25 januari 2009

Att uppfylla jorden som råttor och kaniner

Multikulti- och invandringsdårarna hävdar ofta att Sverige behöver invandringen eftersom befolkningen annars skulle krympa.

Jag tror att detta är skitsnack. Den nedåtgående trend då det gäller nativiteten bland svenskar (inte bland "svenskar", tyvärr), beror på en rad faktorer. En av dem är att vi måste jobba arslet av oss för att försörja alla de som inte kan eller vill försörja sig själva. Att dessa har blivit flera bl.a på grund av en totalhavererad och sinnesjuk invandringspolitik.

En annan orsak kan vara brist på framtidstro som i sin tur kan härledas till att man inte längre litar på projektet Sverige. Man ser helt enkelt inte att det framtida Sverige man vill föreställa sig, kommer att existera om några decennier. Känslan av att tillhöra en gemenskap där det finns ömsesidig tillit och där man har någorlunda gemensamma intressen för sina egna och sina efterkommande, har försvagats avsevärt.

Hur det än är med den eventuella risken för befolkningsminskning, så finns det ingen som helst orsak att få panik, tvärtom! Kanske är det lämpligt att vi är ganska glest folkade på vår jord. Sverige är kanske ett föregångsland i det avseendet!

Vare sig man är klimatalarmist eller ej, så inser man att det är mycket lättare och säkrare att livnära en liten befolkning på en stor yta, än tvärtom. Vi skall förmodligen inte vara flera än 5, 6 kanske 7 miljoner i ett land som Sverige. Vi skall inte föröka oss som råttor och kaniner så länge vi inte löst tre grundläggande problem; tillgången på outsinlig och ofarlig energi (kanske fusionsenergi?), möjligheten att framställa människotjänlig föda och vatten under alla omständigheter (hänger till stor del samman med tillgången till energi) och en förmåga att använda förnuft och civiliserade metoder för att lösa konflikter (hänger även detta samman med energitillgången).

Religiösa påbud om att människan skall föröka sig till varje pris, skall ses endast som ett tidsbundet uttryck i den historiska kontex de yttrades. Då syntes jorden vara oändlig, ja man trodde ju som bekant tom att den var platt och låg i centrum av universum. Nu är situationen en annan, befolkningstillväxten måste bli århundradets globala politiska fråga.

5 Kommentarer:

Anonym sa...

Jag har aldrig förstått varför städer och stater absolut och till varje pris varje år måste uppvisa tillväxtsiffror när det gäller befolkningen. Det finns redan för mycket människor på klotet.

Anonym sa...

Men käre LP, varför är du så arg? Svenskarna försvinner ju nu, precis som du vill. Där jag rör mig är jag alltid som "nordbo" i minoritet. Det blir så, förstår du. De gudlösa dör ut, och ersätts av människor som faktiskt tror på Gud, i någon mening.

Fast utbytet sker inte så snabbt som man kanske tror. Inte nere i Västeuropa, och definitivt inte i Östeuropa. Hade just några siffror framtagna (World Almanac 2009):

Europa hade år 2000 ca 731 milj invånare. Prognosen (US Census Bureau) för år 2025 är 712 milj.

Ur en annan tabell (samma källa), siffror för åren 2008 och 2025: Ryssland: från 141 milj år 2008 till 128 milj år 2025 (!) Ukraina: från 46 till 41. Bosnien-H.: från 4,5 till 3.9.

Tyskland: från 82 milj till 80. Italien: från 58 milj till 56. Spanien: från 40,5 milj till 39,5.

Japan: från 127 milj till 118. Kina däremot går från 1330 milj år 2008 till 1453 år 2025. Men ner till 1424 milj år 2050, enligt prognosen.

USA väntas öka från 303 till 349 milj. Födelsetalen är inte europeiska överallt där! Plus en stor invandring, delvis illegal.

"Religiösa påbud", minsann. Käre LP -- inte vill du väl påstå att ditt liv som gudlös har någon mening? Vad skulle väl det vara? Leka kanin?

LP sa...

Steve

Din ironi passar inte ämnet, även om jag tillhör den sk "ironiska generationen" och annars är lite svag för den slags humor.

