10 april 2008

Hudfärg och identitet (svar till Tobias Struck)


Det bästa med bloggandet är de genomtänkta kommentarerna till ens texter.

Nu har jag inspirerats av "munhuggeri" från bloggaren/etnologen Tobias Struck, som berör intressanta fundamenta i diskussionen om invandring och även genusdebatten.

Har tvingats gå i svaromål, men eftersom jag anser att dessa frågor är så viktiga, vill jag ge dem maximal publicitet, varför jag lägger ut dem i ett par bloggpostningar i stället för att mer i skymundan svara Tobias på kommentarplatsen.

- - -

Svar till Tobias del I


Vi vill helst förneka att utseende betyder något och tro att bara insidan räknas. [Redigerat bort tidigare dubbel-negation i denna mening.]

Fast vi vet att vi attraheras mer av ett vackert än ett mindre vackert ansikte.

Så att låtsas att utseende inte betyder något är hyckleri.

Samma sak med hudfärg. Om ett land har en historia och en kultur som utformats av blekansikten, så blir det svårt för ett icke-blekansikte att identifiera sig med dess historia och (hudfärgsbaserade) folkgemenskap. Jag är inte speciellt lik varken Gustav Vasa eller Karl den XII, men i och med att jag har biologiska rötter här genom fädernet och mödernet sedan antagligen tusentals år (fast det finns en lång rot till Vallonien också), så spelar det mindre roll att jag inte har rött skägg (som min far och bror) eller kranium påminnande om krigarkungen.

Wasarna och jag har en delvis gemensam genpool eller hur? (DNA avslöjar dina geners geografiska ursprung. Man kan alltså med DNA avgöra om du är kines eller vit europé.)

Normalt tänker man inte på sin hudfärg, när man är omgiven av människor med likadan hudfärg. Dock blir man väldigt medveten när man befinner sig i ett annat land där en annan hudfärg dominerar. Likadant om man umgås med en invandrare med avvikande hudfärg.

Visst - när jag umgås med adopterade sri-lankes-svenskar som pratar svenska på dalmål och beter sig svenskt, så glömmer jag - hur hycklande det än kan låta - deras hudfärg. Det kan nästan vara farligt ibland med tanke på hur tabu det är att ha röstat på Sverigedemokraterna. Tänk om man säger det och de blir nojade och undrar om man helst skulle vilja att de var i Sri Lanka! (Vilket jag verkligen inte vill.)

Inget gör en dock så medveten om sin hudfärg och sitt genus som att klumpas ihop med alla med samma hudfärg och genus och utmålas som en sämre sort. Där har vi delvis roten till talet om att bilda en europeisk medborgarrättsrörelse. Bara delvis, eftersom attacken på västerlandet och europeisk kultur innefattar så mycket mer. Dels en islamisering via invandring, som har starka drag av kolonialism, dels en nedvärdering av allt som förknippas med europeiska kulturer, såsom vit hudfärg och kristendom.

Så varför skulle inte vita vilja skydda sig från förföljelse? Visst, jag förstår dig. Du menar antagligen att motgiftet till feminism inte är maskulinism utan libertarianism.

Det brukar jag också hävda. Och på samma sätt bör inte motgiftet till svenskhat och anti-vit rasism vara det förkättrade "vit nationalism"/euro-nationalism (om än en icke-diskriminerande variant med humanistiska och liberala förtecken) utan än mer libertarianism.

Jag brukade tro på Simone de Beauvoirs aforism att man icke föds till kvinna utan blir det, liksom att man icke föds till man utan blir det. För att jag ville tro det och för att jag inte kunde - som nybliven pappa - se någon skillnad mellan min faderskärlek och kvinnliga arbetskamraters och författares moderskärlek. (Minns att jag tänkte så om Isador Wings moderskärlek i en roman av Erica Jong som jag läste.)

På senare år har jag upptäckt att detta omöjligen kan vara sant. Skillnaderna är för stora. Och den biologiska forskningen ger stöd för en sådan uppfattning.

