26 april 2008

Kommentar till Tobias Struck om aborter


Under strecken en kommentar till Tobias Struck som jag skickade, med anledning av denna bloggning, men som tydligen inte kom fram.

Eftersom Struck är liberal så är det naturligtvis inte fråga om censur från hans sida utan om ett tekniskt missöde. (Även kommentarer till Beska Droppar har misslyckats.)

Innehållet är dock så pass intressant, att det förtjänar en så stor publik som möjligt.

Struck avfärdar Sverigedemokraterna med att de är anti-modernistiska. Och nämner abortfrågan som ett lackmustest på ens modernism.

Jag tycker han överdriver, fast det inte är helt oberättigad kritik. Men Sd är inte unika i sin anti-modernism. Den omfattas även i viss utsträckning av kristdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och sossarna. Ja, även av moderaterna och folkpartiet. Jag syftar på alla inslag av förmyndarmentalitet och anti-individualism i deras politik, t ex på knarkområdet.

Med tanke på hur knäppa unga folkpartister är (Fredrik Malm, Birgitta Ohlsson, Metso) , så förstår jag inte hur Struck vill beblanda sig med dem genom att stödja folkpartiet. Det kan ju inte vara bättre än att beblanda sig med Sverigedemokraterna. Snarare betydligt sämre.


Här kommentaren som nästan hamnade i cyberrymdens minneshål:

Oönskade graviditeter berättigar inte till barnamord. Att påstå att abort-negativism är anti-modernism är ett tunt argument.

De flesta människor som försvarar den nuvarande abortlagen ogillar aborter, men försvarar abortlagen av pragmatiska skäl. Eller ogenomtänkta.

Ett populärt nonsens-argument är kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Om nu den rätten finns, varför har hon inte rätt att göra abort efter vecka 22?

Och är inte alla begränsningar av rätten att använda vissa droger en kränkning av den rätten?

En man skulle kunna invända, att rätten att bestämma över sin kropp ger honom rätten att röka hasch. Samhället anser dock att hans rätt att bestämma över sin kropp har begränsningar, som samhället anser sig kunna sakligt motivera.

På samma sätt kan man hävda att kvinnans rätt att bestämma över sin kropp inte automatiskt ger henne rätt att göra abort.

Rättigheter måste alltid vägas mot andra intressen. Ofta innebär det att vi har rättigheter, men att dessa begränsas av andra intressen. Eller, nota bene, andras rätt till liv.

Om dödsstraffet är en kränkning av rätten till liv, varför är inte aborter det? Människolivet börjar vid konceptionen och rätten till liv implicerar att den existerar från den stunden.

Underkänner man det argumentet, så underkänner man logiskt sett rätten till liv som ett argument mot dödsstraff. (Har alla människor samma rätt till liv? Samma människovärde? Eller kan värdet devalveras? Hade Hitler efter judeutrotningens inledning samma rätt till liv som Anne Frank?)

Tag ett foster i vecka 22. Har det ett människovärde? Om svaret är ja, då är en abort på det ett mord. Om ett foster föds i vecka 22, alltså en förtidig födsel, så gör läkarna allt för att rädda det. Och jag antar att i och med det, så upphör det att vara foster och blir ett förtidigt fött barn.

Vissa foster/barn överlever aborter. Vad gör man då? Jo, man låter dem gnälla (de gnäller!) och dö självmant. Det kan ta timmar. I alla fall är det så i Storbritannien och Australien.

Man kan inte försvara sena aborter. Det är barbari. Tag bara sättet att stycka dem i moderliv, kväva dem med saltkokslösning. Modern får smärtlindring, men inte fostren/barnen som avlivas /mördas på ett sätt som vore förbjudet om det handlade om djur.

Så hur kan abortfrågan reduceras till en fråga om modernism eller inte? Varför kan man inte vara för föräktenskapligt sex och emot porrförbud och förbud mot sexköp, och även homosexuellas rätt att gifta sig, utan att vara för abort? Jag förstår inte varför man måste köpa hela paketet.

