08 april 2008

Avd. "Kan de inte äta bakelser?"


Falkblick har en artikel om akademikers förakt för småborgare. Exemplen i artikeln är upprörande.

"Trankell arbetade en tid i början på 70-talet med den zigenska familjen Asp, som ställde till stora problem för sina svenska grannar. Det kom därför en hel del klagomål på Asps, och dessa och mycken annan konversation kring fallet redovisas i detalj; vilket gör det möjligt att bilda sig en egen uppfattning om fallet. [. . .]

Vad som försigår här är, som jag ser det, ingenting annat än en form av förtryck. Vad vi har är en grupp familjer (tjugofem, för att vara exakt) som lever i lugn och ro, tills myndigheterna beslutar sig för att placera en ensamstående finsk-zigensk mamma med sju barn mellan tre och sjutton år i deras bostadsområde. Omfattande trakasserier följer, och när de klagar på trakasserierna får de höra vilka dåliga människor de är, vilka svårigheter zigenarna gått igenom under århundradena, etc, etc. Och vad mer är, detta får de höra, inte av vem som helst, utan av myndighetspersoner med makt och inflytande
."

Via Sd-avhopparen Funebos blogg blir jag varse att Rosa Taikon fruktar Sd:s krav på assimilation.

Detta klagomål får mig att undra, vad som är så hemskt med assimilation?

När jag ser en romsk kvinna i folkdräkt en vardag, mitt på dagen, så inser jag att hon knappast har ett jobb. Man kan inte få jobb om man klär sig så. Lika lite som en dalkulla i folkdräkt, om hon skulle insistera på att få ha på sig folkdräkten på jobbet. Jag antar därför att den romska kvinna försörjer sig på bidrag. Teoretiskt kan jag ha fel i det enskilda fallet, men generellt har jag det knappast.

Nu är det antagligen inte enbart kläderna som omöjliggör anställning utan även brist på utbildning.

"Enligt tidigare rapporter är det en bråkdel av landets uppskattningsvis 50 000 romer som har gått ut skolan. På högstadiet är de romska eleverna i snitt frånvarande mer än en fjärdedel av tiden."

SR

Vad jag fruktar är att man skall göra undantag för romer precis som för muslimer och sikher när det gäller klädkod. Att man skall tillåta romska kvinnor att klä sig i folkdräkt på jobbet, emedan ingen svenska får göra det normalt sett.

Med andra ord, ännu ett i raden av svek mot principen om likabehandling och allas lika värde. Som detta och detta!

Antar att en invändning mot mitt resonemang är, att romsk klädedräkt är viktigare för den etniska identiteten för en rom än en daladräkt för en dalkulla.

Men är detta hållbart? Varför skall inte etnisk identitet få vara lika viktigt för en svensk som för en rom? Varför omfattar inte den mångkulturella toleransen t-shirts med svenska flaggor eller symboler som torshammaren? Varför uppfattas skolavslutningar i kyrkor som ej önskvärda i mångkulturen?

Vad är det för undervisning i tolerans mot andra kulturella och etniska bakgrunder?
En sak till angående det förment förfärliga i "assimilation" av romer. Denna minoritet tillämpar i hög grad endogami, dvs. ingifte, giftemål inom den egna gruppen.

Detta har varit deras enda möjlighet att överleva som folkgrupp. Men om det är tillåtet som folklig (nationell) överlevnadsmetod, varför är det inte tillåtet för etniska svenskar?

Språkförsvaret

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.