Samma sak med hudfärg och etnicitet. Tvärtemot vad som påstås, så visar DNA-kartläggningen (HUGO-projektet) att det finns det finns genetiska skillnader mellan folkgrupper, som överensstämmer med den klassiska indelningen i fem raser.

Det finns även andra skillnader som påverkar beteenden hos individerna inom dessa raser och som i sin tur torde påverka kulturer inom den geografi/biosfär där raserna har sina huvudområden.

Lite eftertanke säger en förstås att fördelningen av IQ och andra (t ex testosteron-påverkade) mentala egenskaper liksom sjukdomar inte är densamma inom varje folkgrupp eller ras.

Så hur gärna vi än vill bortse från hudfärg, etnicitet och ras, så går det inte, för dessa faktorer påverkar oss.

New York Times, Aftonbladet, Sesam, Sydsvenska Dagbladet Oskoreigate

13 Kommentarer:

Tobias Struck sa...

Jean. Wow! Detta ser spännande ut. Måste iväg en sväng men lovar att svara mycket utförligt när jag har läst texten.

Tobias Struck sa...

Jean. Jag säger inte emot att tillhörigheten i ett folkslag påverkar vår självbild och vår identitet.

Visst är det så att det påverkar våra val, vår lojalitet och våra värderingar vad ytligt sett lika härbärgerar för kultur (och jag är etnolog, så med kultur menar jag all meningsbärande teckenstruktur - från tal och skrift till gester, bilder, prioriteringar, design och mat). Vi kan ju börja med att förklara detta beteende, som är lika för 70-85 % av alla folkslag: Ytligt lika härmar varandra för att passa in.

Men hur mycket påverkar då de skillnader mellan fem "raser" som du skriver om? Jag förnekar inte dessa skillnader heller, men jag tror att det är vanskligt att överdriva betydelsen av dem.

Jag hörde nyligen att nordamerikanska indianer har 100 % genetisk fallenhet för alkoholism. Det betyder alltså att alla indianer som provar alkohol, kommer att dricka maniskt och bli beroende av alkohol. Nordiska vita har tydligen bara 10 % fallenhet. Bara 10 % av de nordiska vita kommer att bli maniska och beroende drinkare om de provar alkohol.

Det fins ju även skillnader i andra medicinska hänseenden, som exempelvis laktosintolerans och immunitet mot vissa sjukdomar. Vad gäller IQ, så visar alla undersökningar att negrer har ett lägre genomsnitt än vita och att judar alltid har det högsta genomsnittet. Det verkar inte bero på sociala omständigheter. Judar har ju blivit minst lika motarbetade i Europa som negrer i USA, men judarna har som etnisk grupp svingat sig upp till toppen av samhället: 25 % av USA:s judar har högskoleexamen. De är överrepresenterade som etnisk grupp i yrken som läkare, advokat, mäklare, juvelerare, bankman, bokförläggare, journalist, chefredaktör, forskare, författare, musiker, komiker, skådespelare...

Det kan naturligtvis inte vara en slump. Men har någon av dessa fakta någon betydelse för samlevnad mellan människor från olika etniska bakgrunder? Nej, här skule jag säga att andra faktorer spelar in. Vad identifierar du som likhet hos den andre? Slår likhet i språk och moraliska värderingar ut olikhet i hudfärg, så att solidaritet kan uppstå för dessa likheters skull? Du var inne på det med sri-lankanerna. Kanske känner de ett sting i hjärtat när de besöker sin fattiga släkt på Sri Lanka. Men jag tror nog att de känner sig mest som svenskar.

Solidarisk och konstruktiv, fridsam och laglydig samlevnad, bestäms inte av gemensam hudfärg, utan av huruvida det finns gemensamma nämnare som i tillräckligt hög grad förmår att slå ut skillnaderna.

