14 januari 2009

Det handlar inte om Gud

Björn Ulveus är en sympatisk person, inte för att han tackade nej till en miljard kronor om ABBA återförenades, men för att han vågar sticka ut hakan och kritisera islam. Tyvärr gör han det inte konsekvent, liksom många andra är han benägen att tala om religion i allmänna termer när han egentligen menar islam. Följden är att han gör de kristna ledsna när han helt i onödan vill avskaffa alla religiösa friskolor. Spola inte ut Jesusbarnet med badvattnet. 

Vore det inte dags att ifrågasätta om religionsfriheten verkligen bör gälla islam fullt ut? Religionsfriheten kan väl inte gälla en lära som upphöjer kriminella handlingar till en helig plikt? Varför ska kristna och muslimska friskolor sättas i samma bås? De senare lär ju ut saker som står i direkt motstrid mot svensk lag.

14 Kommentarer:

Anonym sa...

Första budet lyder "Du skall inga andra gudar hava jämte mig", vilket direkt strider mot religionsfriheten.
Andra budet lyder "Du skall icke missbruka herren din Guds namn", vilket direkt strider mot yttrandefriheten.
Tredje budet lyder "Du skall tänka på sabbaten så att du helgar den", vars bibliska uttryck bryter mot arbetsfriheten.
Fjärde budet lyder "Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig", vilket ignorerar barnens skydd och rättigheter.

Buden som många gånger uttalas ihop med kristendom är inkompatibla med grundläggande pelare i en demokrati, de mänskliga rättigheterna och Sveriges grundlag.

Religionsfrihet står bara för en enda sak och det är att göra annars kriminella handlingar okej. Religionsfriheten rör inte rätten att ha nattvard tillsammans. Religionsfriheten rör inte rätten att buga sig inför Mecka eller tända ljus under Hannukah. Nej, det enda tillfälle religionsfriheten kommer i användning är när djur skall slaktas på ett sätt oförenligt med djurens rättigheter, när bebispojkars könsorgan skall stympas och när någon öppet vill ropa/skrika ut sin avsky, sitt förakt och sitt hat mot den som råkade födas homosexuell.

Knute sa...

JemyM, ska inte barn visa aktning för sin far och mor? Din tolkning av budorden är mer än lovligt korkad.

Anonym sa...

JemyM verkar gilla att bygga halmgubbar, det är allt... hen är nog fullt medveten om att hen bara vräker ur sig skitsnack, men hen gillar kicken av att "klämma till" andra så mycket att hen gör det ändå.

Patrik Lindenfors sa...

Dags att läsa gamla testamentet tror jag. Den kristne guden är ingen vidare trevlig prick han heller. Islam är värre, men det är som att jämföra pest eller kolera. Jenny M gav några exempel (som var på pricken) men det finns många många fler. Obehagligt många.

Anonym sa...

Lindenfors, jag visste inte att GT är ett rättesnöre för dagens svenskar. Är du verkligen säker på din sak?

krigsmakten sa...

JemyM kan kanske visa oss på någon kristen predikant som uppmanar till krig och våld? Jasså, går inte det...?

Skillnaden är givetvis att kristenheten inte skriver lagböckerna - men det gör islamer. Sharia - snart i Sverige?
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia#Contemporary_practice

krigsmakten sa...

JemyM kan kanske visa oss på någon kristen predikant som uppmanar till krig och våld? Jasså, går inte det...?

Skillnaden är givetvis att kristenheten inte skriver lagböckerna - men det gör islamer. Sharia - snart i Sverige?
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia#Contemporary_practice

Knute sa...

ag kanske ska ta tillbaka det där om "korkad" men Jemys tolkning av fjärde budet var ett stolpskott.

Sen till Patrik Lindenfors, du läser Bibeln som fan. Allting som står i Gamla Testamentet har inte samma vikt. Tvärtom är det en historisk beskrivning av guden Jahves utveckling från stamgud à la Allah, till profeternas universella gud, som på slutet, i Jobs bok, närmast avskaffar sig själv.

Jämför med Allahs utveckling i Koranen: när Muhammed bodde i Mecka beskrevs guden som relativt fridsam (nåja) men sen i Medina blev han ytterst mordlysten mot dem som inte ville bli muhammedaner. År 627 halshögg Muhammed och hans män 800 judiska män på torget i Medina, vilket beskrivs i vers 33:26 i Koranen.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Man borde göra skillnad på religion och sekt. Det senare skulle vara helt förbjudet. Islam skulle givetvis klassas i den senare kategorin, samtidigt kan man bli av med andra sekter, Knutby, Livets Ord, Scientologer whatever.

