25 augusti 2009

Dödsboken


Det har varit mycket tal om en "Dödspanel" under Obamas nationaliseringsplan för sjukvården. Det har sagts att en grupp byråkrater ska bedöma om viss kostsam vård för äldre människor och mycket svårt sjuka ska ransoneras eftersom åtgärderna inte ger tillräcklig kvalitet till deras fortsatta liv.
För en månad sedan återskapade Obama-administartionen ett program som ursprungligen tillkom under clintontiden, 1997 men som Bush tog bort när han fick vetskap om det.
Under programmet som kallas “Your Life, Your Choices" ska krigsveteraner fylla i ett frågeformulär som är designat så att det hjälper dem att avgöra om deras liv är värt att leva.
Det som verkligen gör boken kontroversiell är att den riktar in människors tankar på att 'göra slut på sig".

På sidan 21 tex. ges olika exempel på situationer och den sjuke ska fylla i om de tycker att livet skulle bli "svårt, men acceptabelt" --- "värt att leva"--eller "inte värt att leva"

Det handlar inte om människor som befinner sig i obotligt koma-tillstånd eller liknande. Det gäller unga deprimerade soldater som kommer hem från Irak utan ben och är hänvisade till rullstol eller gamla som flyttar till långvården. De ska besvara frågor om hur de bedömer värdet av sitt liv och om de anser att de är en börda för sin familj.
Regeringens talesperson förnekar naturligtvis att boken används men man refererar till den på Veteranernas websida.


0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.