26 augusti 2009

Häxprocess


CIA har nu släppt de dokument som tidigare undanhållits allmänheten angående förhör med fångar från Irak-kriget.

Det visar sig att Khalid Sheik Mohammed (planläggare av 9/11) som blev "waterboarded" avslöjade planer som gjorde att man kunde rädda många liv. Man kunde tex. stoppa planerna på att sprida anthrax-sporer i tätbefolkade områden. En annan plan som stoppades var att flygplanskapare skulle åstadkomma ett nytt 9/11 genom att krascha på Heathrow i London. Genom Sheik Kahlid Mohammed fick man också information för att identifierade Al-Qaedas finansiella network och vilka som var i ledande ställning.

Så...president Obama tillsammans med Reid, Pelosi och andra dimmokrater fick fikon. Deras misstankar och anklagelser gick upp i rök och för att försöka hålla skenet uppe drar de igång en häxprocess.

Dick Cheney svara med ett öppet brev i The Weekly Standard:

De handlingar som lämnades ut i måndags visar tydligt att de individer som utsätts för intensifierade förhörsmetoder är de som försett oss med huvuddelen av den information vi tillägnat oss om al-Qaeda. Denna information har räddat liv och förhindrat terroristattacker. Dessa fångar har också, enligt dokumenten, spelat en roll i nästan varje tillfångatagande av al-Qaeda-medlemmar och deras medarbetare sedan 2002. De aktiviteter som CIA var direkt ansvarig för, när de genomförde Bush-administrationens politik, hindrade al-Qaeda att lansera ytterligare mass-attacker mot Förenta staterna. De inblandade förtjänar vår tacksamhet. De förtjänar inte att bli föremål för politisk undersökning eller åtal. President Obamas beslut att tillåta justitiedepartementet att utreda och eventuellt åtala CIA-personal, och hans beslut att flytta beslutsmyndigheten för förhör från CIA till Vita huset, är en påminnelse, om något skulle behövas, om varför så många amerikaner tvivlar på denna administrations förmåga att ansvara för vår nations säkerhet.


1 Kommentarer:

Knute sa...

Justisminister Eric Holder har bestemt seg for å oppnevne en spesialetterforsker som skal finne ut om CIA-ansatte begikk straffbare handlinger i fangebehandlingen. Han skal allerede ha bestemt seg for John Durham.

CIA-sjef Leono Panetta skal ha fått raserianfall da han hørte om utnevnelsen.

http://www.document.no/2009/08/spesialetterforsker_skal_grans.html

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/6111469/CIA-head-in-furious-torture-row.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.