15 juli 2008

Miljöpartiet vill inte att barnen ska lära sig svenska

Hemspråk vad är det, något man talar i hemmet eller i skolan? Vid nästa val kan invandrarröster bli tungan på vågen och av "omtanke" om invandrarna lanserar nu miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand att undervisningen ska ske på arabiska. Barnläkaren Salomon Schulman skriver:

Nu hör man unga vuxna tala med accent – till och med de som är födda här. Självfallet kommer de att ha svårigheter att klara sig i det svenska arbetslivet.

Någon enkel socioekonomisk förklaring till invandrarbarnens svårigheter idag köper jag inte. Då hade min generation det ännu värre, med fattigdom och föräldrar som varit med om de värsta styggelser under kriget. Ändå klarade vi oss, trots sämsta möjliga förutsättningar, bra i det svenska samhället.
...
Nej, det är viktigt att försöka assimilera barnen så snart som möjligt och ge dem den bästa undervisning som finns.
...
Wetterstrands reaktionära exotism och klasstänkande leder till fortsatt segregation och förnedring.

Jag skulle vilja tillägga att det leder till att Sverige islamiseras. Miljöpartiets gröna färg symboliserar numera islam. Miljöpartisterna Gahrton och Ruwaida deltog på ett stort Hamas-möte i Köpenhamn. Yvonne Ruwaida och riksdagsman Mehmet Kaplan vill hindra Säpo från att spana efter terrorister. Nyligen medverkade miljöpartiet i ett regeringsbeslut om att invandringen från Mellanöstern och Afrika ska öka.

I USA använder sig presidentkandidaten Obama av wetterstrandska locktoner för att få de latinamerikanska invandrarnas röster. Dessa ska inte behöva lära sig engelska medan amerikanerna ska anpassa sig och lära sig spanska. Men det är inte säkert att invandrarna går i fällan. Som Berit skriver i en kommentar nedan har spansktalande föräldrar sedan länge insett att deras barn handikappas om de inte så snart som möjligt blir flytande i engelska.

18 Kommentarer:

Berit sa...

Är det fullständigt omöjligt att lära från andras misstag?
I USA har spansktalande
föräldrar sedan länge insett att deras barn handikappas om de inte så snart som möjligt blir flytande i engelska.
Föräldrarna förkastar ett system som placerar deras barn i ett språkligt ghetto och skär av dem från integration och avancemang.

Invandrares barn blir lidande ( och i slutändan hela landet) därför att politiker fiskar efter röster.

Anonym sa...

Berit - det är nog ganska så omöjligt i Sverige i det här fallet - tyvärr.
Önskar det vore annorlunda.
Du visar på föräldrar som reagerar - som är spansktalande i USA. Dessa kommer ju ändå från en västerländsk kultur - och kristen
sådan också - en helt annan kultur än den "muhammedanska" som vi dras med här i Sverige.

Anonym sa...

Två språk är bättre än ett. Om de lär sig bra arabiska och svenska så kan de ett pyttespråk och ett stort språk. Bra för Sverige.

Knute sa...

Anonymen, om de lär sig bra arabiska och dålig svenska, vad har de här att göra då?

Förövrigt är det inte ens säkert att de lär sig bra arabiska eftersom de bor i Sverige. Resultatet blir två halva språk.

Anonym sa...

Ju fler språk desto bättre. Föräldrarna ska prata arabiska hemma med sina barn. Sen ska barnen få god svenska 2 undervisning i skolan. Det kostar resurser. Modersmål är väldigit viktigt.

Berit sa...

Det är naturligtvis upp till föräldrarna att avgöra vad som ska talas hemma men det är svenska skolans skyldighet att bedriva undervisningen på svenska.
Vi talar ständigt både svenska och koreanska samt japanska hemma här, varje dag, men det skulle aldrig falla oss in att kräva eller önska att barnen undervisas på något annat språk än engelska; landets språk.

Anonym sa...

Barn lär sig bättre om de får börja på sitt eget språk och sedan gå mer och mer över på huvudspråket. Vetenskapligt bevisat.

Unknown sa...

Jag tror det förekommer ett missförstånd här, situationen i många av de svenska förorterna är *inte* som Lilla Havanna där valet står mellan engelska eller spanska.
Det finns inte någon form av "invandrerska" i Sverige.
I de flesta svenska förorterna är det en mängd *olika* språkgrupper.
Inte ens bland muslimerna finns det ett gemensamt språk - de talar allt från serbokroatiska till malajiska.
Det gör att i skolorna blir svenska automatiskt det gemensamma språket såväl på lektionerna som mellan eleverna.
Beroende på hur gamla eleverna är när de kommer till Sverige har de lättare eller svårare att lära sig "tänka" på svenska. Det skapar naturligtvis problem om de inte lär sig det i en del ämnen som t ex matematik.
Den "accent" som Schulman talar om handlar oftast om en dialekt på samma sätt som stockholmare som flyttar till Malmö upptäcker att deras barn börjar prata skånska.
Sedan finns det de barn som har svårt med svenskan, på många håll har de stödundervisning.
I övrigt vet man från tvåspråkiga familjer i Finland att undervisning i "modersmålet" underlättar den allmänna språkutvecklingen.