Att det finns fler med högre IQ bland judarna, behöver inte innebära att neger X sympatiserar mer med neger Y än med jude X. Jude X kanske har mer gemensamt med neger X än med jude Y, trots eventuella likheter inom etniciteterna. Språk, moraliska normer, gemensamma referenser i barndomens TV-program, gemensamma vänner, ett gemensamt arbete, en gemensam förening - sådant kan sammantaget betyda mer än hudfärg för känslan av gemenskap.

Det finns många negrer som integrationsminister och konsumentminister Nyamko Sabuni, som har valt ett klassiskt västerländskt perspektiv på mänskliga fri- och rättigheter och känner sig mer befryndad med likar i värderingar än likar i hudfärg. Frågan är vad det är som gör det möjligt att en sådan assimiliation sker. Jag tror att dessa faktorer bidrar:

1. Individen måste atingen vara intelligent och språkbegåvad och inse fördelarna med individens frihet för den egna personen.

2. Eller måste individen växa upp med många täta och nyttiga kontakter med personer utanför den egna familjens kulturella sfär.

Vad gäller den första faktoren, så kan den inte påverkas migrationspolitiskt. Vad gäller den andra faktoren, så kan vi göra något: Vi kan krossa bosegregationen och de kulturella enklavbyggena genom att ställa hårdare krav på boende, jobbsökande och anpassning till vårt sätt att se på mänskliga fri- och rättigheter.

Folkparites integrationsgrupp har nyligen lämnat sin delrapport Medborgarskap för ett öppet samhälle, där det framgår tydligt att vi folkpartister tror på medborgarskapet som ett kontrakt med samhället, där värderingsgemenskapen under idealet om de mänskliga fri- och rättigheterna, skall vara en självklar del av kontraktet. Det är ett steg på vägen.

Men jag tror att vi även behöver slå ned på takten av invandring från Västasien och Nordafrika och främst hjälpa flyktingar, så att de enskilda individerna får bättre förutsättningar att assimileras till det språk och den moral som är rådande i vårt land. Som jag har påpekat länge och som Gunnar Sandelin påpekade i DN debatt nyligen, så är det ett mörklagt faktum att en ytterst liten del av invandrare från dessa delar av världen är flyktingar.

Jean Moulin sa...

Föredömligt svar, som jag läst som hastigast (städar, efter det skall jag dra iväg och leta present till min dotters födelsedag). I början läste jag långsamt, men på slutet så skyndade jag på. (Det är ju långt, svaret.)

Tro dock inte jag försöker smita undan fortsatt dialog, utan jag återkommer, om inte idag, så under helgen.

Ikväll ämnar jag läsa ditt svar igen i långsam takt.

Men som sagt svaret verkar väldigt intressant. Älskar att få gnugga mina grå och leka sofist.

Tack.

Jean Moulin sa...

Delsvar (ev. följer fler i morgon eller i övermorgon):
just hemkommen från stan. Har inte hunnit varva ned, dock läsa noggrannare din imponerande kommentar. Den utgör en väldigt bra utgångspunkt för en djupare diskussion och tankeverksamhet om dessa frågor, så än en gång tack för den långa svaret.
Jag anar att de här frågorna är så komplicerade, att det skulle behövas en mer bildad person med en skarpare hjärna än min för att kunna vederlägga dina teser. (Alla som anser sig motsvara det signalementet uppmanar jag att gå in i den här debatten!)
Jag vänder mig mot att du tar för lätt på psykologin i en folkgruppstillhörighet. Man kan förvisso finna själsfränder inom alla raser, ja, även inom det motsatta könet, men just folkgruppstillhörigheten är väsentlig för graden av patriotism och lojalitet. Det är bland annat därför jag helt avvisar det dubbla medborgarskapet. Det senare är en styggelse, och kan liknas vid att låta en katolik att vara medlem i en baptistförsamling. Eller för att ta ett bättre exempel: som att låta honom/henne vara med i ett gudsförnekande sällskap. Eller för den delen i frimurarorden.
Eller som att låta någon vara med i både SAP och Folkpartiet. Kan man lita på en sådan person? Dock - han kan ha samma referensramar som du, och vara ett mer stimulerande sällskap än de flesta folkpartister du känner.
Jag har i skrivande stund faktiskt inte kollat om du svarat på Anne Lundberg-/Janne Josefsson-tråden, vilket jag strax tänker göra. Anser att jag fick in en del bra värjstötar där och ser med spänning fram mot att se hur du parerade dessa.
Förmodligen inser du nu att denna diskussion oss emellan är inte över, inte på långa vägar, att jag inte kommer att sluta att avfyra infall, ens när du tröttnat och orkeslöst, nere för räkning, viftar med en vit flagga. Nej, tvärtom, då kommer jag att närma mig och avfyra min coup de grâce!
En radanmärkning. Du skriver: ". . . jag tror att vi även behöver slå ned på takten av invandring från Västasien och Nordafrika och främst hjälpa flyktingar, så att de enskilda individerna får bättre förutsättningar att assimileras till det språk och den moral som är rådande i vårt land."
Hade du varit "folkvald" folkpartistisk politiker, hade ditt ödet varit beseglat. Du hade förmodligen blivit ett "uteslutningsärende".
Vad anser du om fröken Birgitta "Avskaffa Sverige" Ohlsson? Eller vad du tycker du Frida Johannson "Fri invandring" Metso?

