12 januari 2009

Muslimska kvinnor

Medan Mona Sahlin, Jan Eliasson och Wanja Lundby Wedin demonstrerar till förmån för Hamas och Hizbollah verkar det som åtminstone en sosse-kvinna har en mer klarsynt uppfattning om vad som pågår i Gaza.
Tara Twana, ordförande i Unga S-kvinnor säger:

"Vi kan inte blunda längre för de fundamentalistiska islamisternas politik som går ut på krig mot Israel och förtryck av kvinnor.
Den palestinska traditionen präglas, liksom de flesta andra muslimska länderna i Mellanöstern, av det islamistiska synsättet. Samhället domineras och formas av ett patriarkaliskt synsätt där kvinnor betraktas som andraklassens medborgare.
Resultatet har blivit att de palestinska kvinnorna på grund av Hamas aggressiva och fundamentalistiska politik har blivit fångar i sina egna hem."

Det finns ett talesätt i Mellanöstern som säger att kvinnor ska vistas ute två gånger under sitt liv; när de gifter sig och när de dör. Det är det som nu sker i Gaza.
-----------

Muslimska Friskolan skriver om valet av ny borgmästare i Rotterdam, för första gången en muslim, Ahmed Aboutaleb, son till en marockansk imam.
Denne säger: ”Av med burkan. Och ut och sök jobb!”
–Den som vill stanna i Nederländerna måste anpassa sig till normerna och värderingarna i detta land. I annat fall är det bara att packa väskorna och flytta tillbaka."2 Kommentarer:

LN sa...

OCH NU BARA FÖR EN KORT STUND TILL NÅGOT ANNAT!
- - - - -
I MORGON KAN DET VARA DIN (O)TUR ATT FÅ BLI UTVALD TILL ETT 'LEGALT' RÅNOFFER!

Det var en gång en invandrad liten gumma i landet Sverige som hade en förkärlek för att hota människor som misshagade henne med polisanmälan. Troligen sprang hon flitigt till polisen och anmälde både ditten och datten. Med avsikt att förstärka hushållskassan beskyllde den lilla gumman en gång, när omständigheterna råkade falla på plats, en 73-årig svensk pensionär för att ha hotat att döda henne. Att dödshota någon var en alldaglig företeelse i den del av världen, som den lilla gumman kom från. Att så inte är fallet i hennes nya hemland (än), hade hon inte uppmärksammat. Hon skyndade således iväg till polisen för att anmäla pensionären, och polisen nappade villigt.

Att ha blivit mordhotad borde i det här dumma landet vara inkomstbringande, menade gumman. Hon råkade nämligen ha skaffat sig litet kunskap om den perfida, invandrarservila lagstiftningen i landet Sverige, den som, oaktat att den sannolikt är grundlagsstridig, bereder ständig sysselsättning åt diskrimineringsombudskvinnan och hela hennes kår av ett hundratal flitiga medarbetare (budget 100 milj). Oturligt nog för gumman råkade hennes innovativa affärsidé efter 15 månader och av okänd anledning haka upp sig. Av att inte mera vara mordhotad och därför tvingas gå miste om det begärda och med ivrig förväntan emotsedda skadeståndet på kr 50.000, blev naturligtvis den lilla gumman djupt kränkt.

Hennes gode vän kriminalkommissarien har medkännande försökt att ljuta olja på hennes upprörda känslor och har lovat henne att hon som plåster på såret skall få ut ett skadestånd på åtminstone 10.000 av den utpekade pensionären. Den geniale kriminalkommissarien har nämligen i efterhand, hela 15 månader efter det att den lilla gumman var hos polisen och falskeligen angav pensionären, agerat tankepolis och beslutat att den lilla gumman sig själv ovetande hade blivit förolämpad av en fråga som pensionären i all vänlighet hade ställt till henne. Se där, vad som kan hända i ett politiskt korrekt, dvs kulturmarxistiskt och dysfunktionellt samhälle.

Oansvarigt och illasinnat har det framkastats en misstanke om att den lilla gumman och kriminalkommissarien rent av sammarbetar beträffande skadeståndet -- men i så fall ligger gumman nog pyrt till, då får hon bara 3.333 fattiga kronor, dvs hälften av vad kriminalkommissarien skall ha, ty enligt 'sharia' är hon som alla vet bara hälften värd som människa. För en kvinna innebär det klara nackdelar att ha underkastat sig den himmelska superpotentaten ALLAH.

Den enfaldige pensionären, som lögnaktigt blivit anmäld för att ha mordhotat den lilla gumman, anmälde i sin tur gumman för falsk angivelse enligt brottsbalken 15 kap 7 §. Men hennes gode vän kriminalkommissarien hävdade med en dåres ihärdighet, att det inte gick att visa, att någon -- någonsin -- vare sig skulle ha mordhotat henne eller inte ha mordhotat henne.

