28 januari 2009

Lite av varje

Den här sidan från The Guardian visar 13 olika uppställningsplatser över hela världen som svämmar över av nya bilar som ingen köper.
Samtidigt har Obama bestämt att varje delstat i USA ska få bestämma sina egna regler vad gäller kraven på avgasrening. I sämsta fall kunde det innebära 50 olika regler vilket avsevärt kommer att ytterligare öka priset på bilar. Hur ska vår bilindustrin orka med det på toppen av allt annat?
-----------
Kalifornien är på ruinens brant och Schwarzenegger vill lägga extra skatt på golfbanor,veterinärer, bilmekaniker, nöjesparker, sportevenemang och reparationer av hushållsmaskiner och möbler. Den mannen visade sig vara en stor besvikelse.
-----------
Vapen och ammunitionsförsäljning samt McDonald's är bland de få verksamheter som visat vinst under de senaste månaderna. Hamburgerkedjan hade en vinstökning av 80% under förra året när folk börjar få det knapert och söker sig till billiga matställen.
------------
På sjukhusen i England ska man börja servera måltider utan kött för att bekämpa den globala uppvärmningen. Låt mig veta hur det går.
---------------
Det är planerat att Al Gore ska redogöra för Senaten i morgon om det "brådskande behovet" av att bekämpa den globala uppvärmningen. Nu verkar det emellertid som Moder Natur låter förhandlingarna frysa inne.
En "Vinterstormvarning " har aviserats för nationens huvudstad och man väntar betydande snö ... snöblandat regn ... eller isbildning.

Jag kan inte föreställa mig att Demokraterna vill visa upp Mr Gore och hans nya rön om den globala uppvärmningen när en vinterstorm rasar utanför.
-------------
Visepresident Biden varnar för fler amerikanska dödsoffer i Afghanistan, men media tycker inte att det är intressant att skriva om, nu när det sitter en demokrat på tronen i Vita Huset.

8 Kommentarer:

Anonym sa...

Den globala uppvärmningen är litegrann av en felbenämning. Poängen är nämligen inte att atmosfären blir varmare, vilket den i genomsnitt blir. Poängen är att det blir mer energi i vädersystemen. Med mer energi i vädersystemen blir de mindre förutsägbara och vi kan därför få se sådana saker som att de åtta varmaste åren sedan man började föra sådan statistik har infallit efter 1995. Man kan även ha snöfri vinter i Sverige och decimetervis med snö kring medelhavet. Vi har fått ett mindre förutsägbaryt väder, det beror på de ökande energimängderna i vädersystemen. För övrigt behöver vi inte ha någon global uppvärmning för att inse att vi inte vill vara beroende av Araber, Venezuela eller ryssland för vår energiförsörjning. Vi vill inte stödja skurkstater. Idag sitter skurkstater på den mesta oljan.

Berit sa...

Återhämtningen av jordens klimat från den lilla istiden började cirka 200 år sedan,
Den återhämtningen är en process som fortfarande pågår i dag. En naturlig uppvärmning på cirka 0,5 ° C / 100 åren har varit utgångsläget för mer än 100 år, men både kort (ett par år) och lång (20 år) svängningar runt baslinjen har inträffat av naturliga men mycket spekulativa skäl. En snabb uppvärmning under 1930-talet följt av en avsvalningsperiod och nyligen igen uppvärmningen till ca 1998.

Enligt IPCCs klimatpanel har denna sista uppvärmningen perioden uppstått pga. ökad koldioxid koncentrationen i atmosfären. Det finns dock inga bevis för detta och teorin om hur koldioxid påverkar den globala medeltemperaturen är komplicerad och otillförlitlig. Och om den globala temperaturen åter börjar öka långsammare än den naturliga långsiktiga trenden av 0,5 ° C/100 år, eller tom. börjar svalna kan vi vara ganska säkra på att den senaste tidens snabbare uppvärmningstrender också har naturligt.
Du talar om ökade energimängder?Förklara är du snäll.

Anonym sa...

