18 juli 2008

Amnesti i utbyte mot asylstopp för ”papperslösa”?


Som morfar tenderar man att se sina egna små barnbarn i andra små barn.
Och blir därför lätt sentimental.

Ibland blir jag det när jag ser en liten glad unge av utomeuropeisk härkomst, som lever tryggt i vårt land jämfört med i hemlandet. I alla fall gör jag mig den sentimentala bilden, fast den kanske har föga verklighetsunderlag.

Hur som helst: tanken att förpassa en sådan liten människa till dess ursprungsland bär mig emot – i alla fall om det skulle innebära ökad otrygghet för henne.

Men frågan är om det överhuvudtaget någonsin kommer att bli aktuellt. I alla fall inte i de flesta fall.

Men i de fall det kan bli det, så kan jag tänka mig – för barnens skull – amnesti i utbyte mot ett totalt stopp för all ”papperslös” asylinvandring plus en bibehållen restriktiv arbetskraftsinvandring. I alla fall om omständigheterna i ursprungslandet är sådana, att barnens hälsa och liv riskeras.

I fråga om anhöriginvandring, så bör den omfatta endast barn och maka till de som redan fått asyl. Inga andra släktingar.

Jag kan tänka mig att jag kommer att få stark kritik för dessa tankar, kanske även från Berit och Knute, och det är möjligt att kritiken är befogad.

Men det kanske ändå är bra att jag skriver det här, för vi invandringskritiska måste inse, precis som de invandringsliberala, att man inte kan ensamt diktera villkoren för ett lands invandringspolitik, när den delar folket i två hälfter.

Ett av demokratins kännetecken är breda uppgörelser och kompromisser.

Så ett alternativ i den folkomröstning jag föreslagit kanske bör innehålla tankarna ovan. Ett slags Linje 2.

Om vi inte sträcker ut en hand och visar kompromissvilja, kanske vi aldrig når någonstans.

22 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Kom att tänka på att jag är för sentimental kanske.

Hur många flyktingbarn återvänder inte till ursprungslandet på längre semestrar?

När det sker, kan man ifrågasätta om asylskäl förelegat.

Och om det skulle vara för otryggt med utvisning till det landet.

Hälften av irakflyktingar semestrar ju i väntan på permanent uppehållstillstånd i hemlandet.

Sådana exempel misskrediterar hela asylpolitiken till förfång för de som verkligen har asylskäl.

Ändå tillåter riksdag och regering att detta missbruk av asylrätten får fortgå.

Jean Moulin sa...

Sedan tycker jag att vi i rent självförsvar inte bör tillåta invandring av anhängare av hederskulturer.

Och vi bör även i självförsvar göra allt för stoppa fortsatt muslimsk invandring, eftersom det pga högre födelsetal leder till ökad islamisering av vårt samhälle via undantag från lagen och andra särbestämmelser.

Conservative Swede sa...

Ett slags Linje 2

Avveckla invandringen med förnuft? Dvs gasa på i 25 år till och lämpa över problemet till dem som regerar landet då. Vad du än är ute efter tror jag inte att du vill kalla det för "Linje 2".

Sedan tycker jag att vi i rent självförsvar inte bör tillåta invandring av anhängare av hederskulturer.

Men om det är gulliga barn då?

Anonym sa...

I de allra flesta fall lever dessa barn precis lika tryggt i sina hemländer, däremot har deras föräldrar mindre pengar att röra sig med. Det är pengarna som lockar dem till Sverige och inte något annat.

Anonym sa...

Skitsnack anonym, det handlar om förföljelser och annat hemskt som du aldrig har råkat ut för och förhoppningsvis inte kommer göra heller.

Jean Moulin sa...

Conservative Swede avskyr halmdockor, utom de han själv tillverkar.

Det fina i kråksången med mitt modesta förslag är amnesti i utbyte mot totalstopp för alla papperslösa, dvs. över 90 procent av de asylsökande. Plus då inskränkning av rätten till anhöriginvandring, så att inte kusiner, ett helt harem fruar, mormödrar, onklar, etc. får invandra.