Anonym sa...

Vilket regeringsbeslut syftar denna skrivelse till..? -> "Nyligen medverkade miljöpartiet i ett regeringsbeslut om att invandringen från Mellanöstern och Afrika ska öka."

Knute sa...

Marthin, jag syftar på

"Vi lättar på reglerna för arbetskraftsinvandringen"

Mvh Knute

Knute sa...

Claes Leo med flera,

det verkar som begreppet "hemspråksundervisning" undergått en lömsk betydelseförskjutning. Tidigare betydde det ett par timmar skolundervisning på hemspråket som låg utanför det ordinarie schemat och som inte fick inkräkta på det.
Nu ska det plötsligt innebära att även vanliga skolämnen ska läras ut på hemspråket. Resultatet blir halvspråkighet, ty vilken lärare ska förklara vad matematiska termer osv heter på svenska?

Anonym sa...

Det handlar om forskning Knute. Du vet. Eller? Elever lär sig bättre andra ämnen på sitt modersmål men givetvis ska de kunna svenska. Men när de lär sig bara svenska så tappar de alla andra ämnen och då duger de inte till mycket.

Knute sa...

Ett rikt ordförråd på hemspråket ger ett rikt ordförråd på nya språk man lär sig. Men som jag skrev har begreppet hemspråk fått betydelsen skolspråk. Vad hjälper det att kunna räkna på arabiska om man inte kan räkna på svenska?

Unknown sa...

Snarare verkar det tvärtom, om miljöpartiet har rätt, det är färre elever med annat modersmål än svenska som får "hemspråksundervisning" jämfört med tidigare.
Förvisso är det viktigt att eleverna lär sig den svenska terminologi men det är också viktigt att han/hon lär sig fackämnet.
Och saknar hon/han baskunskaper i svenska kan det vara svårt att förstå resonemanget kring t ex integralkalkyler.
Detta är ju inte bara ett problem för icke-eumedborgare, du har samma problem för t ex finsktalande.
Den vardagliga svenska matematiska terminologin lär nog eleverna lära sig ändå, sedan är det självklart viktigt för svensklärarna att fylla igen kunskapsluckan.
Sedan måste - vad jag förstår - eleverna ofta ändå ändra språk till engelska när de kommer upp på högskolenivå.

Anonym sa...

Räkna handlar bara om att förstå. Det gör man bäst på sitt eget språk. Kan du räkna så kan du räkna oavsett språk. Du lär dig inte räkna först på arabiska och sen svenska. Det handlar bara om att kunna termer på svenska och inget annat.

Berit sa...

För några år sedan röstade föräldrar i Kalifornien bort undervisningen i hemspråk eftersom man upplevde att det hindrade barnen från att absorbera engelskan.
Två år efter att förslaget gick igenom kunde man se att de tidigare "två-språkiga" barnen i andra klass hade ökat sina kunskaper betydligt i både engelska och matte.
De personer som trodde att barnens resultat skulle försämras var förvånade.
I stället lärde de sig riktig engelska både i tal och skrift mycket snabbare än de tidigare gjort. Detta hade naturligtvis positiv effekt på alla andra skolämnen.
Jag finner det "rasistiskt" att man tror att invandrarbarn har sämre förmåga att lära sig, samt att man tror att deras föräldrar är mindre intresserade av hur och om deras barn lär sig engelska.
Samma slutsatser kan man säkert dra vad gäller förhållandena i Sverige också.
Förslaget om hemspråksundervisning kommer framför allt från lärarkåren som vill utöka sina led.

Anonym sa...

Knute:
Agerandet hör nog samman med denna vilja, år 2002:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_60511.svd

Sorgligt.

Knute sa...

Artikeln från 2002 som Marthin hänvisade till.

"Sverige behöver fri arbetskraftsinvandring. De närmaste 15 åren borde två miljoner nya invandrare flytta hit, menar moderaternas talesman i integrationspolitiska frågor.

Två miljoner nya invandrare på så kort tid innebär i genomsnitt 133 000 om året. Men att över 100 000 nya invandrare per år skulle medföra för stort tryck på det svenska samhället tror inte moderaterna:
- De blir ingen belastning, de blir en tillgång om de börjar arbeta bums. Däremot blir det ett problem om man tar in 100 000 socialbidragstagare varje år, säger Göran Lindblad."

Om de börjar arbeta bums. Vilket önsketänkande. Högkonjunkturer varar inte för evigt.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.