25 augusti 2009

Den Stora Undanflykten

Tänk om vi hade Thomas Sowell som president i stället!

Många problem i vår tid är svåra att fatta om man inte förstår den vision av världen som de är en del av. Vare sig problemet gäller utbildning, ekonomi eller medicinsk vård, är den vanligaste förklaringen oftast en extern förklaring - det vill säga något som inte kan kontrolleras av de personer som direkt berörs. Utbildningsproblem diskuteras oftast i relation till de pengar som anslås , vilka pedagogiska metoder som används, klasstorlekar eller hur hela systemet är organiserat. Studenter diskuteras i stor utsträckning bara som passiva mottagare av en bra eller dålig utbildning.

Men utbildning är inte något som kan ges till vem som helst. Det är något som studenter antingen tillgodogör sig eller inte. Personligt ansvar kan ignoreras eller tonas ner i denna "icke-fördömande" tid, men det är fortfarande en viktig faktor.
Efter att många elever tagit sig igenom ett dussin år inom skolsystemet, till en sammanlagd kostnad av $ 100.000 eller mer per student - går de ut knappt läskunniga och med liten kunskap om det samhälle de lever i, än mindre resten av världen och dess historia - De flesta diskussioner om vad som är fel utelämnar det faktum att många av dessa elever har valt att använda skolan som en plats att slappa, vara uppstudsiga , organisera gäng eller ägna sig åt knark.

Den Stora Undanflykten i vår tid är flykten från personligt ansvar och från konsekvenserna av sitt eget beteende.

Skillnader i barnadödligheten provocerade fromma politiska ledare att tro att det finns ett behov av mer mödravård, som ska betalas av regeringen för de kvinnor som inte har råd. Med andra ord, förklaringen antas automatiskt bero på yttre omständigheter bland de berörda mödrarna och lösningen antas vara något som "vi" kan göra för "dem".
Även om det är sant att svarta mödrar får mindre mödravård än vita mödrar och har högre spädbarnsdödlighet, är det också sant att kvinnor med mexikanskt påbrå också får mindre mödravård än vita kvinnor men har ännu lägre spädbarnsdödlighet än vita kvinnor.
Men när människor med rådande social vision ser den första uppsättningen av fakta, ser de sällan andra omständigheter som går emot den förklaring som passar deras egen syn på världen.

En stor del av den nuvarande förvirringen mellan "hälsa" och sjukvård kommer från att man inte inser att amerikanerna kan ha den bästa sjukvården i världen, utan att därför ha den bästa hälsan och ett långt liv, eftersom så många människor väljer att leva på ett sätt som förkortar deras liv.

Det kan bli allvarliga praktiska konsekvenser av ett dogmatiskt krav på yttre förklaringar som tillåter individer att undgå personligt ansvar. Amerikanerna kan komma att förstöra den bästa sjukvården i världen i den fåfänga förhoppningen att ett statligt övertagande kommer att ge oss bättre hälsa.

Ekonomiska frågor bemöts på samma sätt. Människor med låg inkomst ses som ett problem som andra människor ska lösa. Studier som följer samma individer över lång tid visar att en stor majoritet av arbetstagarna, som befinner sig bland de lägsta 20 procenten lönemässigt vid en speciell tidpunkt, tar sig upp från den nivån. Många har just börjat arbeta men får löneökningar när de skaffat sig mer kunskap och erfarenhet. Men det finns en minoritet av arbetstagare som inte avancerar på lönestegen och ett stort antal människor som sällan arbetar och som - förvånansvärt nog! - har låga inkomster som följd.
Det är sällan någon som tycker att personer som väljer att slösa bort sin tid (och skattebetalarnas pengar) i skolan måste ändra sitt eget beteende - eller följdriktigt drabbas av konsekvenserna, så att deras öde kan vara ett varnande exempel för andra som kommer efter dem så att de inte göra samma misstag.
Det är inte bara de "icke-fördömande" ideologerna utan, också ett egenintresse hos politiker, som leder till att så mycket tonas ner vad gäller personligt ansvar, till förmån för yttre förklaringar och program för att "lösa problemen".
Det är mycket osannolikt att statliga program ska lösa landets problem. Vad de löser är politikernas problem att dra till sig röster från den typ av väljare som tror att lösningen på alla problem är att regeringen "ska göra något".


1 Kommentarer:

Anonym sa...

Det var huvudet på spiken !!

Eget ansvar. Hur kan det ha blivit så bortglømt och førlegat. Beror kanske på Tytler och detta om att røsta sig till pengar och vælstånd istællet før att arbeta sig till det.
/Freddy

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.