Samt att vi behöll en restriktiv arbetskraftsinvandringspolitik.

Skulle inte dessa åtgärder sammantaget leda till en kraftig minskning av invandringen?

Många människor är än sentimentalare än jag och hur skall vi få dem att gå med på minskad invandring? Vad tjänar det att vara principfast, om man förlorar kriget och inte kommer någonstans?

Problemet är ju att snällisterna ockuperat hela riksdagen plus tidnings- och tv-redaktioner.

Om Sd kom in i riksdagen, så skulle det inte automatiskt medföra en omsvängning av invandringspolitiken.

Du har ju via Snapphanen själv påpekat att den muslimska invandringen ökat trots Dansk Folkepartis framgångar! Varför skulle Sd kunna lyckas bättre?

Jag ser mig som en barnmorska. Eller en invandringscoach. Det vill säga, jag vill hjälpa Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt att steg för steg, beträda den rätta, allena saliggörande vägen.

”Kom, Lilla Mona, det var väl inte så farligt? Sätt dig nu och vila, så tar vi steg nr två i morgon.”

Anonym sa...

Anonym nummer två, förvisso finns det länder med än värre mångkulturproblem än i Sverige men är det inte bättre att de stannar kvar i sitt hemland och lär sig att mångkulturproblemen i själva verket är berikande istället för att flytta till sverige och ansöka om bidrag?

Anonym sa...

Jean Moulin: "Det fina i kråksången med mitt modesta förslag är amnesti i utbyte mot totalstopp .."

Önsketänkande.

En amnesti följs av flera amnestier.

Tyvärr.

Berit sa...

Titta vad som hände efter det att Reagan skrev på amnesty-lagen 1986. Det skapade ännu mera förfalskningar av dokument för att få in anhöriga i landet.

Dessutom gav det ökat hopp till fler illegala.

Jean Moulin sa...

Jo, men Reagans amnesti och det som gavs tidigare för gömda i Sverige kombinerades inte med
totalstopp för asyl för "papperslösa" (90 procent av alla asylsökande) eller de andra restriktioner som jag föreslår.

Det är väl ändå en viss skillnad?

Vad skall vi tycka om kompromisser överhuvudtaget?

Gjorde Israel fel när man växlade Hizbollah-fångar mot israeliska soldater nyss?

Vad jag vill är att invandringsliberalerna inte skall tappa ansiktet utan anse sig ha fått något i utbyte mot en de facto mycket restriktivare asylpolitik och anhöriginvandringspolitik samt arbetskraftsinvandringspolitik.

Amnestin är en morot, en snuttefilt, en skilsmässouppgörelse, vår motpart går inte ur den lottlös, etc.

Fast han/hon de facto gör de största eftergifterna.

Vad är alternativet? Att Sd får en riksdagsmajoritet?

Anonym sa...

Jean har förmodligen rätt. Att räta upp den havererade asylpolitiken kommer att kräva lång tid, många kompromisser och inte så få eftergifter.
Det är nämligen orealistiskt att tro att makthavarna, dvs politikerna och journalisterna över en natt skall komma till insikt om vilket elände de håller på att skapa.
Dessutom ligger det mycket prestige i saken. Under många år har vi som önskat reglera invandringen skällts för rasister och hur skall makthavarna oskadda kunna komma ut ur det målade hörnet?

Benhårda principer är nog bra för testuggare på höger- och vänsterkanterna men i verkliga livet måste man ibland inse att det näst bästa är ett realistiskt mål.
Jag skulle vilja påstå att en svensk invandringspolitik som liknar Finlands vore ett realistiskt mål.
Någon som tror att det är ett utopiskt mål?

Conservative Swede sa...

Jean,

Det är bekymmersamt att du tar ditt förslag på såpass stort allvar.

Men nåväl, det kommer ju att gå över snart.

Jean Moulin sa...

