18 april 2008

Djävulens advokat

Bilden från The Far Side


Hela mitt politiskt medvetna liv har jag påverkats av den inställning som tillskrivs Voltaire: "Jag avskyr dina åsikter, men är villig att dö för din rätt att uttrycka dem."

Det är flera som tror så. När nazister förbjöds marschera genom ett judiskt bostadsområde i Illinois, så stod en judisk advokat upp för deras yttrandefrihet. Inte av åsiktsgemenskap med nazisterna utan för att det är just när någon använder sin yttrandefrihet till att uttrycka något upprörande, som den sätts på prov.

Få saker anses mer upprörande i dagens samhällsklimat än att ifrågasätta den officiella versionen av Förintelsen. Att göra det anses öppna dörren för nynazismens tillväxt. Något som till varje pris måste motarbetas.

Svea Hovrätt har klargjort att det i Sverige inte är förbjudet att förneka Förintelsen. Ändå kunde Karolina Matti åtalas för att ha bjudit in som föredragshållare en nazist som förnekade denna historiska händelse. Förklaringen är, som DN:s chefredaktör under många år, Svante Nycander, skriver:

". . .de rättsregler som gäller är så gummiartade (liksom vid andra yttrandefrihetsbrott) att det mesta hänger på hur domstolarna tillämpar dem. Det lagliga skyddet mot ett omdömeslöst åtal är svagt."
Svante-Nycander.se

Detta har inneburit censur av Dostojevskij på grund av dennes antisemitiska åsikter och att svenska folket berövats möjligheten att läsa en av historiens mest beryktade böcker, "Mein Kampf" av Adolf Hitler.

Få människor har vågat kritisera detta av rädsla för att misstänkas för pro-nazism och antisemitism. Samma rädsla som vidlåder debatten runt förbudet mot sexköp eller drogdebatten. Som Karl Marx sagt: "Intresset ljuger inte." Dvs. egenintresset. Den som är emot sexköpsförbud är antagligen själv sexköpare och den som ivrar för avkriminalisering av s.k. narkotika, är antagligen själv en missbrukare. Av detta följer att den som emotsätter sig förbud mot Förintelseförnekelse antagligen är nazist.

Men ett sådant resonemang är naturligtvis nonsens.

Deborah Lipstadt, som vann en process mot
förintelseförnekaren/historierevisionisten David Irving, protesterade mot fängelsedomen mot Irving för att i Österrike ha yttrat tvivel på existensen av gaskamrar i Auschwitz. Inte av egna tvivel på detta utan för att domen bara skulle göra Irving till martyr. BBC

Nobelpristagaren i ekonomi, Milton Friedman, var emot narkotikaförbud. Inte för att han själv använde droger utan av principiella och pragmatiska skäl.

Som nyliberal var han självklart även emot vår sexköpslag, även om han inte uttryckligt sagt det.

Att förväxla trohet mot principer med tal i egen sak är något som vi som fritt samhälle måste lära oss av med.

För den ungerske filosofen Karl Popper var detta en självklarhet:

"[Popper] menar att allmänna lagar inte slutgiltigt kan verifieras, bara falsifieras. Under sin livstid utvecklade han detta tankesätt, och menade att syftet med vetenskaplig verksamhet är att lägga fram djärva hypoteser och sedan utsätta dem för ständig kritisk prövning. Hypotesen gäller till dess att den falsifierats, vilket innebär framsteg inom vetenskapen. Eftersom vetenskapen i och med de förkastade hypoteserna går framåt – kullkastning av en hypotes innebär att man har mer kunskap än tidigare.
Grundtankarna i Poppers avhandling – att man ständigt ska försöka falsifiera sina hypoteser, vikten av att kritiskt granska sina teser och att lära av felen – blev för Popper en moralisk hållning och därmed även en politisk. [. . .]

I The Open Society and Its Enemies men också i hans vetenskapsteori betonas vikten av öppenhet och diskussion kring frågor i samhället och att utsätta idéer för prövning. De djärva hypoteserna, oavsett om det gäller vetenskapsteori eller samhällsfilosofi, måste utsättas för möjlig falsifiering. Endast genom att låta sina hypoteser testas i det öppna kan de förkastas eller anammas. I dag kan vi se denna fråga om öppenhet och yttrandefrihet skära rakt genom dem som vill tillåta alla åsikter att vädras och de som anser att vissa bör tystas ner. Att argumenten är viktigare än åsikterna är en devis som kvarstår i Studentförbundet än i dag."
Fria Moderata Studentförbundet

I en essä om Popper i en bok om epistemologi läste jag, att Popper tog de antika filosoferna till förebild. Dessa delade in sig i proponent och disputant, eller, som det heter i katolsk tradition, "djävulens advokat":

". . .att presentera ett motargument för en position som han eller hon inte tror på för en annan debattör, för syftet att testa motargumentets kvalité och identifiera svagheter i hans eller hennes egna argument."
Wikipedia

Av detta följer, att man i ett fritt och progressivt samhälle inte i anständighetens eller i den sociala fredens namn förbjuder någon att spela rollen av "djävulens advokat".

Lagar mot förment rasistiska och antisemitiska samt islamofoba yttranden måste alltså förkastas.

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra beskrivet!

Detta tål att upprepas gång på gång på gång, ...

P.S. Alla som motsäger detta är säkert med i stasi arkivet.

Jean Moulin sa...

Tack. :)

Anonym sa...

Mein Kampf finns faktiskt att köpa på bokus.se

Om nu nån orkar läsa denna tråkiga bok.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.