Det verkar som om du, Tobias, ser abortlagen som en förutsättning för ansvarslöst sex. Ja, det är väl det, men varför måste ens ett vidlyftigt sexliv vara helt renons på ansvar för det liv man skapar? Växer vi inte när vi måste ta ansvar för konsekvenserna av våra handlingar?

I andra länder som till exempel USA tillåter man abort efter vecka 22. Alltså mord på spädbarn. Man tillåter även den sinnessjukt barbariska metoden som kallas partiell födelseabort. Som paret Clinton försvarar.

NRLC

Man hör aldrig någon kritik mot det för svenska abortentusiaster, för sådana finns. Hur bisarrt det än kan låta.
Aftonbladet

Vi har även en klinik i Spanien som mot betalning utför abort i vecka 32. Förtjänar personalen där att leva?

Dagen, Otäcka bilder , Libertarians for Life, Wikipedia, Every Kinda People

P.S. The Times om barn som överlever aborter efter vecka 21:

"Its guidelines say that babies aborted after more than 21 weeks and six days of gestation should have their hearts stopped by an injection of potassium chloride before being delivered. In practice, few doctors are willing or able to perform the delicate procedure."

33 Kommentarer:

Anonym sa...

"Man kan inte försvara sena aborter. Det är barbari. Tag bara sättet att stycka dem i moderliv, kväva dem med saltkokslösning. Modern får smärtlindring, men inte fostren/barnen som avlivas /mördas på ett sätt som vore förbjudet om det handlade om djur."

Sannerligen, har Renfäll rätt: "...svenskarna är barbarer..." och inte nog med det, vi tar död på dem skulle kunnat betala vår framtida pension.

Jean Moulin sa...

Alla nationaliteter har sin beskärda del av barbarer.

Det värsta med vår nationalitet är att bland oss så är det barbarerna som har makten.

Fast så är det ju med alla nationaliteter. Är det inte konstigt?

"Renfäll" var en bra översättning. Tack för ett kort, men gott litet skratt!

Tobias Struck sa...

Jean. Förlåt att jag inte kontaktade dig angående detta: Kommentaren står i karantän eftersom jag inte visste vad jag skulle göra med den. Min post handlade om att någon kommenterar i mitt namn för att sprida propaganda för Sverigedemokraterna. SD:are ville debattera min analys av SD istället. Att nysta vidare i just abortfrågan, syntes mig som att avleda uppmärksamheten alltför drastiskt från vad posten berörde.

Men jag svarar gärna: Det är inte fritt sex som är poängen här. Kvinnan har rätt över sin kropp i en liberal idealism, vilken moderniteten bör förhålla sig till för att utvecklas just modernt. I begreppet "modern hållning" lägger jag de grundläggande värderingarna hos de som satt till vänster i det Franska parlamentet strax innan revolutionen 1789. Och barnet är en del av kvinnans kropp så länge det inte är förlöst från den. När det är förlöst, så är det en medborgare och skall ha medborgerliga rättigheter. Detta är min egen uppfattning. Jag är en blomma i ett liberalt träd. Utvecklingen har pekat mot mig, som Moseböckerna pekar mot evangelierna utan att vara dem (Ha, ha! Nu bäddade jag verkligen för häckel).

Jag är även betydligt mer radikal än Folkpartiet. Men det är jag ju i många frågor. Poängen med att vara med i det partiet istället för SD, är att SD:s rötter är konservativa medan jag delar de liberala med Folkpartiet. Men helst skulle jag ju önska att det fanns ett konservativt socialliberalt parti.

Tack för ditt tålamod.

Jean Moulin sa...

Jag ställer mig lite frågan inför den karantän du talar om. Så avämnes var väl ändå inte mitt inlägg?

Så här skrev du som svar på en annan kommentar:

"Ang. Aborter: Jag skrev inte att SD vill 'ta bort aborter'. Jag skrev att de ogillar dem. Det är symptomatiskt för deras irrationella antimodernism. En modernist gillar en abort om den motiveras av hänsyn till den eventuella individens väl och den eventuella påverkan som en felfostrad individ har på samhället. Vi ogillar emellertid aborten om den är påtvingad den eventuella modern."

Jean Moulin sa...

Du, Tobias, skriver:

". . . barnet är en del av kvinnans kropp så länge det inte är förlöst från den."