I dag sitter skurkarna på Hollywood. Ägs nästan uteslutande av olje-shejker.
Börja med att bojkotta katastroffilmer från Hollywood.
Troligtvis är filmerna ändå inte menade för människor som inte har en mindre förmåga till kritiskt tänkande eller så är just bristen på kritiskt tänkande själva affärsideen med katastrofhysterin?
Vad tror du, ”vännen”?
Vansinnigt god idee att rasera samhället för att inte skurkar ska kunna göra det.
Vad blir man då, själv?
Har ”vännen” en antydan till bevis, på denna energiökning som du spekulerar i ?
Och viktigast av allt, fast du glömde det..
Anser du att den är skapad av människor?
Lackmustest: Ska vi lösa delar av energitillgången med kärnkraftverk, förslagsvis Torium-salt kraftverk?

Jä*lar vad jag kan bli trött på disfunktionella ”know nothing” som baserar hela sin existens på myter, de flesta skapade före modern tidsålder.

Anonym sa...

Är det fråga om en naturlig fluktuation som inte har någonting med människans enorma utsläpp av koldioxid att göra så kan miljön i alla fall inte ta skada av att vi slutar släppa ut koldioxid med mera från fossila energikällor. Utöver klimateffekterna tyder dessutom många studier på att den ökning av koldioxidhalten vi ser i atmosfären korresponderar med en av många upplevd högre frekvens av huvudvärk och andra somatiska besvär. Det kan alltså finnas hälsoskäl att minska utsläppen av koldioxid med flera gaser och slutligen så har vi försiktighetsprincipen som säger att vi bör vara försiktiga med vad vi gör med komplexa system och klimatsystemen tror jag att vi kan vara överens om att är komplexa.
Avseende hur vi ska ersätta den energi vi då inte längre får genom olja, kol och så kallad naturgas så finns det många varianter på det temat. Till uppvärmning så bör vi nyttja solen i avsevärt högre grad än idag. Om vi täcker alla sydtak i Sverige med solfångare så får vi all värme som behövs för de svenska gusen. Värmen får lagras i stora bergrum, det innebär alltså att enskilda hus som ej ligger så att det är rimligt att dela bergrum med många nog andra fastigheter får använda andra alternativ, exempelvis ved, bergvärme eller pellets. Gör man samma sak i de central och östeuropeiska städerna försvinner en stor del av beroendet av rysk naturgas och därmed en stor del av det ryska inflytandet över europa. Belysning och andra sådana tillämpningar är i Sverige inget problem, det täcks mer än väl av vår inhemska elproduktion som i princip är helt fri från fossila inslag. I Europa och andra utsatta delar av världen blir det svårare, men med hushållning och en kraftig utbyggnad av bland annat solkraft och vindkraft så kommer man långt, om än kanske inte hela vägen, men å andra sidan så överkonsumerar man el idag och oaktat klimateffekterna så är brunkolsfälten som försörjer kraftverk i tyskland inga vackra saker.
Avseende kärnkraft så säger mig försiktighetsprincipen att vi ej bör byggga nya fissionsreaktorer innan vi har en bra metod att ta hand om avfallet, att dumpa det i berget i hundratusentals år är inte en bra metod. Därför bör vi satsa på Breatherreaktorer och acceleratordriven transmutation, när vi har en tekniken i komersiell drift och helst på svenska patent så kommer eltillgången inte att vara något problem och då kan vi även bygga ut med nya fissionsreaktorer. Transportsdektorn slutligen är idag så otroligt överanvänd så att det är vansinnigt. Att bygga ett samhälle där man fraktar livsmedel och affärsmän jorden runt med fossila bränslen är helt tokigt när vi har lokal livsmedelsproduktion och telefonkonferenser. Att bilpendla från sovstad till stadskärna i Porsche Cayenne är vansinnigt, det går att decentralisera arbetsplatserna och att söka sig ett jobb närmare hemmet så att man slipper pendlingen som utöver att vara slöseri med energi även är slöseri med individens och därmed familjens tid. Måste man trots allt pendla så kan man göra det med pluginhybrider såsom Chevrolet Volt eller opel ampera, men företrädesvis då drivna av exempelvis etanol eller biodiesel istället för fossila bränslen. Då en Pluginhybrid kommer att köras på el uppladdad från elnätet uppåt nittio procent av sina mil blir miljöproblemen från produktionen av biodrivmedlen mindre allvarliga. Man kan även tänka sig vätgasdrivna bilar, inte minst till yrkestrafiken. Vätgas tillverkas av Elektricitet och vatten.
Väldigt mycket av lastbilstransporterna kunde minst lika gärna göras på järnväg, särsilt om man bygger ut järnvägsnätet. och om butiker och fabriker började ha åtminstone en veckas lager istället för att ha lagret på landsvägen. Bygger man ut det svenska järnvägsnätet med ett nytt snabbtågsnät så kan man lägga ner det mesta av inrikesflyget då tåg kommer att gå snabbare från stadskärna till stadskärna.
Alla dessa förändringar (utom transmutation och bridreaktorer) kan göras med idag komersiellt tillgänlig teknik och med medveten samhällsplanering som samtidigt gör samhället trevligare att leva i. Utan att gå ut över folkets möjlighet att ta bilen till sommarstugan eller ta flyg till solsemestern. Tar vi bort det mesta av det onödiga överutnyttjandet av flyg och bil så blir det mer miljöutrymme kvar för det högvärda nyttjandet, alltså fritidsutnyttjandet av bil, flyg och andra transportmedel.
Alla de icke fascistoida åtgärder som föreslås på klimatpolitikens altare kan alltså motiveras utifrån rena samhällsförbättrarperspektiv utan att prata klimatfrågor, varför ska vi då göda oljeshejker som göder Al qaeda, eller oljeoligarker som göder putin?
Det finns inga valida skäl att inte lämna beroendet av fossila energikällor. en lysdiod som ger samma ljus som en 60watts glödlampa drar 3-4 watt el. Det är energihushållning. Att hålla tjugo grader inne med fyrglasfönster ger samma upplevda värmekomfort som att ha tjugofyra grader med kallras från otäta tvåglasfönster, det är energihushållning. Att ha frysbox istället för frysskåp minskar elförbrukningen, det är energihushållning. Det är alltså inte tal om att gå in i en mörk medeltid, det är tal om att öka sin komfort och minska sitt beroende av skurkstater. Att kunna promenera till jobbet två kilometer bort istället för att ta bilen till jobbet i grannstaden är energihushållning, samtidigt som det är ekonomisk besparing och hälsovinst.
För övrigt anser jag att vi oavsett vilket skall återstarta barsebäck ett och två och klippa exportkablarna för el.