Jean Moulin sa...

Om vi skulle summera lite, ta oss en återblick på det vi hittills kommit fram till.

1) Jag polemiserade mot Tobias' utgjutelse om hudfärgens irrelevans. Det låg nära till hands enär Fjordman i Brussels Journal berört ämnet och jag nyligen citerade
ur den artikeln om att bilda en europeisk medborgarrättsrörelse, något som Fjordman föreslår och som jag anser genialiskt.

Fjordman slår inte enbart ett slag för den liberala demokratins bevarande, vilket förvisso är intimt knutet till invandringen av människor från icke-demokratiska samhällen
av vilka de starkt är präglade, utan han berör arvsrätten till ens fädernesland. Födelserätten, om ni så vill. Hänvisar till sina norska förfäder som han anser har bott i Norge sedan istidens slut, och drar in DNA-kartläggningen av jordens befolkningar för att ytterligare understryka detta och hur det kan gå när t ex en befolkning ersätter en annan. Han nämner exempel från Sydostasien och Afrika.

Låt oss göra tankexperiment att det på Mayflower anlänt ett gäng franska katoliker istället för engelska protestanter, eller engelska katoliker eller franska hugenotter; hade USA då utvecklats på samma sätt? Hade den kärnkultur Samuel Huntington nämner i "Who are we?" varit densamma, innehållt samma frihetliga element?

För att inte tala om ifall USA hade koloniserats av kineser istället för européer, eller av egyptier.

Faran med massinvandringen är alltså att andra kulturer och nationella identiteter tränger undan de inhemska. Ponera att Sverige en dag skulle ha en blandad majoritet av utlandsfödda och andragenerationsinvandrare med rötter i utomeuropeiska länder. Hur skulle det svenska överleva då? Hur skulle ens det västeuropeiska överleva?

Hudfärg är en markör för en kontinuitet, som förmodligen har en större betydelse i den intrikata väv som skapar hemkänsla i ett land än vad anständigheten påbjuder oss att tillstå. Annan hudfärg markerar ett brott mot denna kontinuitet.

2) Tobias tolkade Shimon Peres
tal 2001 inför socialdemokratiska partikongressen på ett orimligt sätt. Tobias jämför det judiska med judendomen och invänder
att judendomen inte är en ras, vilket ingen någonsin påstått. Shimon Peres talade däremot om demografi och han talade om det judiska folket, och då i en etnisk bemärkelse.

Konstigt vore annars, eftersom sionismens grundare var ateist, och alltså inte bekände sig till judendomen. Lik fullt vore det groteskt att påstå att sionismens grundare inte var jude bara för att han inte anslöt sig till judendomen.

Läste en artikel för ett par år sedan av en israelisk jude, som kommit till USA och upprörts över påståendet att det judiska enbart handlade om religion.