Varför tror du att jag vill att svenskarna skall försvinna? Felkoppling/vantolkning hos dig avseende det tror jag.

Jag kanske trampade på en och annan tå när jag använde formuleringen "religiösa påbud". Inte tror jag att alla troende är så stolliga att de inte inser uppenbara fakta. I själva verket är det förmodligen endast en högst begränsad andel av de som säger sig tro på gud, som verkligen lägger allt i hans händer, och knullar på varandra som de små avelsfår de själva gjort sig till.

De flesta, troende, tveksamma eller otrogna, inser att man inte skall grotta ned sig alltför mycket i daterade funderingar och berättelser då det gäller att lösa stora problem.

Att jag använde just orden "råttor" och "kaniner", var för att trycka på det faktum att vi i vissa avseenden beter oss som om vi endast hade våra instinkter att falla tillbaka på (parningsinstinkten i detta fall). Att vi sedan väver tjusiga berättelser kring dessa drifter för att rättfärdiga dem även om de ibland kan te sig korkade ur ett förnuftigt perspektiv, bör väl närmast ses som mänskligt, som poesi, fantasi och konst (jag är förresten själv i den branschen). Det är fint, men har inget direkt värde när det endast gäller ren överlevnad.

Och förresten, meningen med livet. Att leka kanin är ibland en del. Jag har dock flera och är intelligent nog att inte försöka formulera ETT svar på den frågan. Tänk om alla var lika smarta som jag...

Anonym sa...

År 2006 föddes 105.913 barn, enligt Statistisk Årsbok. Samma år aborterades 36.045, enligt Socialstyrelsen. Från början fanns det alltså 141.958 påbörjade barn. Vart fjärde litet påbörjat barn togs avdaga.

(Flickor under 20 kan också få barn. Men åtta av tio tas bort...)

"I förhållande till befolkningens storlek föds det färre barn i Sverige och det görs långt fler aborter än i något annat nordiskt land." Statistiska Centralbyrån 2003-10-10.

Det blir så när människor inte ser någon djupare mening med livet. 25,4% av de påbörjade barnen avlivades! Siffran har faktiskt legat där någonstans sedan 70-talet. The Pill kom 1964...

Säg vad du vill, LP, och var hur ful i truten du vill mot de kristna -- faktum kvarstår att svenskarna har övergivit Gud för att bli någon sorts sossar i stället -- och nu dör de ut. Eller för att vara exakt: snart är de i minoritet överallt. Utom förstås i Murveldalen.

LP sa...

Ful i truten mot de kristna? Än en gång, du försöker bestämma vad det är jag tycker istället för att läsa vad jag skriver.

Jag vill inte att svenskarna skall försvinna och jag är kanske "ful i truten" ibland, men det är inget som här (kanske aldrig) är specifikt riktat mot kristna.

Det enda jag skrivit här som kanske kan göra att någon kallar mig "ful i truten", är väl följande:

"I själva verket är det förmodligen endast en högst begränsad andel av de som säger sig tro på gud, som verkligen lägger allt i hans händer, och knullar på varandra som de små avelsfår de själva gjort sig till."

Ordet "gud" betyder just gud. Det betyder inte endast de versioner av gud som de som kallar sig kristna dyrkar, utan dessutom en mängd andra gudsversioner.

Fast jag tror som sagt att det är ytterst få som verkligen lägger sitt öde helt i sin guds händer och blint följer den version av den eller den religionen man fått för sig är den rätta. I själva verket är de flesta människor förkrossande förnuftsbundna då de fattar sina beslut. Att vi sedan inte alltid är tillräckligt smarta, eller har någon vidare tur med våra beslut, det är en annan femma.

Fast ibland slår den blinda tron igenom totalt. Då brukar man (felaktigt) tala om fundamentalism. Det är snarast att betrakta som ett sjukdomstillstånd, som en slags psykos. Det är ett mycket farligt tillstånd som kan skapas även på andra sätt än genom perverterad, ansvarslös och omogen religiositet. Vissa sorters fanatisk nationalism och kollektivism kan tex ge samma effekter. Även där sätts normal empati och normalt förnuft ur spel. Därför är tex begreppet islamofascism ett högst relevant begrepp på en ytterst samhällsfarlig företeelse.

Guds frid Steve

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.