03 januari 2009

Byggnader, människor och lagar som gisslan

Yttrandefriheten och tryckfriheten är bra, ja de är rent av heliga för vårt samhälle (om man nu skall använda religiöst laddade uttryck för att beskriva saken). Man kan använda dessa friheter på olika sätt och strikt neutral finns det ingen som kan vara. Även om man ibland kan ha den målsättningen och även om en del påstår sig vara det.

Aftonbladet TV väljer man i ett reportage om konflikten mellan Hamas och Israel, att lyfta fram hur en moské på Gaza bombats av Israel. Man gör det dels genom att sätta rubriken "Här bombas moskén sönder", och dels genom att i filmen visa hur ett vapensystems nattsikte sveper över byggnaders tak samtidigt som kommentatorn säger: "Här syns också bilder på hur en moské på Gazaremsan bombas". Strax därpå visas en byggnad i dagsljus som kanske är moskén (det är dock omöjligt att avgöra om det är så och kommentatorn säger inget om saken).

Man berättar däremot inte att moskéerna med stor sannolikhet används som vapenlager av Hamas, och väljer inte heller att komplettera med filmer som visar hur det vid bombningen moskéer på Hamazkontrollerat område, syns sk "secondary explosions", något som tydligt pekar på att de bombade byggnaderna innehåller vapen. Detta kan man se bla på denna video som finns på YouTube.

Som sagt, ingen kan vara neutral, och självklart kan både Aftonbladet och de som lagt upp videorna på YouTube ljuga eller åtminstone inte berätta hela sanningen, men om man påstår sig arbeta som journalist med uppgift att vända på alla stenar, är det remarkabelt att man inte åtminstone i förbigående nämner något om att det finns uppgifter som tydligt pekar på att Hamas inte endast använder civila kvinnor och barn som sköldar, utan även heliga byggnader.

Aftonbladet bidrar genom sin selektiva rapportering, sannolikt till att hetsa muslimer mot judar i Sverige. När skall vi få vårt första skottdrama där islamister angriper judar här i Sverige (så som nyligen skedde i Danmark)? Ingen vet, men Aftonbladet gör sitt för att skynda på händelsen.

Då det gäller heliga byggnader i krigstid, finns det en video You-Tube som beskriver saken i Afghanistan. Den visar hur ett amerikansk stridsflygplan medvetet undviker att skjuta mot en moské i Afghanistan, då de bekämpar talibaner. Man kan höra hur en av de stridande ger order om att moskén inte skall angripas. Förmodligen är detta mycket klokt. Man skall inte uppröra och kränka det Afghanska folket genom att skada deras heliga byggnader, och även om talibanerna gömmer sig i moskén, är det nog oftast klokt att undvika att skada religiösa byggnader.

Då det gäller Hamas kanske situationen är en annan. I Afghanistan har man en legitim regering och det folk de företräder, att ta hänsyn till. I Gaza har ju däremot Hamas för närvarande rollen som företrädare för befolkningen, och krigshandlingar mot Hamas är kanske därför snarare att betrakta som konventionella krigshandligar mot ett annat land, än som bekämpning av gerillatrupper och terrorister? Dock tror jag att angrepp på moskéer inte kommer att gynna Israel på lång sikt.

Samma situation råder för övrigt här i Sverige och i flera andra västländer. Här är det allvarligaste problemet inte lika konkret knutet till en byggnad av sten och trä, även om vi ju faktiskt bla har de ökända hatpredikanterna som i skydd av moskéernas slutna rum kan hetsa mot otrogna och judar.
Det allvarligare problemet är trots allt hur religionsfriheten med viss hjälp av diskrimineringslagarna och även yttrandefrihetslagarna, missbrukas som ett "heligt och fredat tempel" som används för att bedriva antidemokratisk, antisemitisk, rasistisk, homofob, antisekulär, kvinnofientlig och i största allmänhet antivästliga verksamhet. Här står valet inte mellan att angripa eller inte angripa en byggnad. Här vävs allt samman i kulturens, politikens och massmedias stora väv, som tillsammans skapar den bild av samtiden som vi alla har vår version av, vare sig vi vill det eller ej. Flera har frågat sig om vi måste bli antidemokratiska för att försvara demokratin. En fråga som i våra dagar på ett kraftfullt sätt riktar fokus på en rad viktiga frågor som rör vår framtid och det samhälle vi tror oss vilja leva i.

Läs även Säfflemannens blogg om Aftonbladets video.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Upprörande!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.