04 april 2008

FN hand i hand med Islam

Arabiska och islamiska nationer har genomfört en resolution som innebär att FNs expert vad gäller yttrandefriheten, ska övervaka individer och medias negativa kommentarer om Islam.

Den juridiske experten Ambeyi Ligabos arbetsuppgift har varit att rapportera om diktatorers och förtryckarregimers handlingar. Hans arbetsuppgifter inkluderar också nu att
rapportera om nedvärderande kommentarer om den fridfulla, älskliga religionen Islam.

FNs styrelse för Mänskliga Rättigheter domineras av arabnationer, vilket verkligen är att göra bocken till trädgårdsmästare.
Resolutionen gick igenom med 32-0. USA är inte medlem av rådet och förslaget gick igenom därför att
de europeiska länderna avstod från att rösta.

Så här fungerar det :
I stort sett är alla världens terrorister muslimer. Den islamiska religionen är ansvarig för mer våld i världen än någon orsak, enhet, organisation eller land.

I stället för att skydda min rätt att uttrycka mig om detta ser UN det som sin uppgift att begränsa vad jag säger.
Restriktionen är väldigt tydlig:

"restriktioner för individer, hellre än att understryka regeringars plikt och ansvar att garantera, upprätthålla, framhäva och skydda mänskliga rättigheter."
Ser ni nu äntligen vad United Nations egentligen handlar om? Hellre än att skydda rättigheten att yttra sig, ser de det som sin uppgift att begränsa oss!

Den muslimska världen måste kontrollera det hat och våld som finns inom de egna leden i stället för att tysta kritiker, och så länge de inte gör det kommer islam att förbli den farligaste religionen i världen.

1 Kommentarer:

From Sweden with Grief sa...

Jag har saxat ur det pressmeddelande som kom den 2 april:
Dialog, demokrati och mänskliga rättigheter är i fokus på riksdagens Arabförbundsdag den 8 april
Läs pressmeddelandet på adressen: http://www.riksdagen.se/Webbnav
/index.aspx?nid=45&sq=1&ID=
ecwgbx7D8_4_1

Läser man pressmedelandet står följande:
Bakgrund: Arabförbundet är en samarbetsorganisation som består av 22 arabiska stater. Medlemskapet är grundat på kulturell enighet bl.a. i syfte att arbeta konfliktförebyggande och fredsfrämjande. Nuvarande generalsekreterare är Amr Moussa från Egypten.

Den parlamentariska församlingen för EU-Medelhavsområdet, EMPA, utgör en mötesplats för parlamentariker inom den s.k. Barcelonaprocessen, som är ett partnerskap mellan EU och Medelhavsländerna, i vilken 37 länder deltar.

Undrar vad man ska tala om då, är det någon som vet mer?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.