Jag skrev faktiskt att jag förväntade mig stark kritik och att jag inte uteslöt att den var befogad.

Hittills har kritikerna dock inte försökt visa på svagheten i mitt resonemang utan bortsett från 50 procent av det.

Lasse, som brukar kommentera här, tycks glädjande nog ha fattat "det fina i kråksången".

Kunde inte låta bli att le åt din insinuation att man skulle vara så instabil ideologiskt, att man emellanåt svajar lite åt olika håll.

Men det bjuder jag på.

Jag är ju i gott sällskap.

När tyskarna tågade in i Rhenlandet 1936, så uttryckte till och med Churchill, krigsälskaren, sitt stöd för att Frankrike inte svarade med militära repressalier utan vände sig till Nationernas förbund. I viss kontrast till hur han senare såg på den sortens eftergivenhet.

Och hans panegyrik om Hitler
1937 tyder också på en viss ombytlighet:

"A highly competent, cool, well informed functionary with an agreeable manner, a disarming smile, and few have been unaffected by a subtle personal magnetism."

Kid Walker sa...

Man skulle låta flyktingar söka asyl på en svensk ambassad i sitt hemland och bara ta emot ett visst antal kvotflyktingar.

Anonym sa...

Jean Molin skrev: "Hittills har kritikerna dock inte försökt visa på svagheten i mitt resonemang utan bortsett från 50 procent av det."

Det är naturligtvis möjligt, att besluta om amnesti för alla som f.n. befinner sig illegalt i landet "i utbyte mot ett totalt stopp för "papperslös" invandring".

En amnesti för illegal invandring utgör en kraftfull signal och leder alltid till MER invandring såväl legal som illegal.

---

Det verkar som Jean Molin förespråkar en fri invandring "för barnens skull", så länge som de som invandrar ej är papperslösa och ej utgör arbetskraft.

Har jag fattat rätt?

Jean Moulin sa...

Johan,

1) Har ej nämnt fri invandring. Ordet inger mig obehag. Associationer till Johan Norberg et cetera.

2) Stopp för asyl för "papperslösa"
(över 90 procent av alla asylsökande) är också en kraftfull signal.

Min tanke var att den kraftfulla signalen skulle vi få stöd för från etablissemanget (face saving operation) i utbyte mot en sista amnesti för en del ömkansvärda fall involverande barn. Barnlösa behöver man förstås inte visa samma hänsyn.

Jean Moulin sa...

Nota bene, att jag här spelar rollen som "Djävulens advokat", vilket är en nyttig intellektuell excersis.

Vanligt som intellektuellt verktyg i teologiska dispyter inom den katolska kyrkan för övrigt.

Även vanligt bland filosofer i antikens Grekland.

Er roll, mina värda kritiker, är att påvisa svagheter i min hypotes utan att tillverka halmdockor (strawmen).

Anonym sa...

Jean Moulin skrev: "Har ej nämnt fri invandring."

Och? Om man föreslår, att alla som beger till Sverige, vilka ej är papperslösa och ej utgör arbetskraft bör få stanna "för barnens skull" - då föreslår man ju i praktiken en fri invandring (även om man avstår från att nämna ordet).

Jean Moulin skrev: "Stopp för asyl för "papperslösa" (över 90 procent av alla asylsökande) är också en kraftfull signal."

Höhö.. de asylsökande skulle ju bara plocka fram sina papper eller fixa bättre papper. De saknar ju inte papper - de väljer bara att inte plocka fram dem.

Jean Moulin skrev: "Min tanke var att den kraftfulla signalen skulle vi få stöd för från etablissemanget (face saving operation) i utbyte mot en sista amnesti för en del ömkansvärda fall involverande barn."

Men det blir ALDRIG "en sista amnesti". En amnesti följs alltid av en ökad invandring --> fler amnestier.

Jean Moulin skrev: "Barnlösa behöver man förstås inte visa samma hänsyn."

