21 april 2008

Argument mot moskébyggen

Det sägs att det inte går att förhindra moskébyggen därför att vi har religionsfrihet. Jag tycker att det är precis tvärtom. Enligt islam ska ex-muslimer mördas. Det kan knappas kallas religionsfrihet. En sådan dödskult borde förbjudas.

”Jag är också en ex-muslim” står det på holländska på denna T-shirt. Att gå med en sådan på gatan i Nederländerna eller andra västliga länder är i ständigt stigande grad förbundet med livsfara. Det är den ”religionsfriheten” islam har bringat till Väst.

AntiJihad Norge
Dagen Dagen SvD

5 Kommentarer:

Anonym sa...

Och ge er inte in i diskussioner med efterföljarna av tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och mest hänsynsfulla sätt - utom med sådana bland dem som vill väcka förargelse - och säg: Vi tror på det som uppenbarats för oss och det som uppenbarats för er, och vår Gud och er Gud är en och samme Gud och vi underkastar oss Hans vilja.
Koranen (29:46)

Obsavera att det står att man TALAR, inte dödar dem.

"De som tror på denna Skrift och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna - ja, alla som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv - skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem" 2:62

Knute sa...

Iran överväger att införa obligatoriskt dödsstraff för muslimer som byter religion eller "förolämpar profeten". Enligt förslaget ska lagen tillämpas även på iranier som bor utanför landets gränser.

Det står i Koranen att man skall straffas med döden, om man lämnar Islam.

länk

Knute sa...

Det lär visst finnas stödgrupper för människor vars anhöriga har blivit bortrövade av rymdvarelser. Denna blogg kan ses som stödgrupp för människor som blivit förolämpade av Sveriges Televisions dagliga arabnyheter och fjäskande för islam.

Knute sa...

Det er en misforståelse at man kan adskille en religion fra sit grundlag, som om de grundlæggende værdier ikke betød noget. Fra Kristeligt Dagblad

Der skal være klarere regler og strammere kontrol med trossamfund. I dag foregår godkendelsen af trossamfund efter en række principper, som er udarbejdet af det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund. Men principperne i retningslinjerne trænger til at blive strammet op, mener Ny Alliances formand, Naser Khader, der i dag fremlægger et nyt beslutningsforslag om trossamfund.

– Det handler om, at vi har grupper i samfundet, som har et antidemokratisk grundlag, og der bør Folketinget fastsætte, at de som minimum accepterer retsstaten, hvis de skal være godkendt trossamfund, siger Naser Khader.

Men islam er jo antidemokratisk i sit grundlag, så Khader vil i realiteten fjerne islam som anerkendt trossamfund. Jamen det er den helt rigtige vej at gå og et bravo herfra.

Monokultur

Stefan Ahlskog sa...

Tyvärr verkar inte religiösa förföljelser vara något övergående i Iran. Den 9 juli har världens sex miljoner bahá'íer en helgdag till minne av Báb (= Porten), som arkebuserades i Iran år 1850. Den väckelserörelse som Báb startade blev så småningom religionen bahá'í , som nu finns representerad i nästan alla länder på Jorden. I Iran utrotades på 1840-, 1850-. och 1860-talen talen mer 40.000 av dem som följt Báb. De höggs ner och styckades på gatorna, de bands och stoppades i stora kanoner som avfyrades, de brändes levande, de stenades, de grävdes ner i vildmarken/öknen så att bara huvudet stack upp, de flåddes levande.....

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.