Om du doppar din snorre i din fru är den då en del av din frus kropp? Kan hon göra anspråk på den eller den fortfarande din?

Fostret har en egen kropp som av naturliga orsaker råkar befinna sig i sin moders kropp.

Det finns inga andra sätt ännu, men säkerligen i framtiden, då människor kan tillbringa sitt "fosterstadie" i en kuvös utanför kvinnans kropp i en lagom varm kemisk soppa.

Du skriver:
"När det är förlöst, så är det en medborgare och skall ha medborgerliga rättigheter."

Med andra ord: man skulle enligt dig kunna ha "abort" upp i nionde månaden?

Berit sa...

Det är fler aspekter som kan diskuteras när det gäller kvinnans rätt att göra sig av med ett barn hon inte vill föda.
Ska vi också ha rätt att välja vilket kön vi vill behålla? vilken sexuell läggning barnet har? intelligens? framtida sjukdomar som cancer och ledinflammation?

Att vara gravid är ingen sjukdom, ska kvinnor ha rätt till statlig, kostnadsfri (andra människors pengar) abort när det inte handlar om kvinnans hälsa?

Robin "Los Angeles" Bolinsson sa...

SD:s syfte med att vilja förbjuda aborter är samma syfte som kristdemokraterna har, nämligen religiösa (kristna) skäl. Att låta en kristen minoritet bestämma över huruvida vi skall förhålla oss till aborter är absurt. Frågan är knappt värd att diskutera, eftersom det är en sådan självklar rättighet.

Vad som istället behöver mer utrymme är frågan om dödshjälp. Sverige är sekulärt, men inte tillräkligt.

Man måste kunna bestämma över sitt eget liv, och sin egen död. På samma sätt måste man själv kunna bestämma huruvida man är mogen att bli förälder. Vi vet alla hur det är i katolska länder, där fruktansvärt många kvinnor dör i illegala aborter, eftersom läkarna är förbjudna att fullborda en säker abort.

Berit sa...

Robin, vad jag förstår har vi alla rätt att ta livet av oss när vi vill.

Sverige har mellan 30 och 38,000 legala aborter per år, det är ungefär 100 foster varje dag.
Med de preventivmedel som står till buds tycker jag det är oerhört ansvarslöst att utsätta sig för en oönskad graviditet.
Vad tycker du?

Robin "Los Angeles" Bolinsson sa...

Självklart har vi den rättigheten, men det har inte alltid varit så. Även kyrkan har propagerat mot det genom tiderna. Förr begravdes man på "ohelig" mark om man begick självmord.

Självklart vore det ju smartare att skydda sig med preventivmedel, men det kanske inte är det första man tänker på när man blir våldtagen, till exempel. P-piller verkar inte på rätt sätt ibland, och då har man ju endå skyddat sig. En 13-årig flicka vill kanske inte bli mamma, så enkelt är det. Kondomer kan spricka, p-piller sluta verka, eller att man helt enkelt glömmer att ta det. Varje liv är inte heligt, så enkelt är det.

Jean Moulin sa...

Robin,

Du är felinformerad. Sd vill inte förbjuda aborter. De vill sänka den övre gränsen till vecka 12.

Beträffande graviditeter efter våldtäkt, vilket torde vara extremt ovanligt, annat än i samband med krig i primitivare länder, så är jag inte för förbud mot aborter om de utförs snart efter konstaterad graviditet.

Abortfrågan har i mitt fall och i många andras fall inget med religion att skaffa.

De flesta är emot sena aborter. Min dotter som är tvåbarnsmor och undersköterska vill gå längre än Sd och sänka till vecka åtta, emedan jag går på Sd:s linje.

Även irreligiösa, moderna människor behöver en etik. Ofta brukar de ansluta sig till en humanistisk sådan, dock inte den som förespråkas av militanta Humanistiska Förbundet.

Med humanism menas i det här fallet respekt för människolivet och motstånd mot indelning av människor i mindre värda och mer värda beroende på kön och ras.

I det hänseendet sammanfaller humanismen med kristendomen.

