23 april 2008

Spin-off från googling


"Moderaterna ansåg att värdet av medborgar-skapet riskerade att devalveras. Partiet vände sig emot att man ska kunna rösta i parlamentsval och ställa upp på valbar plats i mer än ett land.

Frågan om värnplikt orsakade också bekymmer. Vad skulle effekten bli? Att man riskerar att tvingas göra värnplikt i två länder? Vilka lojalitetskonflikter skulle då kunna uppstå?

Att integrationen skulle främjas av dubbelt medborgarskap var långt ifrån säkert, menade moderaterna.

– Jag tror att det lika gärna kan vara så att integrationen befrämjas av att man tar ställning och faktiskt satsar på det nya landet där man valt att bosätta sig, sade moderaternas Gustaf von Essen i riksdagsdebatten."


Vidare: "Täppas Fogelberg vs Peter Wahlbäck om invandringspolitik" på You Tube.

Invandring.se

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.