08 januari 2009

Könsapartheid får grönt ljus av Jämo

En anmälan från en man mot träningsanläggningen Fitness24Seven till Jämo, resulterade i nedlagt ärende. Sydsvenskan skriver:

"En speciell avdelning för kvinnor på ett gym, en gemensam träningslokal, är inte könsdiskriminerande. Det skriver Jämställdhetsombudsmannen i ett beslut efter en tvist mellan en man och Fitness24Seven AB i Malmö."

I princip så anser jag att myndigheterna så lite som möjligt skall lägga sig i vad privatpersoner och privata näringsidkare sysslar med. Så vitt jag vet är Fitness24Seven helt privatfinansierat (jag kan ha fel!).
Friskis & Svettis är däremot som ideell idrottförening berättigad skattemedel i form av föreningsbidrag. Friskis & Svettis uppmärksammades för ett tag sedan då de beslutat att införa särskilda sk "tjejpass". Friskispressen skrev:

"-Muslimska kvinnor får inte blandas med män och inte röra sig framför en man. Kroppsformen får heller inte synas.
---
För tre år sedan var Kiya med och gjorde en kampanj för Friskis&Svettis i Kista - ett område där minst 20 procent av invånarna är muslimer. Då kom flera män fram till henne och frågade om det inte kunde starta jympa för kvinnor, så deras fruar kunde gå och träna.
---
Hon (Anna Blomkvist, platschef på Kistalokalen, min anm) kontaktade jämställdhetsombudsmannen för att fråga om det var okej att avsätta ett pass för kvinnor. -Eftersom F&S Stockholm har så många som 550 pass i veckan, var det inga som helst problem."

(Läs artikeln och missa inte kommentarerna som finns under)

Anledningen till att Jämo (som numera slagits samman med HomO, DO och HO till Diskrimineringsombudsmannen DO) bildades är för mig inte kristallklar, men jag antar att man i grunden hade en vision om vilket slags samhälle Sverige skulle vara. Man hade alltså en politisk idé som direkt och med maktmedel (genom att utnyttja rättssystemet) tilläts påverka privatpersoners sätt att förhålla sig till varandra (man får tex inte låta bli att anställa någon endast pga att denne är invandrare).

Med detta i baktanke är det mycket svårt att förstå Jämos avslag på mannens anmälan.

Rimligtvis borde den politiska visionen om ett jämställt samhälle, där kvinnor och män blandas och möts i vardagen på ett naturligt sätt, inte ligga i linje med Fitness24Sevens beslut att införa könssegregering. De eventuella problem som kvinnor kan ha upplevt på Fitness24Sevens anläggningar innan kvinnoavdelningarna infördes (jag vet inte om sådana problem öht funnits), borde man istället analysera och i de fall de är värda att ta på allvar, arbeta för att lösa utan genom att ta till metoden kollektiv bestraffning och könsapartheid.

Med risk för att kallas foliehatt, vill jag påstå att det inte kommer som en överaskning att detta fenomen dyker upp i tider då invandrade kulturer med starka och mycket gammalmodiga åsikter om hur kvinnor och män skall förhålla sig till varandra, gör sig alltmer gällande i förhållande till den svenska kulturen. Man har länge talat om nymoralism och då ofta syftat på kristna grupperingars nyvakna engagemang i moralfrågor. Av politiska skäl talas det dock nästan inte alls om de värderingar som är en direkt följd av invandring i allmänhet och islam i synnerhet. Hedersmorddebatten är möjligen ett undantag.

Den stora delen muslimska invandrare i Sverige utgör trots allt ett ansenligt kundunderlag, och flera företag vill ha del av denna kaka. Principer om jämlikhet står då inte i vägen ens för ett så pass idealistiskt buret fenomen som F&S. Att det bidragslösa(?) Fitness24Seven gör vad som helst för att tjäna pengar förvånar mig inte, marknadsekonomin är en hård verklighet om man inte har bidrag. Marknadsekonomin erbjuder inga inbyggda skydd mot islamism om det inte samtidigt innebär ökade vinster. Inte heller verkar myndighetsutövning i form av Jämo och andra tvivelaktiga företeelser hjälpa till att mota bort dåliga, och av oss för länge sedan förkastade värderingar som man kan finna stöd för i tex islam.

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Är det inte så att muslimska män inte heller får vara naken inför andra män? Jag har läst det någonstans. I så fall kan ju det förklara det faktum med problemet att så många "ungdomar" tar på sig badbrallorna över kallingarna. Jag inser att det inte tillför nåt till orginalartikeln, men det faktum att sprida bajsbakterier i publika simhallar, borde vara ett problem.

/Paraflex

Anonym sa...

Synnerligen välformulerat.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.