Det avgörande beviset för att så inte är fallet utgör två saker, som Tobias inte kommenterat (när jag skriver dessa rader):

a) Ashkenaze-judens högre IQ. Har Tobias ens läst "Are Jews smarter?"? Man kan nog inte diskutera huruvida judiskhet står för religion eller etnicitet om man inte gjort det.

Artikeln upphåller sig nämligen vid gener.

b) Den i USA inom-judiska debatten om blandäktenskap med icke-judar, som man anser hotar det judiska folkets fortbestånd. Ergo, man anser inte att det judiska enbart handlar om religion utan om en folkgemenskap, även om ett argument som framförs är oron för att barn i blandäktenskap inte uppfostras judiskt. Argumentet kanske liknar oron bland katolikerna i "En förlorad värld", som oroar sig för att när ena dottern Flyte skall gifta sig med en protestant, barnen kommer att uppfostras till sådana.

Men jag tror ändå att det finns ett större inslag av etnisk solidaritet bland judar än bland katoliker, som trots allt omfattar ett flertal etniciteter, nationaliteter och raser.

Orsak: varför skulle judar erkänna som judar endast de som har judiska mödrar? Varför alls fästa avseende vid en sådan sak om inte det etniska spelade en roll?

Med andra ord: när Peres talar om ett judiskt Israel, och om en majoritet judar för att Israel skall förbli judiskt, talar han om en folkgemenskap grundad på - observera! -
biologi och gener!

Med samma rätt hävdar jag - trots vallonska gener - att de 70 procent etniska svenskarna fortfarande har en rätt till sina släkters hemland sedan tusentals år.

Om vi inte anser det, hur kan vi då tala om kurdernas rätt till ett eget land? Vad menas med kurd? Är det människor sammansvetsade av kultur och gemensam genpool eller kan vem som helst, en kines t ex, bli kurd?

Sedan några ord om folkpartiet:

din uppfattning om behovet av minskad invandring är inte partiets officiella linje.

Men inte ens din försiktiga linje är tillräcklig i dagens läge. Vi behöver inte minska, vi behöver ett totalstopp. Ett
moratorium
.

Vi behöver inte heller arbetskraftsinvandring, som är en stor myt som ingen demograf eller ekonom ansluter sig till. Kanske någon enstaka, men majoriteten gör det inte.
Fast när man talar om fyrtiotalister och rädda pensioner och välfärden får ett motsatt intryck. Men det är bara en bluff. Snarare hotas sjukvården av den enorma massinvandringen av bidragsberoende. Något som man nogsamt döljer, eftersom man anser att folket skulle reagera primitivt och främlingsfientligt om det blev känt.

För att rädda vår yttrandefrihet och därmed demokrati, så måste vi ha ett totalstopp ifråga om muslimsk invandring. Ja, det bästa vore om vi höjde återvandringsbidragen, för att på sätt locka de som inte trivs i ett öppet och fritt samhälle som inte tolererar hederskultur, att återvandra.

Tyvärr innebär detta dock bara att max hundratusen förmodligen färre skulle återvandra. Merparten skulle stanna och just därför behöver vi ett tvärtstopp på minst en generation plus en hårdför, monokulturell assimileringspolitik med förbud mot all omskärelse och halal- och kosherslakt; det senare förbudet vill för övrigt Folkpartiet riva upp. Vad anser du om det?

Tobias Struck sa...

Jean. Angående judisk intelligens har jag redan skrivit att jag inser att det finns genetiska faktorer bakom. Vad jag ifrågasätter är att judars gener betingar dem för sionism.