Det är intressant att konstatera att de ledande kritikerna mot eugeniken, dvs. rashygien med hjälp av sterilisering och abort,
var människor på högerkanten, emedan förespråkarna ofta var sin tids stora progressiva namn, som Ellen Key och George Bernard Shaw.

Katoliken G.K. Chesterton var till exempel emot eugenik. Se Maceij Zarembas bok i ämnet!
Sydsvenska Dagbladet

Jean Moulin sa...

Tobias,

När jag googlade på "eugenik abort", så hamnade jag bland annat på Oskorei och fann en liknelse till angående det här fostret/barnet/mänskliga varelsen som en del av kvinnans kropp.

“'Det är kvinnans kropp' framstår mest som en dålig ursäkt, ett foster kan svårligen ses som en del av den kvinna som det råkar befinna sig inuti (vi behandlar sällan siamesiska tvillingar som en enda person, så varför vi ska se på ett utvecklat foster som en del av en annan person framstår som ganska godtyckligt). I så fall borde det ju dessutom vara 'kvinnans kropp' ända fram till förlossningen."

http://oskorei.motpol.nu/?p=350

Alltså, ditt huvudargument tycks vara att abort är okej därför att du anser att fostret/den mänskliga varelsen är en del av den havande kvinnas kropp. Precis som hennes armar och ben? Hjärta, huvud, hjärna?

Rent vetenskapligt så är varje människofoster en unik individ, en unik mänsklig varelse, med unikt dna och unika fingeravtryck.

Så hur 17 kan du påstå att varje människofoster är en del av den havande kvinnans kropp tills det blivit förlöst? Inser du inte hur tunt det argumentet är och sakligt sett ovetenskapligt?

Normalt sätter man övre abortgräns vid när fostret kan överleva utanför kvinnans kropp, men det kan ju inte ens nyfödda utan amning och omvårdnad, så vad är det för ett kriterium?

Tar man alla abortförespråkares argument och testar deras logiska innebörd, så upptäcker man att de
saknar logisk stringens. Det alltid något som man förbisett eller hoppats att ingen skulle vara ofin nog att påpeka.

Tobias Struck sa...

Jean. Vetenskap är ett sätt att samla kunskap. Moral är en intellektuell konstruktion som tjänar till att skapa sociala konsensus för att underlätta vardagen för människor. Det enda "ovetenskapliga" i mitt argument, är att det är ett moraliskt argument och inte gör anspråk på att vara vetenskapligt. Vetenskapen har ingen moral i sig.

Att betrakta fostret som en del av kvinnans kropp tills det är förlöst från det är en intellektuell konstruktion. Det är ett sätt att förhålla sig. Fakta om graviditet och livmoder, foster och fostrets utveckling, har inget med saken att göra. Det är ingen medborgare, innan det är förlöst. Varför skall det då ha medborgerliga rättigheter för sig själv? Kvinnan skall ha rätten till skyddet av sitt foster - och även rätten att låta det aborteras. Motivet här är helt och hållet individens frid och frihet.

Men det finns även rent pragmatiska motiv till en liberal abortlagstiftning: Det spelar ingen roll hur kvinnan blir gravid. Om barnet är oönskat, ökar risken för att det växer upp till en kriminell. Det har Levitt visat. Och om kvinnan inte får den hjälp som hon behöver, ökar risken att hon dör av illegala klåparaborter.

Berit sa...

Många människor har "köpt" Levitts teori om att abort minska antalet brott men fakta visar att under 1990-talet minskade antalet brott bland de äldre innan de minskade bland de yngre i de aborterade åldersgrupperna.
Medan brott minskade tidigare i stater som legaliserat abort först, fanns det stater som varit generösa med abort av medicinska orsaker. Vissa av dessa stater hade tom. högre antal aborter än de som legaliserat abort men ändå ingen minskning av antalet brott.
Barn födda under de fyra första åren innan "Roe vs. Wade" hade betydligt lägre brottsfrekvens än de som föddes under de fyra första åren efter "Roe".
Kanada såg samma nedgång i antalet brott under 1990 som USA gjorde, fast de inte legaliserade abort förrän 1988.
John Lott som debatterar Levitt i denna fråga påstår att abort har en motsatt verkan på brottsfrekvensen.
Vetskapen om att man kan få abort leder till mer slarvigt sex, men många ensamstående kvinnor kan inte förmå sig att göra abort när det verkligen kommer till kritan och vi får fler barn som växer upp utan två föräldrar.

