19 augusti 2009

Den mörka sidan av islams allmosor

Det arabiska ordet zakat går inte utan vidare att översätta med välgörenhet. För det första är icke-muslimer uteslutna som mottagare. Vilken skillnad mot kristna välgörenhetsorganisationer som Frälsningsarmén som utsträcker sin välvilja till alla, oberoende av ålder, kön, hudfärg eller trosbekännelse.

För det andra används allmosorna till heligt krig, det vill säga terror för att utbreda islam. En av kategorierna som är berättigade till zakat är Fisabillillah - den som kämpar för Allahs sak.

Läs vidare >>

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.