Ang. Ett folkslags rätt till ett land, så ser jag det som att medborgarskap är ett kontrakt och att det gäller att invandraren kan leva upp till att hålla det. Men det finns ingen anledning att misstro enskilda individer som är här för att investera, arbeta och forska, om de säger sig respektera de mänskliga fri- och rättigheter som vi har här. Däremot kan vi inte ha det så, som vi har haft det många år, att staten skänker pengar till hundratusentals människor som vi förstår är likgiltiga inför dessa ideal och som inte behöver vara här för sin säkerhets eller för sitt livs skull. Vad gäller nationsgemenskap, så hävdar jag fortfarande att faktorer som ett gemensamt språk och en gemensam grundläggande moral är en bättre garanti för solidaritet, trygghet och konstruktiv välfärd, än en gemensam hudfärg är.

Vad gäller Folkpartiet, så får de ta mig som jag är. Jag sitter inte i någon nämnd eller fullmäktige och skall inte verkställa en central politik. Jag tillåter mig att tillhöra Folkpartiet baserat på att jag är socialliberal och gillar Integrationsgruppens delrapport Medborgarskap för ett öppet samhälle. Därefter får de acceptera att jag tänker och talar fritt, om de nu inte vill göra sig kända över hela internet som ett sjukligt intolerant och räddhågset parti.

Jean Moulin sa...

Snabbsvar - kanske borde avstå från att skriva sådana, eftersom det ligger i sakens natur att de inte är särskilt genomtänkta, dock bara för att vara artig och visa respekt, om du förväntar dig ett svar redan idag, så följande hastigt nedkastade rader:


Bäste T S,

har läst ditt senaste svar, och finner, bortsett från passusen om fp, ingen större åsiktsskillnad oss emellan.

Beträffande hudfärg, så tänkte jag under hundpromenad i naturreservat, att det är en otillräcklig markör.

"Vit" står för europé helt enkelt, trots att det finns turkar och säkert någon enstaka arab som är lika vit som du och jag.

Det lustiga är att inte ens hudfärg och hårfärg och färg på ögonen är tillräckliga igenkänningstecken för att skilja en europé (en person med djupa rötter i europeisk mylla) från en "icke-vit"/europé.

Utan det måste till något ytterligare, något je n'est sais quoi.

Beträffande fp igen: potientellt har partiet en chans att spela samma roll som sitt systerparti i Danmark, Venstre, men vi bor i Sverige och Sverige och Danmark är, som bekant, två väldigt olika länder samt kulturer.

Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna visar detta klart och tydligt. Emedan DF är mer libertarianskt à la mig, så är inte Sd det. Jag fruktar t ex att Sd i riksdagen kommer att inta en hårdnackad anti-knark-linje plus censur-linje, när det gäller porr, prostitution och "sexistisk" H&M-reklam. Jag är nästan säker på det, eftersom detta är Sverige.

Dansk Folkeparti däremot är för gratis heroin till heroinister, precis som jag. By the way, som social-liberal, vad är din syn i knarkfrågan?

Förresten, min vurm för yttrandefriheten handlar inte bara om porr och "sexistisk reklam", utan om rätten att t ex förneka Förintelsen, vilket som bekant är förbjudet i många europeiska länder.

Kan du upplysa mig om din syn även i detta avseende?

P.S. Du glömde svara mig om legalisering av kosher- och halalslakt samt "manlig" omskärelse. O.s.a.

Tobias Struck sa...

Jean. En sak som jag inte förstår, är hur du kan undgå att se att det värdekonservativt reaktionära (antimoderna) i Sverigedemokraterna är en naturlig följd av partiets nazistiska ursprung. Nazism betyder inte bara att hata judar. Bara för att många sverigedemokrater är sionister och bara för att SD har tagit avstånd från nazismen, så betyder inte det att den onda anden har lämnat partiet. Naturligtvis kommer de att motverka jämställdhet och bidra till moraliserande lagstiftning: De är antimoderna.

Vad gäller droger, så skulle ju ingen tjäna pengar på dem om de lämnade den största delen konsumenter fria att göra sina egna val. Heroin och andra opiater tar över hjärnan: Inlärningssystmet och belöningssystemet är hopkopplade i hjärnan och det finns ingen starkare belöningskänla än den som heroinet skapar. Av detta följer att hjärnan lär in att belöna sig med heroin. Det är mycket svårt att häva beroendet. Men om det skall vara förbjudet att sälja saker som människor kan bli beroende av och som kan döda dem, så bör vi även förbjuda socker, tobak och alkohol. Det tycker jag inte att vi skall göra. Jag är för att göra det lagligt att sälja droger till myndiga. Men jag är för att införa drogförbud mot enskilda individer, som efter domslut har visat sig vilja detta eller brutit lagen som en följd av missbruk.