Berit sa...

Tobias säger:

"Fakta om graviditet och livmoder, foster och fostrets utveckling, har inget med saken att göra. Det är ingen medborgare, innan det är förlöst. Varför skall det då ha medborgerliga rättigheter för sig själv?"

Under det senaste året har män ( vid minst två tillfällen) dömts för mord på två personer när de mördat sina gravida fruar.
Då anses det tydligen att det ofödda barnet har mänskliga rättigheter.

Robin "Los Angeles" Bolinsson sa...

Har inte religion något med saken att göra (helt ärligt), så ser jag inte varför du vill förkorta abort-perioden. SD:s skäl är religiösa, det är inget snack om saken. (De har tex gått på val med att vilja återförena kyrka och stat, värna den kristna "värdegrunden" etc.
De tycker att kristendomen skall dominera, och islam förkastas.

Jag håller med Nyamko Sabuni; "Det är inte frågan om kristendomen mot islam, utan om religiösa föreställningar mot sekularism."

Och på den fronten måste sekularism vinna.

Jag hoppas att du menar just "Humanistiska Förbundet" och inte "Humanisterna". På vilket sätt är de militanta? Det finns en hel drös med kristna avgreningar som är skräckinjagande.

På tal om höger, så tillhör jag själv den riktningen. Men jag delar absolut inte SD:s åsikter.

Anonym sa...

Struck har fått en ovana att stoppa kommentarer ifall det inte passar hans agenda. Dessutom har han i denna bloggpost raderat sina egna kommentarer så övrigas kommentarer blir en smula svårförstådda.
Att hans utfall mot SD såsom "mot kvinnors likaberättigande" förklaras med deras abortmotstånd gjorde att kommentarerna blec därefter. Att övriga Europa i stort har den lägre gränsen för abort(12 veckor) betyder tydligen inget i sammanhanget.
Dessutom har han problem att svara på den sk. stölden av hans namn huruvida han vet med säkerhet att detta är en SD-sympasitör eller vem som helst. Man skulle ju faktist kunna tro att Struck själv iscensatt "stölden" för att få uppmärksamhet och ännu en anledning att smutskasta SD (såsom har blivit märkbart vanligt förekommande hos Struck sen han gick med i Folkpartiet).
Att det finns många udda typer inom SD finns säkert en sanning i och även en bra förklaring till. Att Struck inte förstår att även han är en(dock en verbal sådan) gör att jag tror hans medlemskap i FP inte blir långvarigt.
Observera att udda i mina ögon inte behöver vara negativt.
/Hellboy

Jean Moulin sa...

Förlåt min franska, men förbaskat bra kommentar Hellboy.

Speciellt slutklämmen.

Dock lite oroande de där med att Struck skulle utöva illiberala censur, om han nu ser sig som "en blomma på det liberala trädet".

Wow, poetiskt!

Jean Moulin sa...

Tobias,

1) Ett förtidigt fött barn har juridiska rättigheter.

Med andra ord, dödar någon det, blir personen åtalad för mord.

Eller har jag missuppfattat ngt?


2) Levitt-argumentet, "oönskade barn blir kriminella" och bör därför aborteras innan de hinner bli det, är nazism. Eller eugenik.

Vidare bortser det från att förmodligen inte de flesta oönskade inte blir kriminella.

Utlandsadopterade barn blir ofta
deprimerad och är överrepresenterade i självmordsstatistiken.

Vad anser du om utlandsadoptioner?

Vad väger tyngst - de sterila svenskarnas eller barnens intressen?

Betänk även risk för kidnappning av barn till försäljning via adoption!

Jean Moulin sa...

Robin,

det må vara hur som helst med Sd:s religiösa motiv, men jag tror inte att det finns några.

"Värdegrund" är inte detsamma som att vilja låta Bibeln bestämma lagstiftningen.