Trots att gummans polisanmälan blev registrerad i polisens tjänstedator klockan 21:35 den 11 juni 2007, hävdar kriminalkommissarien, denne primus inter pares, att den lilla gumman inte kan misstänkas för att ha begått någon brottslig gärning. Att gumman i sin polisanmälan falskeligen har angivit pensionären för att förutom en del andra idiotier, främst ha hotat att döda henne, och att hon gjorde det med den uppenbara avsikten att komma över pengar, är således en vardaglig och helt oantastlig handling, som ej kan föranleda någon åtgärd från polisens sida -- om brottsoffret är etniskt svenskt -- Regeringsformen 1:9 ?

Man frågar sig om polis och åklagare har mandat på och kapacitet att styra och ställa med verkligheten helt efter eget skön? Är verkligheten verklig eller är den blott en illusion av typ Matrix? Har polisen någon verklighetsanknytning? Brottsuppklaringsprocenten 6% tyder på allvarliga brister i polisens kontakt med verkligheten. Har Svensk Polis kanske hyrt in Keystone Cops Corp. för att att sköta bovjakten? Är detta förklaringen till underskotter på 780 miljoner? Svensk Polis lär visst också se fram emot en neddragning med 120 miljoner 2009. Hur skall det sluta? Nyligen har vi fått höra att polisens (blås)moral är mycket hög: maximalt antal utandningsprov kombineras skickligt med minimalt antal haffade rattfyllon. Varje haffat rattfyllo skulle otillbörligt tära på otillräckliga personalresurser. Färre antal tagna bovar ger mindre pappersexercis - till gagn för skogen, medan fler tagna bovar skulle öka CO2-utsläppen i allarmerande grad. Miljön är viktig!

Kan det ej antagas att alla vi skattebetalande 'personer med sk svensk bakgrund', som pröjsar för 'SnutDagis' och korrupta poliskommissarier, till slut och för gott förlorar all tilltro till polismakten, som numera trots införandet av dialogpoliser, endast med nöd lyckas upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Skall vi tvingas börja söka stöd och skydd av kriminella nätverk?

Den fantasilöse och tidigare föregivet mordhotande pensionären, som inte har tagit intryck av Matrixmyten, anmälde den numera förolämpade lilla gummans lojale kriminalkommissarie till JK, JO och till hela Sveriges Rikspolischef Benke Svensson för brist på oväld samt för att vara korrupt och möjligen också syssla med ekonomiska oegentligheter. Detta ledde naturligtvis till ingenting. Rättsväsendets lakejer håller varandra ömsesidigt om ryggen, och hänvisar hele tiden den klagande till lägre och diffusare instanser. Meningen härmed är sannolikt att intill passivitet trötta ut den klagande. Är det förresten tillåtet att vara så naiv som pensionären är -- att inte kunna inse att det är helt utsiktslöst att någonsin få rätt, om man anmäler en polis för tjänstefel?

Pensionären, som allt mera börjar påminna om en otrevlig, rättshaverisk typ, anser att i det här fallet är all frånvaro av diskretion en hederssak, därför detta utskick. (- vad var det för ett konstigt ord han använde, 'rättshaverisk'? - vad betyder det? - för info, klicka http://tinyurl.com/6nnswr)

Hursomhelst, den numera påstått förolämpade lilla gumman ligger i startgroparna för att så snart kallelse anländer, tillsammans med sitt vittne, som skall begå mened, ila iväg till en oväldig och demokratisk svensk tingsrätt för att efter en storstilad uppvisning i lögnaktighet, kan man gissa, få utdömt sitt utlovade och som hon tycker alldeles för låga skadestånd.
- Har man gjort sig omaket och rest ända hit till NyaSverige enkom för att berika landets trista kultur, så är man Insha'Allah förtjänt av ett generösare bemötande, tycker måhända gumman.

Har läsaren möjligen uppmärksammat att gummans vittne men fram för allt gumman själv utpekas som brottslig och klandervärd (- sedan ca medio september!). Har inte gummans medborgerliga anseende och ära på det grövsta tagit skada härav? Är inte brottsbalkens 5 kap. 1§ om ärekränkning tillämplig? Med den ringa popularitet som pensionären måste åtnjuta i poliskretsar, borde en omedelbar reaktion från en sensitiv polismakt i form av en
supplerande stämning för ärekränkning ha varit att vänta -- såvida inte polisen själv numera i alla avseenden delar pensionärens uppfattning om gummans klandervärda vandel i det aktuella
sammanhanget. Därför är det kanske befogat att undra, om polisen avser att ägna tillbörlig uppmärksamhet åt pensionärens polisanmälan 1200-K146188-08 av gumman för falsk angivelse i avsikt att kunna tillskansa sig ett skadestånd på kr 50.000?

Tag del av den senaste utvecklingen av ärendet, som fått dansa en lustiger dans, först hos polisen, och sedan nu inför offentligheten; antingen googla MORDHOTADMUSLIMA eller klicka http://mordhotadmuslima.110mb.com/. Hemsidan utökas kontinuerligt!