Om en missbrukare begår brott, som ju exempelvis heroinister ofta gör för att de behöver så mycket pengar, så skall det tas med i bedömningen att denna person förmodligen inte kan återanpassas till samhället utan att bli drogfri - och då anser jag att staten skall ge personen en behandling och ett drogförbud. För varje gång en behandling misslyckas och personen återfaller i droger, så bör behandlingen bli längre och krassare.

Ett samhälle som tillåter stor frihet på drogområdet, bör erbjuda hjälp för de som inte kan leva med denna frihet. När de ber om det - eller när de begår brott på grund av droger. I det senare fallet är det logiskt att inskränka friheten - för friheten i en liberal demokrati måste stå i proportion till hur mycket frid och frihet individen skänker andra.

Du menar att staten skall dela ut gratis heroin. Jag förstår inte varför skattemedel skall gå till detta, skall staten dela ut cigaretter också?

Vad gäller yttrandefrihet, ser jag absolut ingen anledning för ett förbud mot att uttala sin mening om saker - vad det än gäller. En kommunal skola bör emellertid se till att lärarna inte ljuger för eleverna, utan utgår från etablerad forskning.

Vad gäller kosher- och halalslakt, så anser jag att det naturligtvis inte är religion som skall sätta normen för lagar kring slakt, men jag vet inte hur smärtsamma/hygieniska dessa metoder är. Om de inte är mer smärtsamma och mindre hygieniska än andra slaktmetoder, så bör de väl tillåtas?

Jag tycker att det skall finnas stränga lagar om reklam - men inte vad gäller "sexism" och "rasism" utan vad gäller sanningen om varan. Ibland när jag ser en reklam, så tänker jag: Detta är ju rent bedrägeri! Reklamen borde skärpas till och bli mer upplysande, mindre bedräglig.

När jag får tid skall jag svara på artikeln om biologi.

Jean Moulin sa...

Tack för en bra argumentation.

Dock med reservation för "onda anda". Det var lite diffust som anledning inte rösta på ett parti.

Jag ser det så här:

1) Sd är inte på en lägre moralisk nivå än andra riksdagspartier, som ju är drogrestriktiva, pro-abort, anti-likhet inför lagen (kulturella och religiösa undantag), vars ledamöter rituellt nedvärderar allt nationellt, mörkar om Stasi-agenter, antagligen även om MS Estonia, med mera, vidare för en brottsgenererande kriminalpolitik,
sviker demokratin genom aldrig fördöma vänstervåldet mot Sd, etc., etc.

2) Vi befinner oss i krig, om än ett annorlunda krig än det konventionellt militära och internationella.

Västs transnationella eliter strävar medvetet efter att avskaffa mångtusenåriga nationer som England och Sverige, allt för att gynna det internationella kapitalet.

Jag brukar i sammanhanget erinra om att i krig uppstår oheliga allianser.

Till exempel den mellan demokratierna Storbritannien och USA etc å ena sidan, Sovjet å den andra, i ett gemensamt försök att krossa en gemensam fiende, dvs. Nazityskland och dess allierade.

Det krig vi nu befinner oss i ett är inte av samma art, men samma värden står på spel nu som då, dvs.
den liberala demokratin med likhet inför lagen (som ideal).

Sd är förvisso inte på långa vägar en lika ond makt rent ideologiskt som Stalins Sovjet, emedan riksdagspartierna påminner om de quislingregeringar som nazisterna tillsatte och även om de som kommunisterna tillsatte i länder inom Warzawa-pakten.

