23 maj 2009

Fackansluten men utan jobb

The Heritage Foundation har gjort en undersökning om vad fackföreningar åstadkommer för sina medlemmar och kommit fram till att facket i själva verket orsakar mer skada än nytta.

* Studien visar att fackanslutna företag redovisar en vinst som är mellan 10 och 15 procent lägre än jämförbara icke-fackliga företag.

* Vissa fackföreningar förhandlar fram högre löner för sina medlemmar, men många gör det inte. Men med högre löner gör företagen mindre investeringar och erbjuder färre jobb. De tar ut högre priser för sina produkter och har mindre pensionsplaner för sina anställda.

* Fackliga avtal ger arbetstagare en gruppidentitet i stället för att behandla dem som individer. Facket har inte resurser att övervaka varje arbetstagares prestanda och skräddarsy kontraktet i enlighet med detta. Även om de kunde, skulle de inte vilja göra det. Facket vill att de anställda ska se facket - inte de enskilda prestationerna - som orsak till sina ekonomiska vinster.

* Följaktligen håller fackliga avtal ner löner. De håller tillbaka lönerna för mer produktiva arbetstagare och höjer lönerna för de mindre kompetenta. Facket omfördelar välstånd mellan arbetstagare.

* En bättre sammanfattning av den ekonomiska undersökningen är att fackföreningarna inte ökar arbetstagarnas löner med så mycket som de påstår och att de, inom ett antal företag, inte medverkar till några lönehöjningar alls.

* Undersökningen visar att fackföreningarna direkt orsakar att företagen minskar sina investeringar. Faktum är att investeringarna faller kraftigt efter det att fackföreningarna organiserar ett företag. En studie fann att fackanslutning minskar investeringarna med 30 procent - samma effekt som en 33 procent ökning av bolagsbeskattningen innebär.

* Man visar också att fackföreningarna inte bara organiserar företag med fler uppsägningar och mindre arbetstillväxt. De orsaka förlusten av arbetstillfällen. De flesta studier visar att arbetstillfällen minskade inom nyligen organiserade företag mellan 5 och 10 procent.
Om vi tar oss en titt på den amerikanska bilindustrin som kippar efter andan finner vi att 1600 dollar av priset på en GM-bil går till hälso-och sjukvårdskostnader för fackanslutna arbetstagare. Jämför med Toyota som inte har fackavtal - kostar det bara 200 dollar per bil.
Inbakat i priset för en GM-bil är ytterligare 1000 dollar per fordon för semesterersättning, arbetesregler, lön under stillestånd och ersättare vid banden.
Toyotas arbetsledning behöver inte oroa sig för detta .
Den genomsnittliga, fackanslutne Ford, GM eller Chrysler arbetaren tjänar ungefär 73 dollar eller mer per timme. För Toyota, Nissan och resten ... ungefär 48.00 per timme.

Under år in 2007 sålde GM och Toyota nästan lika stort antal fordon. GM gjorde en förlust på 38,7 miljarder och Toyota en vinst på 17,1 miljarder.

Kan man skönja ett litet problem här?


0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.