20 april 2008

Varför 100 000 amerikanska soldater i EU?


"Europa kan nu ta hand om sitt eget försvar, inklusive på Balkan där Amerika är angeläget att dra sig ur för att konsolidera sin ställning i Asien där de nya konflikterna finns. Europa är en viktig plattform och basområde för amerikanska operationer i Mellanöstern och Asien, men det är inte huvudskälet till att 100 000 amerikanska trupper fortfarande finns i Europa och ombord den amerikanska sjätte flottan i Medelhavet. Trupperna och Nato är också där som återförsäkring mot europeisk renationalisering av försvaret och för att göra den amerikanska kärnvapengarantin till europeiska Nato trovärdig. Förutom de traditionella amerikanska målen i Europa, där Nato är det viktigaste instrumentet, tillkommer nu kampen mot spridning av massförstörelsevapen som ett nytt huvudmål i amerikansk säkerhetspolitik." (Min kursivering)

FOI

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Vem har skrivit detta?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.