Anonym sa...

Mänskligheten har dragit med religions-eländet i 1000-tals år.

Härmed deklarerar jag hela Jorden religionsfritt i 2000 år. Nu får bara förnuftet och vetenskapen styra vår värld.

LP sa...

I inledningen (s 1) till boken "Why I Am Not a Muslim" av Ibn Warraq (pseudonym) skriver förf:

"It is well to bear in mind while reading this book the distinction between theory and practice; the distinction between what Muslims ought to do and what they in fact do; what they should have believed and done as opposed to what they actually believed and did. We might distinguish three Islams: Islam 1, Islam 2, and Islam 3. Islam 1 is what the Prophet taught, that is, his teachings as contained in the Koran. Islam 2 is the religion as expounded, interpreted, and developed by the theologians through the traditions (Hadith); it includes the sharia and Islamic law. Islam 3 is what Muslims actually did do an achieved, thet is to say, Islamic civlization.

If any general thesis emerges in this book it is that Islam 3, Islamic civilization, often reached magnificent heights despite Islam 1 and Islam 2, and not because of them. Islamic philosophy, Islamic science, Islamic litterature, and Islamic art would not have attained those geights had they rested only on Islam 1 and iIslam 2. Take poetry, for example. At least early in, Muhammed despised the poets."

(Det sista borde den i dagarna aktuelle och ökände muslimske poeten Mohamad Omar beakta.)

Jag skall inte kapa tråden, jag kanske knåpar ihop en egen artikel om detta när jag hinner, men den som har tillräckligt intelligens och fantasi, förstår att citatet från Ibn Warraqs bok, har väldigt mycket att göra med det Knute tar upp - det handlar till stor del om hur praktiken ser ut både historiskt och just nu!

Som sagt, får väl försöka utveckla vad jag menar senare. Den konskvensa religionskritik Ulvaeus (kanske) företräder, har sitt berättigande, i teorin. Dock duger inte denna metod inte till i den komplexa situation vi befinner oss i Sverige och i flera andra västländer nu, inte minst pga den mångkulturalistiska ideologins genombrott.

Till sist en kort reflektion över något friskolerektorerna Lars Brandström och Bo Nyberg skriver i artikeln som Knute länkar till:

"Men Ulvaeus tycks mena att man som barn helst inte skall ställa existentiella frågor, i vart fall inte få dem besvarade. Möjligen innanför hemmets väggar, men absolut inte i skolan, där resten av lärandet förväntas ske."

Struntprat!
Ulvaes är inte korkad även om hans religionskritik inte är tillräckligt bra än. Det herrarna friskolerektorer menar är dels "Ta inte vår födkrok från oss" och dels "Ifrågasätt inte alltför ihärdigt de svar på de existensiella frågorna vi ger barnen på vår skola".

LP sa...

En kommentar till JemyM också: Religionsfrihetsbegreppet kräver en någorlunda exakt definition av begreppet "religion". Även om en sådan är svår att göra, så kvalar islam helt klart lättare in i kategorin politisk ideologi. Kanske pga att det var det den skapas för att vara för 1400 år sedan och för att den inte på långa håll genomgått upplysningens och sekularismens stålbad. Den står i stort sett kvar i sin föromoderna form och stampar, ivrigt tillbakahållen av de obildade, de maktlystna, de korkade, de hatiska, de rädda och de stockkonservativa.

Robin Shadowes tycks vara inne på de tankarna också även om begreppet "sekt" är besvärligt att använda eftersom det är så luddigt.

Anonym sa...

Sorry Knute, men du kommer nog bli fortsatt besviken om du förväntar dig att Ulveus ska kritisera islam och krama kristendomen.

Anonym sa...

"Varför ska kristna och muslimska friskolor sättas i samma bås?"

Precis som jag tänker. Religion är ett begrepp, inte att alla religioner är samma.

Det är som når GP skrev om dom fundamentala muslimska krafterna i Rosengård har ökat dom senaste fem åren. Varför skriva såhär: "Religiös extremism", "Ökad radikalisering"? Alla vet att det handlar Islamsk extremism och radikal Islam = funadamental Islam. Jag hittar inte texten på nätet men GP lyckades även skylla den Islamska extremismen på "utanförskapet".

Osraken kan väl inte vara Islams texter??? Hahahah.... ;)

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.