Anonym sa...

Ja jösses.. Jag hade först inte tänkt svara på ditt inlägg, men..
Koldioxid är en livsnödvändig gas som mäts i ppm d.v.s. tusendelar.
Koldioxidhalten i atmosfären har varierat under historisk tid från 200ppm till 7.000ppm
Växter får svårt att överleva vid en halt av 200ppm och växthus tillsätter koldioxid upp till 1.000ppm för att öka produktionen.
Vi har m.a.o. en historiskt mycket låg koldioxidhalt just nu.
Du skrev: ” med människans enorma utsläpp av koldioxid” vilket är 3 procent. Övrigt avges av naturen vid förruttnelse av skog, från hav, vulkanisk aktivitet ( bara Japan har hundratals aktiva vulkaner ) o.s.v.
Vissa forskare har i tretio års tid försökt bevisa att koldioxid ökar värmen i atmosfären. Man har inte lyckats och istället presenterat sina tankar som ”hypoteser”. Visserligen mot fysikens lagar, men målet helgar medlen, heller hur.
Koldioxid har sin växthuseffekt upp till 20ppm, sen avtar den logaritmiskt. Det vill säga vid 40ppm är effekten halverad o.s.v.
Den bästa teorin om koldioxid som lagts fram talar för att koldioxid frigörs från haven och ökar, när temperaturen ökar inte tvärtom.
I övrigt blandar du hejvilt mellan klimat myter och miljöarbete. Miljöarbete är något som ständigt pågår och som lett till en sänkning med 90% av föroreningarna i Sverige dom senaste 50 åren, Att prata om försiktighetsprincipen är motiverat i exempel som att orimligt många människor drunknar i badkar, så av försiktighetsprincipen bör vi förbjuda badkar.
Man kan däremot inte hävda försiktighetsprincipen på en teori som inte har bäring och ingen lyckats föra fram minsta bevis för.
Man kan inte begära en omdaning av samhället till en totalitär stat med hänvisning till teorier utan någon, jag upprepar någon, korrelation med verkligheten eller vetenskapen.
Klicka gärna mitt namn så kommer du till en plats som klargör den religiösa delen av klimatet debatten, den är inte försumbar.
På sidan kan man även hämta ner Skeptics Handbook. Mycket läsvärd.
Rekommenderas!
I övrigt nämnde jag Torium-Salt kraftverk för att dom införs i Kina, Indien ev. Japan och en testanläggning i Frankrike. Torium-Salt kan använda avfallet från gamla uran kraftverk. Torium har ekonomiskt fyra ggr effektivare än uran och förbränning och normal slutförvaring är 74 år.
Torium är lika vanligt som bly och Norge har stora fyndigheter.
http://www.torium.se/

Berit sa...

