarligt och viktigt problem och hårda påtryckningar borde till slut ge resultat i denna fråga, i alla fall om vi har en regering som menar allvar och är beredd att ta upp en strid med de länder som mot alla internationella regler vägrar ta tillbaka sina medborgare. Det är inte alltid enbart diplomati räcker för att åstadkomma resultat i förhandlingar med vissa länder utan hårda påtryckningar och olika former av åtgärder måste till.

I andra fall har utvisningar inte kunnat genomföras p.g.a. att den dömdes identitet inte har kunnat fastställas. En mycket märklig situation, rent formellt skall det inte kunna gå att resa till Sverige utan en fastställd identitet. Mycket hårdare regler måste införas vid inresa till vårt land och vid asylansökan. Jag är ingen expert på dessa områden men river man sönder sitt pass vid ankomst till Arlanda så borde man sättas på nästa plan tillbaka varifrån man kom. Man måste ju ha ett pass för att överhuvudtaget komma ombord på ett internationellt flygplan, har man inget pass måste man helt enkelt ha rivit sönder det
."

* * *

Mauricio Rojas har på ett förtjänstfull sätt kritiserat det skyddande av kriminella som förekommer inom vissa invandrargrupper, bl a hans egen. Samma fenomen har vi märkt av bland assyrier/syrianer i Södertälje i samband med kravallerna där för ett par år sedan.DN,DN

Det måste bli ett slut på nedbusningen av landet. Visst. Allt står inte invandrare eller människor med invandrarbakgrund för, självklart inte, men de står för en oacceptabelt stor del.

En svensk roman som ger en bra, spännande och intressant bild av detta är Jens Lapidus "Snabba Cash".

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Problemet med länder som vägrar att ta emot sina egna medborgare och dem som aldrig borde ha blivit svenska medborgare, bl.a. Irak och Afghanistan, är inte svårt att lösa: Där finns ju flygbaser som hålls av den västliga försvarsalliansen. Ta och fyll en armada av Herkulesplan och släpp av islamistterroristerna där helt enkelt.

Dolus sa...

Om jag förstår dig rätt så ska utlänningar som dricker öl öppet och kissar i planteringar utvisas? Detta utan hänsyn till vad som då drabbar de när de anländer i hemlandet? Låt säga att det är tortyr och förföljelse det handlar om. Vad blir då det jämbördiga straffet för svenska ungdomar som dricker öl och kissar på offentlig plats? Nackskott?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.