Tssk.. isf tar man med sig barn. Barn kan man köpa...

Conservative Swede sa...

Även om Jean kommer att invända mot enskildheter i vad Johan säger (hävdandes att så ser inte hans förslag ut), så har Johan rätt i det större perspektivet.

Varje "godhjärtat" förslag till invandringspolitik kommer att utnyttjas hänsynslöst av de som vill ta sig in och de människosmugglingsorganisationer de anlitar. Accepteras inte "papperslösa", ja då plockar man fram papper. Om barn är ett kriterium, ja så då har de flesta redan barn, eller kan "låna". Man anpassar sig till det som gäller. Öppnas ett hål så utnyttjas det till max. Detta är big business, och efterfrågetrycket är enormt.

Och amnestier funkar aldrig. Ett amnesti-"mind set" sänder bara en signal till "marknaden" att här finns det business opportunities. Vilket i förlängningen leder till nya amnestier. Om stackars gulliga barn är den svaga punkten så fixar man bara fram ännu fler gråtande barn som det är ännu syndare om. Va, skall inte de också få amnesti? Har du ingen medmänsklighet?

Den förändring man behöver i invandringpolitiken är att verkligen se till att skicka hem folk när det behövs. OK, så de har kastat papprena och vi vet inte var de kommer ifrån? Eller mottagarlandet vägrar att ta emot dem? Inte direkt vårt problem. Sätt dem i fängelse eller i tillsvidareförvaring på någon dedikerad ö. Du skall se att plötsligt så fick de ett incitament att försöka fixa hem sig själva (och vi börjar s a s samarbeta med varann), plus att viljan för nya att ta sig hit illegalt minskar drastiskt.

Jean Moulin sa...

Jag är öppen för alla synpunkter, och jag tar till mig, tro inte annat.

Jag skall ha semester en månad nu och skall grubbla över era invändningar under mina promenader på blomsterprydda ängar.

Jag kanske blev lite pastor Jansson där ett tag, men innan jag slutgiltigt tar ställning till er föredömliga kritik (försök att leda en vilsegången broder rätt) så måste jag idissla den ett tag.

Kanske blir en ny postning när jag är klar med slutprodukten.

(Förlåt det lättsinniga tonfallet, inte menat som brist på respekt.)

(Annars är jag ju tillbaks i fin xenofobisk form i min senaste postning, ren fire and brimstone. Repent, repent!)

Conservative Swede sa...

Hej Jean,

Hoppas att du får det trevligt på dina sommarpromenader.

Ett tilläggsargument är att det knappast finns någon motpart som man skulle kunna göra en sådan kompromisslösning med. Människor faller generellt in i sympati-spåret eller realist-spåret.

Människor som känner sig övermåttligt trygga och oövervinnerliga låter "godhjärtad" sympati bli den övergripande principen (skönsmässigt låta nåd gå före rätt osv.). Sen kommer det ett uppvaknande, och realist-spåret blir den vägledande principen. Båda parterna skulle uppfatta ett sådant kompromissförslag som orättfärdigt.

Det som behöver hända är att först får det gå åt skogen en del (som om det inte redan gjort det), sen får den berömda pendeln svänga, och sen blir det vad som brukar kallas för "hårdare tag" (dvs vad som i själva verket är omtänksam och medmänsklig invandringspolitik).

Italien och Danmark är bra föregångsexempel.

Vill passa på att pusha för den utmärkta bloggen http://parmigiana.wordpress.com/
Bästa rapportering om händelser i Italien med den nya regeringen.

Jean Moulin sa...

Tack för tänkvärd kommentar rörande olika människotyper.

Din filosofiska ådra förnekar sig inte.

Tack även för bloggtips.

Har aldrig läst en blogg som specialiserar sig på Italien.

För politiskt inkorrekta nyheter om Frankrike, har vi utmärkta "Gallia Watch" (emailväxlat med Tiberge en gång).

Kul om "Parmigiana" är en svenskspråkig motsvarighet om Italien.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.