Tack för redogörelse och förklaring, Leif. Du gjorde den bättre än vad jag kan åstadkomma.
Litet tillägg om lagring av energi som fn. är kostsamt och ineffektivt vare sig det görs via batterier eller på annat sätt. "Bergrum"!! låter ytterst kostsamt !
Jag har levt med solpaneler som nästan enda energikälla både i Kalifornien och i subtropiska länder där man bara behöver värma bostaden under en kort tid av året och där solen står högt på himlen för jämnan. Inte ens i dessa områden är det särskilt tillfredsställande med enbart solpaneler; dessutom dyrt. Att tro att man via solpaneler kan värma svenska bostäder ser jag som helt orealistiskt

DC strömmen från paneler måste dessutom omvandlas till AC och transportförlusterna är stora.
Håll politiker borta från energifrågan och uppfinningsrikedomen kommer att flöda. Det är priset på energi som lockar till nya lösningar. Det gäller naturligtvis också transportmöjligheter.

Anonym sa...

Om vi ser till vad jag skrivit i mina tidigare inlägg, särskilt det senaste, så leder mina åtgärder bort ifrån ett alltmer totalitärt samhälle, inte till ett sådant.
Detta alltså helt oaktat klimatfrågan.
För att klargöra uppvärmningsfrågan avseende bostäder och lokaler så är det vattenburen solvärme jag talar om, inte solcellspaneler. Att vattenburen solvärme med lagring av värmen i bergrum fungerar är bevisat av lyckeboprojektet i Storvreta utanför Uppsala. Där är även bevisat att det är en ekonomiskt väldigt vettig metod. Det är givetvis ganska avsevärda kostnader förknippat med att bygga en sådan anläggning, men sedan är driften väldigt billig och livslängden hög, man blir oberoende av ekonomiskt och politiskt dyra bränslen, helt oaktat dessa bränslens miljöpåverkan.
Torium-salt reaktorerna vet jag ingenting om, men om de är säkra och lämnar kortlivat avfall samt om det finns gott om bränsle till dem så har jag ingenting emot dem. Fissionskraft med dagens bärnslen däremot kan vi inte låta skurkstater hålla på med.
Att batterier är tunga och dyra är en gammal, men snart föråldrad, sanning. studera som sagt var Chevrolet Volt eller opel ampera så ser ni att dessa bilar täcker de flesta behov en normal familj har, när tekniken väl kommit i komersiell drift kommer utvecklingstempot dessutom att höjas och fler och bättre bilar att komma på marknaden.

Solcellspaneler är suveräna till många applikationer när jag bygger mig ett hus kommer jag inte att dra in köpeel, jag kommer att producera den el jag behöver med solceller, små vindsnurror samt med stirlinggenerator på värmepannan. Dessa kommer att ge all el jag behöver för 95% av alla tillämpningar i huset, det enda jag kommer att behöva ytterligare ström till är svetsning vilken kräver mer spänning och strömstyrka än vad som är ekonomiskt rimligt att ta från batterier via omvandlare, för dessa tillämpningar köper man en biodiesel eller etanoldriven generator som levererar bra trefasel till svets och liknande. energihushållning rätt utförd är en besparing för individen utan att sänka komfort eller frihet. Om alla börjar köpa biobränsledrivna hybridbilar idag så kan jag köpa ganska billig bensin till mina veteranbilar fortfarande om femtio år. Om vi inte gör det kommer mina veteranbilar att vara förbjudna att användas om tio till tjugo år.

Vi har alltså hur många bra skäl som helst att sluta bränna fossila bränslen, men inga bra skäl att fortsätta bränna dem. När du eller jag tankar bilen med bensin eller diesel, eller när du tar en solresa till thailand så bidrar du till finansieringen av nya moskéer i västvärlden.

Berit sa...

Lycka till med ditt hus. Jag har levt "självförsörjande" vad gäller el i många år (om man bortser från en diselgenerator som reserv ) Det är intressant och det tar många år innan det jämnar ut sig kostnadsmässigt, om än någonsin, men vi hade inget alternativ.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.