Skicka gärna en länk till detta utskick vidare! http://tinyurl.com/6boebe
http://tinyurl.com/4hs4xa

-------------------------------------------------------------

POST SCRIPTUM

Tack för att Du har läst så här långt, och eventuellt också klickade Dig vidare! Från hemsidan kunde Du om lust förelåg, enklare än att lämna en bloggkommentar, avsända ett eMail till mig -- som således är den ondsinte och påstått mordlystne pensionären, vars fatalitet skildrades ovan! Ditt intresse och engagemang alternativt din uppoffring värderar jag. För att visa min uppskattning har jag gjort följande arrangemang.

Kanske är namnet FJORDMAN bekant för Dig? Han är en världskänd norsk bloggare, som nyligen har gett ut sin första bok 'Defeating Eurabia', 340 sidor, pris i USA 35 EURO. Denna bok måste anses vara absolut nödvändig läsning för alla med intresse för nutid och framtid och inte minst för den egna framtiden. Boken kan lagligt och helt i överensstämmelse med Fjordmans önskan också fritt nedladdas.Jag har lagt upp den som okomprimerad (M)HTML-fil på följande länk, och den kan därför antingen öppnas direkt eller nedladdas (Obs: IE krävs). http://tinyurl.com/3g9dxm

Förordet till samma bok, plus diverse kommentarer kring boken och om den, har samlats i en fil för sig. Börja gärna med den! http://tinyurl.com/43o4k8

---------------------------------------------------------------

VARFÖR?

Detta ePost-utskick distribueras till i huvudsak sk makthavare och opinionspåverkare i NyaSverige. Med makthavare förstås: regeringsmedlemmar, riksdagsledamöter, (högre) tjänstemän i statlig och annan förvaltning/verksamhet, polis, domstolar etc. Med opinionspåverkare avses media överhuvudtaget, författare, journalister, jurister, bloggosfären och även enskilda personer.

Avsikten är att framvisa ett exempel på de sannolikt många liknande fall, som alla hittills utspelats i det tysta och vars antal sannolikt kommer att tillväxa kanske lavinartat med införandet av 'hatbrottsprincipen' samt andra trevligheter av tvångskaraktär, som EU-byråkraterna utfunderar. Ett exempel på en sådan är den nya arresteringsproceduren som skall gälla i det framtida EURABIA. Den som anklagas för ett grovt brott som 'främlingsfientlighet', 'rasism' eller 'hädelse', kan arresteras i det medlemsland delinkventen råkar bo i och utan otillbörlig inblandning av landets myndigheter, snabbt transporteras till det land där anklagelsen blivit rest - kanske Marocko, Libyen eller Jordanien, för lagföring. Hade framtiden råkat vara nutid, det är inte mycket som skiljer, hade såväl Kurt Westergaard som Lars Vilks suttit bakom galler på bröd och vatten för resten av sina liv - om de nu inte hade mist sina huvuden. Strålande tider, härliga tider.

Svensken skyddas enligt riksdagsproposition 97/98:16 numera ej mot hat- eller rasistiska brott. Svensken tillhör ett folk som ej mera finns, i den bemärkelsen att svensken ej anses ha en egen etnicitet och kultur. Makthavarna i landet Sverige har planerat att införa en helt ny, frisk och vital så kallad freds- och kärleksreligion samt att ersätta svensken med mindre tråkiga och mera kulturbärande människor invandrade från mera exotiska delar av världen. Valmanskåren behöver fräschas upp med nya spännande väljare, som entusiastiskt förmår att visa trohet mot dem som sitter vid köttgrytorna. Antalet nysvenskar lär redan idag vara uppe i ca 15% -- i Malmö kommun 30%.

Endast ett litet fåtal s.k. etniska svenskar har uppmärksammat det pågående befolkningsutbytet! Till makthavarnas stilla glädje fortsätter ostört flertalet övriga, som om inget höll på att hända, med sin egocentrerade och somnambuliska tillvaro. Det torde vara helt unikt i det världshistoriska perspektivet att en ursprungsbefolkning med eget arbete själv får bekosta såväl sin eliminering som koloniseringen av sitt fädernesland.

1 Tim. 5:8: Men om någon icke drager försorg om sitt eget hus (Sverige), och först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.
- Har du något att anföra till ditt försvar, Göran Hägglund?

Det är nog i senaste laget att ropa: SVERIGE -- VAKNA! Klockan slog tolv -- igår!
- - - - -

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm

http://www.freeworldacademy.com/globalleader/europeanconstitution.htm#1

http://tinyurl.com/978uhp

http://tinyurl.com/7alllx

LP sa...

Jag skulle önska att den så nödvändiga reformationen av islam och sekulatiseringen av muslimerna, inte hade behövt ske på hemmaplan i vårt Europa.

Mångkulturalism där islam ingår är som att spela rysk roulette. Det kan gå eller så går det åt helvete.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.