08 april 2008

Dags för en europeisk medborgarrättsrörelse


Omvandlingen av Europa från länder med en överväldigande vit majoritet till länder med en snabbt minskande sådan har skett under vår livstid - eller snarare under senare delen av den. Och den omvandlingen har inte avstannat utan ökar hela tiden farten.

Vissa europeiska storstäder (t ex Rotterdam, Bryssel och Malmö)förväntas i en snar framtid ha en majoritet invånare med rötter i andra länder, oftast utomeuropeiska Detta har medfört segregation, ökat våld och försämring av den sociala välfärden. Det har gjort islam och debatten kring islam till en central del av vår vardag. Vi har i mångkulturens spår insett att all mångkultur inte är trevlig, att allt inte handlar om spännande mat och magdans, akupunkter, yoga etc., utan om konflikter mellan invandrargrupper, om kvinnoförtryck av ett slag som aldrig funnits i vårt land, etc.

Ett oroande inslag i bilden är diskrimineringen mot den etniska majoriteten i europeiska länder. Underförstått en hudfärgsbaserad diskriminering.

Svenskar i bemärkelsen etniska svenskar, dvs. vita svenskar, erkänns inte som folkgrupp. Och svenska språket erkänns inte som vårt officiella språk.

Svenskar åtnjuter inte heller samma rättsskydd som medlemmar av etniska minoriteter. Detta är särskilt tydligt i fråga om synen på hatbrott.
Myndigheterna för statistik över sådana brott och publicerar den årligen. Trots kvinnoöverfall baserade på hat mot svenska kvinnor, trots ungdomsrån som ett krig mot svenskarna, trots överfall på så kallade svennar, så hamnar inte de hatbrotten i statistiken.

Följaktligen får inte förövarna några månader extra för att deras motiv varit rasistiska. Svenska rasister som attackerar invandrare får däremot en extra straffpåföljd.

Svenskfientligheten är emellertid mest påtaglig och farlig hos det styrande skiktet. Att förtala det svenska är inne och betraktas paradoxalt nog som tecken på tolerans och anti-rasism!

Denna företeelse är givetvis inte begränsad till vårt land utan förekommer hos den intellektuella och politiska eliten i alla västländer gentemot det egna folket.

Den internationellt kände norske bloggaren Fjordman har därför skrivit en artikel i Brussels Journal och föreslagit en europeisk medborgarrättsrörelse: "Creating a European Indignenous People's Movement."

Den skall skapas till fromma för de traditionella majoritetsbefolkningarna i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Sverige, Österrike, Belgien, Nederländerna, Danmark, etc, inspirerad av Deklarationen om de infödda folkens rätt.

Målsättningar (förlåt brister i snabböversättningen!):

1) Rätten att bevara våra traditionella majoriteter i vår egna länder, kontroll av vår egen suveränitet och vår eget självbestämmande. Vi önskar inget ont eller hyser ingen illvilja mot några andra folk på jorden, men vi hävdar rätten att bevara vår egna majoriteter i våra egna länder utan att anklagas för "rasism". Vi motsätter oss rådande trender enligt vilka vi inte har rätt att vara emot, kontrollera eller minska invandring från icke-inhemska kulturer.

2) Rätten att lära våra barn våra kulturer, språk, historiska tolkningar, religiösa högtider och traditioner obehindrat. Vi avvisar alla trender inom utbildningen vilka uppmuntrar våra barn att glömma eller förakta sin kultur, sina traditioner, religiösa seder och historia för att undvika att förarga icke-infödda europeiska invånare eller medborgare.

3) Rätten att vidmakthålla, uppskatta och utöva våra egna inhemska religiösa helgdagar och fester. Vi avvisar bestämt rådande trender vilka predikar att traditionella inhemska europeiska religiösa och kulturella högtider såsom julen är på något sätt "rasistiska" eller "diskriminerande" och därför måste "tonas ned", "döpas om" eller på annat sätt tonas ned eller avskaffas för att inte kränka icke-infödda europeiska invånare eller medborgare. Vi avvisar de nuvarande politiska strävandena som utgår från att våra egna inhemska kulturer är bristfälliga och därför inte är fullkomliga förrän de "berikats" med andra, icke-inhemska kulturer.

4) Rätten att få behålla, visa uppskattning för och visa upp våra inhemska religiösa, nationella, etniska och kulturella symboler. Vi avvisar bestämt rådande trender och uppfattningar som påstår att våra nationella flaggor eller etniska symboler står för något "rasistiskt" eller "diskriminerande", för att på så sätt undvika att kränka icke-infödda europeiska invånare eller medborgare.

5) Rätten att bevara, uppskatta, beskydda och visa upp våra inhemska kulturella uttryck i form av musik, konst och skulpturer. Vi avvisar bestämt rådande trender och strävanden som går ut på att inhemska europeiska kulturella uttryck såsom statyer av vildsvin, folksagor om grisar och hundar, målningar med kristna eller klassiskt hedniska motiv, krigsminnen med kristna teman, etc., skall avlägsnas ur det offentliga, fördömas, fördärvas, modifieras eller på annat sätt hotas för att inte kränka icke-infödda europeiska invånare eller medborgare.