All västerländsk lagstiftning vilar på en kristen värdegrund, varken vi vill det eller inte.

Till och med humanister och ateister bekänner sig till en etik som bygger på denna värdegrund.

Däremot finns det många muslimer som vill att Koranen skall bestämma vår lagstiftning.

Sabuni-citatet har en klang av kulturrelativism. Hon låtsas att man kan förhålla sig neutral till en religion som vi har allt att tacka för.

Beträffande höger.

"Min faders hus har många boningar."

Vilka av Sd:s åsikter delar du inte?

Själv blev jag invandringskritiker när jag insåg att min politiska målsättning nummer 1, att skapa ett samhälle med total likhet inför lagen, samma rättigheter och skyldigheter för alla medborgare, oavsett kön, etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell läggning, etc, inte skulle kunna uppnås om den muslimska massinvandringen fortsatte.

Mångkulturella samhällen förutsätter skilda rättigheter och skyldigheter utifrån religion och etnisk tillhörighet.

Det är oacceptabelt för en sann liberal.

Robin "Los Angeles" Bolinsson sa...

Vad du säger nu är i stort att kristna har kidnappat begreppet "moral". Skulle vi gå efter kristen värdegrund, skulle agning och dödsstraff för var och varannan småsak höra till vardagen.

"att skapa ett samhälle med total likhet inför lagen, samma rättigheter och skyldigheter för alla medborgare, oavsett kön, etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell läggning"

Jag håller självklart med, men SD säger emot på vissa punkter. Att homosexuella inte ska få adoptera, till exempel.

Björn Söder från SD har också gjort en parallell mellan homosexuella och pedofiler, samt djursex.

Jag tycker även att SD inte har någon bra jämställdhetspolitik.

Listan kan göras lång på vad jag inte gillar hos SD

Tobias Struck sa...

Hellboy. För det första raderade jag en av mina egna kommentarer av misstag. Det var meningen att radera en långrandig, så raderade jag en annan först av misstag. Jag publicerar för övrigt kommentarer enligt hänsyn mot bloggens framtoning. Det är liberalt (Jean) såtillvida att det är min blogg. Jag bestämmer där.

För det andra kan du kolla med polisen att jag har polisanmält identitetsstölden. Hade jag gjort det om jag hade iscensatt saken själv? Jag tror inte att personen som har stulit mitt namn har suttit på Falkenbergs bibliotek eller liknande, som jag hade behövt göra för att posta från en annan IP-adress. Jorma tror att det är en ökänd Uppsalabo. Jag förstår att du är bitter över att jag är mer kritisk till SD nuförtiden. Men behärska dig. Jag ljuger aldrig.

Jean. Levitt menar inte att aborter skall tvingas på någon. Han menar bara att ungdomsbrottsligheten minskade när alla trodde att den skulle öka - och att detta förmodligen beror på den mer liberala abortlagstiftningen från Roe vs. Wade. Det är inte "nazism" att göra sådana iakttagelser och se dem som positiva konsekvenser av modernitet. Ju färre oönskade barn som föds - desto färre ungdomsbrottslingar skapas det. Bara för att vi konstaterar det och ser det som en positiv bieffekt av att samhället blir alltmer liberalt, blir vi inte tyranner som springer och tvingar kvinnor att abortera sina foster. Det är ju en annan sida av individens frid och frihet, att de skall få föda sina barn om de beslutar att göra det!

Berit sa...

Tobias, läste du överhuvud taget det jag skrev om att Levitt har fel när han påstår att brottsligheten minskar med aborter?
Har du läst John Lott?

Tobias Struck sa...

Berit. Dina motargument till Levitts tes kan punkteras enkelt:

1. Det är naturligt att kriminalitet minskar bland åldrande brottslingar. Antingen sitter de i fängelse eller dör till följd av sin livsstil. Medellivslängden bland crackdealers är 30 år.

2. De fyra åren efter Roe vs. Wade är inte representativa för abortlagstiftningens påverkan, utan ett uttryck för den stigande ungdomsbrottslighet, som man i början av 90-talet fruktade skulle översvämma USA i slutet av 90-talet. De som 1980 var 15-20 var ju födda 1960-1965, alltså innan Roe vs. Wade.