Mot denna bakgrund, varför skulle jag eller någon annan ansvarskännande medborgare inte utnyttja vår rösträtt till att i protest mot den förda invandringspolitiken rösta på Sd?

Att rösta på t ex folkpartiet, som jag misstänker att du gör, gynnar ju bara de som likt Liberala Ungdomsförbundet vill avskaffa Sverige som nation.

Jean Moulin sa...

Tittade in på din blogg, Tobias.
Fäste mig bl a vid detta:

"Att Sverigedemokraterna är mot EU och globalisering, det är bara samma hat mot globalisering - utan projektionen mot judarna."

Tobias Struck

Men om man är emot EU bara, men inte globalisering, är man då ideologiskt halv- eller kvartsnazist?

I texten på länken ovan tar du parti för damfotboll. Men går inte damfotboll på tvärs med det könsneutrala jämställdhetsperspektivet?

Torbjörn Tännsjö har ju föreslagit att man skall avskaffa dam- och herridrotten och, antar jag, istället tillämpa könsneutrala och meritokratiska principer vid sammansättning av lag etc.

Borde man inte även kunna arrangera boxningsmatcher mellan kvinnor och män, om man nu skall vara könsneutral?

Och varför kan man inte vara både "för" (dvs. emot förbud mot) porr och likt Sverigedemokraterna vara för en sänkning av övre abortgräns till vecka 12?

Är sådan abortrestriktionism ett tecken på anti-modernism, nödvändigtvis?
Vi har ju trots allt amerikanska Libertarians for Life, vars webmaster jag växlat email med och som är för avkriminalisering av droger, förresten samma inställning som är den dominerande på Lew Rockwell.com och som även anarko-kapitalisten Joe Sobran företräder.

Tyvärr görs sällan en distinktion mellan å ena sidan globaliseringen, som pågått Columbus tid, och är naturlig, och globalism, som är en strävan att krossa nationalstaterna.

Jag har tidigare skrivit om det på länken nedan.

Every Kinda People

Tobias Struck sa...

Jean. För mig är inte bevarandet av nationen ett självändamål. Jag vill bevara liberal rätt i världen - och då behöver vi bevara liberala nationer liberala, vilket förutsätter att vi minskar invandringen från Nordafrika och Västasien. Det är sant att inget annat parti än SD vill detta, så jag lämnar frågan öppen hurvuvida det är klokt att rösta på dem eller ej. Låt mig säga så här: Många kommer att rösta på dem. Jag hoppas bara att det inte hinner bli för många innan andra partier har tagit sina förnuft till fånga och trotsat de transnationella företagens intressen.

Jean Moulin sa...

Tack för nytt svar och förlåt dröjsmålet med detta.

Jag är inte medlem i Sd, fast röstade på dem 2006. 2002 och 1998
röstskolkade jag avsiktligt, 1994 röstade jag som jag innan dess alltid gjort - bortsett från 1985, då jag röstade på fp -på moderaterna.

Jag har funnit det svårt att placera mig själv inom ramerna för antingen konservatismen eller libertarianismen, varför jag på skämt kallar mig högerbastard.

Nationalstaten ser jag emellertid som ett självändamål. Definitivt.
Inte minst ur demokratisk synvinkel och för att jag anser att människor vars förfäder bott i ett land i generationer har en moralisk rätt till landet.

Men det finns också ett pietetsskäl. Sverige och England har funnits som nationer i tusen år, först som kungadömen förvisso, men ändå som etniska och kulturella enheter.

Någonting så historiskt unikt förtjänar att fortleva.

EU avvisar jag bestämt, fast jag måste tillstå att jag röstade för ett svenskt medlemskap 1994, dock inte utan en viss Hamlet-liknande vånda.

Tobias Struck sa...

Jean. Här är mitt politiska manifest:

http://tobiasstruck.blogspot.com/2008/04/skapa-100-besk-till-denna-post-vinn.html

Jag kalar mig folklig konservativ socialliberal.

Folkliga Konservativa Socialliberaler

Hmm, det låter som ett pampigt partinamn :)

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.