6) Rätten att bevara, visa uppskattning av och skydda inhemska begravningsplatser, strukturer, byggnader, kyrkor, muséer och andra offentliga föremål och strukturer från förstörelse, modifiering eller andra förändringar. Vi avvisar bestämt rådande trender eller politiska beslut vilka fastslår att inhemska offentliga verk eller strukturer måste ändras eller modifieras för att undvika att kränka icke-infödda europeiska invånare eller medborgare, eller att "bereda väg" för strukturer eller offentliga verk som gynnar icke-europeiska invånare och medborgare (dvs. gräva upp inhemska gravar som sekelgamla för att "bereda väg" för icke-inhemska kyrkgårdar, ta bort yttre kristna symboler och statyer från kyrkor, etc.).

Brussels Journal

P.S. Gjort smärre justeringar i översättningen, men är ännu inte nöjd. Förslag om bättre översättning av vissa uttryck och meningar emottages tacksamt.

9 Kommentarer:

Anonym sa...

Hej tjena. Är det vi vita som blir diskriminerade?! Nu får du ta och ge dig.

Jean Moulin sa...

Nix. Jag ger mig aldrig.

Anonym sa...

Every Kinda People.

Kan du belägga detta ditt påstående?:

"svenska språket erkänns inte som vårt officiella språk"

Vad grundar du detta på? Ge mig bevis.

Att JK avvisar att etniska svenskar inte är en folkgrupp har jag förstått. Dessvärre är de etniska svenskarna en minoritetsgrupp i EU eftersom politikerna anser att Sverige inte längre är ett land utan en region i EU. Vi har inga egna landsgränser numera.

Anonym sa...

Till anonym:
Stor humor!
Du är alltså inte medveten om att Sverige inte har något officiellt språk?

Saxat från Wikipedia:
"Även om svenskan har varit officiellt administrativt och liturgiskt språk sedan tidigt 1500-tal har det inte ansetts nödvändigt att i lag fastställa svenskans status som officiellt språk i Sverige. Senast den 7 december 2005 beslutade Sveriges riksdag, med röstsiffrorna 147 mot 145, att inte anta svenskan som officiellt majoritetsspråk utan att även fortsättningsvis endast benämna svenskan som huvudspråk. Beslutet har kritiserats, bland annat av Sture Allén, ledamot av Svenska Akademien."

Svenska är ett "EU-språk" enbart för att det är officiellt språk i Finland.

Rent teoretiskt och formellt vore det alltså nog mer logiskt att kräva att invandrare lärde sig samiska eller meänkeli eftersom de är officiellt erkända minoritetsspråk och alltså iaf har någon slags status i Sverige.....
Men snart införs väl arabiska som minoritetsspråk så då behöver inte många invandrare fundera längre...

Sverige är fantastiskt!

Anonym sa...

Tjena

Bra inlägg, fast det bränns säkert i öronen på många som läser det för det är "farliga" ämnen.

Men tyvärr måste vi i Europa snart inse att vi är en minoritet här på jorden, även om vi har haft stor historisk påverkan på planeten o massmedia m.m. så är vi relativt små folkgrupper.

En folkgrupp som på många sätt är etniskt, språkligt, kulturellt mångfasiterad det vore väl tråkigt om vi inte skyddar denna variation som Europas folk/folkslag har att erbjuda.

Jean Moulin sa...

Tack Erik för svaret till "anonym".

Här är en länk till sajten
Språkförsvaret

Jean Moulin sa...

Daniel,

Jag är förhoppningsfull efter Fjordmans fina artikel. Den visar den väg vi måste gå. Vi behöver en rörelse, inte ett parti. Denna rörelse kan i sin tur stödja partier, t ex Sverigedemokraterna. Men också kunna kritisera dem, men framförallt förhoppningsvis inspirera dem. Och andra partier.

Själv försöker jag propagera för en humanistisk nationalism, som kan tilltala de flesta.

Läste någonstans (i Moscow News?) att Solzjenitsyn var emot mångkulturella nationer, men för en mångkulturell värld.

Googlade lite om det, men fann bara denna i och för sig intressanta intervju, som dock inte var den jag letade efter:
Moscow News

Beträffande de europeiska folkens bidrag till världen, så har alla stora framsteg varit västerländska, inom alla områden: vetenskap, medicin, forskning, teknologi, mänskliga rättigheter, demokrati, djurskydd, relativ jämställdhet kvinna och man, barns rätt, etc.

The American Conservative

Charles "Bell Curve" Murray menar att den viktigaste ingrediens i denna framgångssaga är kristendomen.

Anonym sa...

Sign me on!

Jean Moulin sa...

Ja, gärna. Jag tänker inte släppa det här utan försöka kontakta Fjordman och hålla idén vid liv.

Den är suverän helt enkelt.

Tänk demonstrationer utanför Migrationsverket, riksdagen, Expo, etc. :)

Tänk sit-ins och "hell no we won't go".

Och vi kunde få med Birgit Friggebo på lite allsång i "We shall overcome".

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.