Så dina argument var alltså politiskt motiverat snömos.

Knute sa...

Hellboy,

du kan skriva mail till bloggen canuteocean at gmail.com

mvh Knute

Jean Moulin sa...

Tobias,

då är jag mer liberal.

Bara två skäl motivera icke-publicering av kommentarer här (och där är jag strängare än mina medbloggare):

1) Åtalbarhet (jfr. Jinges polisanmälan mot Carl Bildts blogg för rasistiska kommentarer).

2) Förolämpningar som saknar fantasi och esprit. Jag har inget emot elakheter så länge de får mig att dra på munnen. Även om det är på min bekostnad.

Framtoning däremot. Jag förstår inte vad du lägger i det.

Randianer/objektivister brukar försvara massmediers censur med äganderätten.

Men det finns faktiskt moral också och etik. Man kan inte alltid göra saker bara för att de är lagliga.

Även lagliga handlingar kan vara omoraliska och illiberala.

Tobias Struck sa...

Jean. Jag vill inte att kommentarerna på min blogg skall flyta för långt bort från ämnet. Jag skulle se det som antiliberalt att ta bort sakliga och korrekta invändningar mot mina teser, för då skulle det vara som att jag hånade bättre vetande. Men du har kunnat hänvisa till denna debatt från min blogg och jag anser att den passar bättre här än i tråden om stölden av min identitet.

Berit sa...

Snömos !?? Tobias,varför denna nedlåtande ton?

De personer som föddes under de 4 första åren efter Roe vs Wade mördade mer än de som föddes under de 4 åren före lagändringen.
(Freedonomic, sid. 125-126)
Tror inte att du förstår jämförelsen med Kanada och nedgången i brottsstatistiken.
Om legalisering av abort i USA orsakade en nedgång i brottsfrekvensen 18 år senare hur kommer det sig att samma nedgång vad gäller brott skedde i Kanada bara tre år efter att abort legaliserades?
Om det är så att abort av oönskade barn har minskat antalet brott, uppvägs det av det antal barn som fötts utanför äktenskapet som följd av oansvarigt sex därför att attityden är "jag kan ju alltid göra abort"

Titta på negrer i USA.
Den delen av befolkningen har systematiskt haft tre gånger så högt aborttal som vita men har 6.5 gånger så många mördare.

Tobias Struck sa...

Berit. Jag tyckte att dina argument var snömos, helt enkelt. Det tycker jag fortfarande:

Att det var färre ungdomsbrott fyra år innan Roe vs. Wade (som avslutades 1973) och något mer fyra år efter säger absolut ingenting om en liberal abortlagstiftnings påverkan på brottsligheten. Brottsligheten ökade ju till följd av personer som föddes 1960-1965. Det har jag redan skrivit. Den minskade till följd av bortfallet av oönskade barn 1973-1985. Hänger du med? Fyraåringar begår ju inte så många brott, så att det var fler brott fyra år efter än innan Roe vs. Wade, säger alltså ingenting.

Vad gäller Kanada så kan minskningen naturligtvis bero på vad som helst. Jag har aldrig påstått att aborter är den enda orsaken till att ungdomsbrottslighet minskar.

Vad gäller negrer, så är de något mer impulsiva än vita. Dessutom traderar de i högre grad ett ofördelaktigt socialt arv. Om de inte hade gjort aborter öht. så hade det nog flödat över av negrer i USA och antalet mördare bland dem hade följdaktligen varit ännu högre. De flesta av dem knullar bort frustrationen av sina sociala underlägen gentemot mer behärskade vita och mer inteligenta judar. De mest intelligenta tar sig uppåt (även om de hänvisas till att bli hallickar, komiker, rappare och basketspelare). Men några missbrukar hårt, lever skitliv och mördar till slut. Att procenten är större än bland de vita, kan alltså förklaras med nackdelen i konkurrensen via impulsiviteten och det sociala underläge som denna egentligen rätt obetydliga skillnad i generell biologisk konstitution, skapar för gruppen som helhet.

Berit sa...

