16 januari 2009

Ghettoiseringen av Europas städer

Tisdagen den 13/1 sände OBS i P1, ett program med titeln "Det urbana gettot". Programmet tar utgångspunkt i sociologiprofessorn Didier Lapeyronnies bok "Ghetto urbain". Läs vad denne engelskspråkige bloggare skriver om Lapeyronnies arbete:

"För honom är kvinnlighet i Frankrike en möjlighet att delvis undkomma rasism. När flickor med nordafrikansk bakgrund antar franska kvinnliga normer, har de större möjlighet att bli insläppta i klubbar, medan unga män med samma bakgrund avvisas. För dessa unga män är det en källa till förnedring och de uppfattar kvinnans frigörelse som ännu ett tecken på sin marginalisering. För dem är kvinnlighet ett svek. Så de har en tendens att falla tillbaka på traditionella könsroller, med klart definierade och stela familjeroller. De klamrar sig till en definition av manlighet som är mer patriarkal och phallokratisk för att försvara sin ställning.”

Journalisten Ingmarie Froman i OBS diskuterar samma sak i programmet. Mot slutet av inslaget talar hon om hur Lapeyronnie kommit fram till att de kvinnor/flickor med invandrarbakgrund i förorten som försöker leva mera västerländskt/franskt, mera fritt och som jämlika kvinnor, kallas horor och "förfranskade" av männen/pojkarna med invandrarbakgrund i förorten. Ingmarie Froman kallar avsnittet i Didier Lapeyronnies bok om könen för "hårresande läsning".

Slutklämmen är det som gav mig anledning att skriva om saken. Didier Lapeyronnie menar att de som tycker att lösningen på problemen som vi ser både i franska och i svenska ghetton (tex Rosengård), är att föräldrarna skall ta mera ansvar, de har helt fel! Lapeyronnier hävdar att det inte är föräldrarna som har abdikerat utan istället staten.

Staten i form av t.ex skolan, måste åter stå upp som kraft mot de förmoderna värderingar som växer sig starka inom ghettonas slutna kulturgemenskaper. Här uppmärksammar han hur 50% av människorna (kvinnorna) till följd av detta svek från staten förtrycks, misshandlas, mördas och förvägras sina mänskliga rättigheter.

Källarmoskéer, kulturföreningar och friskolor är några exempel på företeelser som snarare stjälper än hjälper i integrationsprocessen. Det måste finnas en övergripande politiskt samstämd handlingsplan för att motverka dessa företeelser och skapa förutsättningar som tvingar fram integrationen. Allt som underlättar för de som vill skapa ett samhälle bredvid Sverige, måste bort. Föreningsbidrag och skeva diskrimineringslagar är två exempel på detta.

4 Kommentarer:

From Sweden with Grief sa...

Bra sagt LP! Men det ingår som en idé i det mångkulturella samhället att etniska grupper ska få behålla sin identitet och många föräldrar vill inte annat än leva i diaspora i sina enklaver. Att deras barn och ungdomar är kriminella förklaras av många föräldrar som att de blivit försvenskade, men givetvis finns samma tankegångar då flickor vill leva enligt våra svenska normer. Det finns tydliga regler för vad som gäller för bidrag till föreningar i Sverige, krav som jämställdhet och demokrati, men dessa efterlevs givetvis inte. Det fick vi också berättat för oss under en föreläsning på universitetet av en person som arbetar med övergripande frågor om integration i Sverige.

LP sa...

Det är väl där konflikten ligger idag, även bland de debattörer och forskare som är är politiskt godkända? Alltså hur man skall få ihop det? Hur skall man kunna skydda och värna individens fri- och rättigheter (alltså det som förespråkas av den svenska "normkulturen"), samtidigt som man skall respektera kulturer som i sig inte respekterar dessa rättigheter?

Friskolorna är ett exempel på hur enskilda gruppers intressen kan komma i konflikt med de stora och politiskt och kulturellt brett accepterade målsättningarna. Här ligger problemet i frågan om barnets rättigheter skall väga tyngre än föräldrarnas rättigheter. Skall den lilla gruppen (familjen, släkten, klanen, församlingen) helt ges rätt att diktera individens villkor därför att individen är ett barn, eller skall samhället bryta in och utifrån sina principer (om frihet och jämlikhet) hävda barnets rättigheter?

Problemet blir ju än allvarligare då det inte längre gäller barn, och det är väl bla detta man berör i radioprogrammet, alltså hur samhällen håller på att bildas i samhället, och hur medborgarna, barn som vuxna, i dessa enklaver inte i praktiken inte åtnjuter alla de rättigheter och friheter som staten via lagen bestämt sig för att alla medborgare skall ha.

Mångkulturalismen får väl därför sägas vara en utopi, en kultur måste dominera och diktera värdegrunden. Islam utmanar vår värdegrund på ett sätt vi inte tidigare upplevt i modern tid. Och den gör det med alternativ som är helt oacceptabla. Vi riskerar att omintetgöra hundratals år av kulturell utveckling om islam tillåts påverka vår kultur alltför mycket då det gäller de viktiga frågorna. Med alla de tillkortakommanden, fel och brister vår kultur innehåller, är det omöjligt att hävda annat än att utvecklingen på det hela taget har så många positiva sidor att en tillbakagång, låt säga 300 år, vore en stor förlust.

I fallet med föreningsbidrag har vi ju ABF som av någon helt outgrundlig anledning inte bara stöttat islamistiska "kultur"-föreningar, utan även försökt försvåra utredningen av dessa. Läs på Bloggen Muslimska friskolan:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/01/regering-spionerade-p-bloggen.html

Anonym sa...

när man som liten hörde sagan om Oliver Twist, tänkte man vilket elände på 1800-talet tur att det inte händer nu, iallafall inte i Sverige.

Men som konsekvens av värdelösa politikers beslut under 20 års tid så har Världens rikaste och tryggaste land förvandlats till en provins där kriminalliteten kan frodas bättre än en bakterieodling!

Alla kan ju räkna ut med lillfingret att de stora elefanterna lockar till sig barn som inte kan straffas de får utföra brotten medans de själva köper lägeheter på strandvägen.

Trots att stora bolag utnyttjar fattiga pinade arbetare i kina så går de med Miljardförlust. När skall företagsledningar inse att det behövs förnuftiga personer med hög moral som styr företagen. vad skall de nu spara in på??? blir det barnarbete i exempelvis Pakistan som skall vända förluster???

Varje gång man ser Quislingpolitikern Fredrik Reinfeldt så slår det mig hur lik han är figuren på försvarets gamla skjuttavlor. kan nån som är duktig i fotoredigering montera en hjälm på hans bild och skriva en skylt på hjälmen "Halalslakt av Sverige" det borde inte vara kränkande för han har gjort lumpen och försvarar Halalslakt i Sverige och han slaktar livssituationen för Svenska folket i sin iver att ta Sveriges tillgångar och ge till EU-maffian i Bryssel

LP sa...

När jag ändå nämner den fantastiska bloggen Muslimska friskolan vill jag även uppmärksamma denna bloggpost:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/01/muslimska-friskolor-oroar-ledare.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.