24 januari 2009

Två tungor

Det centrala budskapet i president Obamas första tal till nationen var: Amerikanen måste växa upp och bli ansvarig.
Från Paulus och Lincoln stal han: Det är Guds försäkran " att alla är lika , alla är fria och alla förtjänar en chans att sträva efter lycka."
Vad Lincon verkligen sade vid Gettysburg var att alla är skapade lika.
" Skillnaden mellan " är lika" och "är skapade lika" är avgörande för att förstå vad president Obama menar när han säger att han ska "omskapa Amerika".

President Obama sade: "Marknadens makt för att skapa välstånd och utvidga friheten är oöverträffad, men denna kris har påmint oss om att utan ett vakande öga på marknaden kan den spinna utom kontroll - och en nation kan inte blomstra länge när den bara gynnar de välbärgade. "
Stopp och belägg!
Hypotekslånemarknaden föll samman och utlöste en global ekonomisk kris, eftersom kongressen manipulerat lånepolitiken (Fannie Mae och Freddie Mac) genom att göra huslån tillgänglig för dem som inte klarar att sköta avbetalningar.
En garanti för att det inte skulle fungera!

Vad vi verkligen behöver, både för ekonomisk stabilitet och tillväxt, är en minskning av statliga ingripanden, inte en ökning. "(Kapitalism och frihet, s. 38.) Milton Friedman.

Men enligt Obamas önskan kommer vi att gå i motsatt riktning mot vad Friedman förespråkade eftersom oinformerade väljare placerat sin tillit i statliga ingripanden i stället för i sig själva.

När han accepterade att bli Demokraternas kandidat yttrade han: "I detta val är den största risken vi kan ta att försöka samma gamla politik med samma, gamla spelare och förvänta oss ett annorlunda resultat."
I dag är Obama-administrationen fylld med "samma gamla spelare" från Clintontiden, även Clinton-familjen.

Obama stöder också att en man som avslöjats som skattefuskare ska bli chef för Finansdepartementet och därmed också för IRS (skattedepartementet) Man försöker säga att "det var ett oskyldigt misstag".
Sanningen är att när en republikan underlåter att betala skatter då är det ett brott som diskvalificerar den personen för alla framtida regeringspositioner. När en demokrat inte betalar skatt är det bara ett misstag.

Hela det demokratiska "stimuleringspaketet" är dessutom ett komplett bedrägeri. Det kommer inte att stimulera ekonomin. Det kommer att öka underskottet och bana väg för stora skattehöjningar för de människor som verkligen åstadkommer något i detta land.

Till de muslimska terroristerna, som är ute efter att döda oss, skickar han ut en signal om verklig svaghet
De står och väntar för att se hur tuff Obama är och om de har något att frukta och de ser att han tänker stänga anläggningen där några av deras islamistiska mördare-landsmän sitter fängslade. Det skickar verkligen ut signaler om potentiell svaghet.
Genom detta har han redan gjort Amerika svagare men det är viktigare för Obama att stryka sin vänsterflygel medhårs.


"dubbeltänkande": "Att framföra två motstridiga åsikter i en uppfattning samtidigt och acceptera båda .... att säga avsiktliga lögner och verkligen tro på dem.... att glömma alla fakta som har blivit obekväma, och sedan, när det blir nödvändigt igen, plocka fram dem från glömska bara så länge det behövs... att förneka existensen av den objektiva verkligheten och samtidigt ta hänsyn till den verklighet som man förnekar - allt detta är absolut nödvändigt." (1984, George Orwell)

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.