10 april 2008

Ideologi kontra biologi (svar II till Tobias Struck)

Glömde lägga ut länk till debattråden med Tobias.

Här är den:

klicka här


- - -

Det finns en märklig biofobi. Ett tydligt exempel är genusläran: att vi föds som ett slags oskrivna blad/tabla rasa och därefter, beroende på våra könsorgan, uppfostras vi till kvinnor eller män. Trots att vi vet att hormoner påverkar vårt känsloliv, så hävdar genusteoretikerna att så inte är fallet. Att allt är kulturell betingning. Att vi hjärntvättas att reagera kvinnligt eller manligt. Att vi egentligen är androgyna.

Att vi i verkligheten inte är det, att kvinnor domineras av kvinnligt könshormon, och män av manligt, står i vägen för ett könsneutralt projekt. Därför vill man bortse från den biologiska verkligheten.

Men vad hindrar att man/dam behandlar män och kvinnor exakt lika, avskaffar dam- och herridrott etc., dam- och herrtoaletter, herr- och damomklädningsrum och varför inte manskläder och kvinnokläder, trots skillnaderna? Det är ju skillnad mellan män och män också, i fråga om intelligens och muskelstyrka och kroppslängd, och om man bortser från uppdelningen i viktklasser i boxning, så förekommer ingen positiv särbehandling av män med lägre IQ eller längd under genomsnitt etc, bara för att skapa jämvikt med de intelligentare eller de med genomsnittlig kroppslängd, vilket ju ändå inte går.

Beträffande könsrollerna och skillnaderna mellan dem i olika tider och i olika delar av världen, så måste man utgå från att de skapats utifrån iakttagbara, empiriska skillnader mellan män och kvinnor. Kultur är främst oskrivna lagar och regler för hur vi bör uppträda gentemot våra stamfränder utifrån deras kön och ålder.


När kanadensaren David Reimer var liten baby omskars han, men ingreppet gick fel och man berövade honom hans penis. En förespråkare för transsexuellas rättigheter plus psykolog, John Money, ansåg att det inte var hela världen utan att man skulle uppfostra honom som flicka istället. Han fick en konstgjord "vagina"och ett flicknamn och flickkläder, men i puberteten märkte han att något var fel. Sanningen uppenbarades och han återtog en manlig identitet, men utan snopp.

Han hade redan i fosterstadiet blivit en pojke och det hade gett honom en pojkhjärna, rent fysiskt, alltså inte en androgyn hjärna, utan en pojkhjärna med andra vindlingar och som vägde lite mer än en flickhjärna, för det är ett faktum att kvinnohjärnor är något mindre än mäns - även då i förhållande till skillnader i övrig kroppsvolym.

Vidare vet vi att kvinnor i genomsnitt har lägre IQ än män. (De flesta fattar dock innebörden av ordet genomsnitt utan tror att bara för att de råkar vara män, så är de smartare än de flesta kvinnor, vilket givetvis inte nödvändigtvis är fallet.)

Kan det ha samband med att kvinnohjärnan är mindre än den manliga? Kan det i sin tur förklara att det nästan inte finns några kvinnliga nobelpristagare i naturvetenskapliga ämnen?

Säg att det finns sådana samband. Vad är det att bli upprörd över? Det som är det är. I en meritokrati ger det män ett övertag. Skall man då försöka rätta till denna naturliga skillnad med att kvotera kvinnor?

Wikipedia, Artikel 19

7 Kommentarer:

Anonym sa...

Nej, kvinnor har inte lägre genomsnittlig intelligenskvot än män. Däremot är spridningen större bland män. Det finns alltså fler individer vid extremerna bland männen än bland kvinnorna. Fler superbegåvningar, men också fler dumskallar!

Anonym sa...

Givetvis ska man kvotera in folk när de uppenbarligen har fått för sig att vissa är smartare än andra. Allting är jävligt subjektivt i grund och botten och det är inte på folks meriter som man går utan vilka kompisar man har.

Anonym sa...

"Vidare vet vi att kvinnor i genomsnitt har lägre IQ än män."

Det förklarar varför det är så få kvinnor som röstar på SD!

Tobias Struck sa...

Jean. Lovar att svara även här när jag är tillbaka från min sväng på stan.

Jean Moulin sa...

Anonym,

du säger emot dig själv.

Du har rätt om att det finns fler idioter bland män, och fler genier, och att kvinnor tenderar att ligga närmare varandra IQ-mässigt, men det innebär ju också att de får ett lägre genomsnittligt IQ. De manliga genierna uppväger de manliga idioterna.

Framförallt är bristen på kvinnliga genier en förklaring till den manliga dominansen i samhällstoppen samt bland nobelprisen.

Betänk också sambandet att 25 procent av alla nobelpris vetenskapliga ämnen tillfaller ashkenazi-judar och deras genomsnittliga IQ på 115, att jämföra med Sveriges nationella genomsnitts-IQ på 101.

Jean Moulin sa...

Anonym om Sd och IQ.

Mja, jag trpr att det har att göra med kvinnors tendens att vara mer vänster än män, dvs. mer mjuka, känslomässiga, empatiska.

En slående bild av denna mjukhet är den stora skillnaden mellan svenska män och kvinnor ang. utbyggnad av kärnkraften, där om jag inte minns fel nära hälften av männen var för emedan bara lite över tjugo procent av kvinnorna.

Anonym sa...

Du har inte förstått hur en normalfördelning är uppbyggd. När det gäller kvinnor och mäns intelligenskvot ser normalfördelningskurvorna något olika ut. Kvinnornas är plattare, männens har högre topp. Men medelvärdet är detsamma. Dvs de finns flera individer som representerar ytterlighetsvärden (i båda ändarna av kurvan) hos män än hos kvinnor, men detta påverkar naturligtvis inte medelvärdet. Däremot innebär det att det finns flera män än kvinnor som har mycket hög IQ,och det finns motsvarande större antal män än kvinnor som här mycket låg IQ. Sedan kan man ju ju också fråga sig intressant IQ är. Det mäter en väldigt liten del av en människas intellektuella kapacitet

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.