07 maj 2008

InkluderingsdepartementetMan tror inte det är sant, men i Norge finns det något som heter "Arbeids- og inkluderingsdepartementet" vars uppgift är att lära oss tala politiskt korrekt nyspråk.

Exempelvis får man inte använda orden "oss" och "dem". Man får inte använda ett exkluderande språk, manar Inkluderingsdepartementet.

En andragenerationens invandrare ska heta en förstagenerationens norrman. Man får inte säga "Väst", utan måste specificera vilka världsdelar man avser, även om det är krångligare. "Den muslimska världen" är följaktligen även det ett förbjudet uttryck.

"Jag vet inte, hur ni har det, kära läsare, men jag fick kvävningskänslor då jag läste dokumentet första gången. Kulturupplösningen är i full gång, och det finns ingen anledning att tro att något sådant inte skulle kunna komma till Danmark [eller Sverige]. De europeiska eliterna har för länge sedan blivit fäderneslandslösa, och de kommer att utan skrupler låta det kristna Europa gå upp i flammor. Ett av medlen till det är att beröva och kriminalisera medborgarnas språk."
NomosblogNorge är inte med i EU, men det har inte hjälpt eftersom landet ändå drabbats av EU-korrektheten. Hör här vad EUs överstekommissarie Barroso säger: "Islam är i dag en del av Europa." I samma veva fördömde han användningen av begreppet civilisationernas sammanstötning.

"Hur vill Barroso förhindra denna sammanstötning, som tack vare EUs ansträngningar redan är i full gång, som var och en kan se varje dag?" frågar
Euro-med. "Problemet är, att EU med vilja ser bort från Koranens innehåll och beskrivningarna av Muhammeds liv."

Fler välkända EU-floskler: "oss" och "dem" får man förstås inte säga, inte heller "den andre" därför att det "pålägger individen kollektiva identiteter". Som om det skulle gå att ljuga bort verkligheten. "Att förneka att vi människor tänker "vi" och "dem", blir lika naivt som att neka till att människan har könsdrift. Skepsisen finns till för att beskydda oss och vår grupp." Sigurd Skirbekk

I likhet med Barroso gillar jag inte uttrycket "clash of civilisations" men inte av samma skäl. Det finns bara en civilisation. Islam med sin våldspropaganda och sitt kvinnoförtryck är inte civiliserad.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.