Jag talar inte om ungdomsbrott bland fyråringar, trodde du fattade och att jag uttryckte mig klart nog om att det handlar om 18 år senare.
Det är väldigt snömosigt, tycker jag, att acceptera en förklaring om abortens verkningar när det gäller vad som passar dina argument, men inte acceptera samma teori när det gäller Kanada eftersom det inte passar ditt mönster.

Det är ju också verkligen upplysande att du vet så mycket om negrers impulsivitet och frustration. Enastående vetenskapligt underbyggt!

Tobias Struck sa...

Berit. Jag är etnolog och kan tillåta mig en och annan fri kulturanalys, så länge jag är logisk. Dock förstår jag fortfarande inte logiken i att Levitts tes omkullkastas av att det var färre ungdomsbrott fyra år innan Roe vs Wade och fler fyra år efter.

Kanada är ett helt annat land än USA, de har väl utbyggda statliga sociala försäkringar. När fler fick jobb under 80- och 90-talets konjuktur, ökade ju även underlaget för socialbidrag, vilket säkert bidrog till minskningen av ungdomsbrottsligheten. Voila: Mer aborter, mindre invandring från Nordafrika och Västasien och mer bidrag till de som verkligen behöver - där har du lösningen.

Anonym sa...

En fråga kvarstår: Varför tror du att det är en SD-sympatisör som missbrukat ditt namn? Vilken knasboll som helst kan ju ligga bakom detta.
Att Tobias är etnolog är väl ingen som missat....
Vad vi heller inte missat är att TS varit pro SD och efter en helomvändning numera starkt kritisk till SD.
Sverigedemokraterna har däremot inte förändrat sin politik så anledningen till TS kovändning finner vi inte där.Folkpartiet har med Bengt Westerberg i spetsen tagit sådana beslut gällande Sveriges invandringspolitik att de diskvalificerat sig för alltid som trovärdigt alternativ för invandringskritiska röster.
Att vända sin politiska kompass är betydligt jobbigare för trovärdigheten än att vända hamburgare på snabbrestauranger. Tro mig "grillat är godast"
/Hellboy

Tobias Struck sa...

Hellboy. Jag har alltid varit kritisk till det som jag ser som reaktionärt hos SD. Att jag är tydligare med det nuförtiden, beror på att jag ser det som den enda chansen för Sverige att få till stånd en etablerad invandringskritik, som baserar sig på värnet om det liberala samhället istället för värnet om unkna traditioner och stupida lintottars favörer.

Ang. hamburgare: Men vad rolig du var då, har du sålt en begangnad Fantomen idag? Jag jobbar inte för BK längre, utan skall börja arbeta för en ideell organisation. Godast är godast :)

Anonym sa...

Så du tror själv på att Folkpartiet med Bengt Westerbergs och Birgit Friggebods gamla synder är den bättre plattformen för en mer invandringskritisk politik? En hyfsat naiv inställning isåfall.
Din senaste svepande formulering
"värnet om unkna traditioner och stupida lintottars favörer" lägger vi även den på högen av varmluftsformuleringar som du är ett riktigt proffs på. Kanske det var enda anledningen att du kunde tänka dig att skriva texter för Sverigedemokraternas räkning förra året?
Sista gången jag ställer frågan som du fortfarande undviker:
Vad är det i själva stölden av ditt namn på internet som säger dig att det är en SD-sympatisör som ligger bakom den? Kommer du att be om ursäkt för att du pekat ut och baktalat ett helt parti ifall det visar sig att du haft fel?
Ang. hamburgare och fantomen.
Missförstå mig inte. Jag respekterar människor som arbetar på sk. lågstatusjobb inte minst om de är överkvalificerade. Vet förstås om att du slutat på BK då jag följer din blogg. Skickade däremot en hälsning till dig då jag var i Ullared i början av året och då besökte din gamla arbetsplats.
Svar på din fråga: Nej, ingen beg. fantomen såld idag, däremot 2 tavlor( 1000:-/st),affischer,CD-skivor,mängder med TV-spel och en stor hög DVD-filmer. En riktigt bra klämdag mao.
Synd bara att Riksårsmötet inte gick att få in i schemat....:)
/Hellboy

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.