16 december 2009

Jag tror, därför är det så

Är det någon som tvivlar på att detta är en religion?
En religion, som inte är en privatsak, utan som använder all politisk makt möjlig för att tvinga andra människor till ett speciellt sätt att leva.
Kosta vad det kosta vill!

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. . . . The real enemy, then, is humanity itself.” I.e. the Climate lie is sheer New World Order ideology.

(I sökandet efter en ny fiende som kan förena oss, kom vi på idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa . . . Den verkliga fienden är alltså mänskligheten själv. Dvs Klimatlögnen är ren New World Order ideologi.)

3 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

Ja, ska man protesera så högljutt så bör man nog veta v a d man protesterar mot. Men det har blivit mycket hjärntvätt i den "religionen" också.

MS sa...

Många är alldeles för godtrogna eller kanske lata vad vet jag. Man ska inte bara acceptera vad speciellt som i detta fall en lobbyorganisation som Greenpeace säger. Man måste ifrågasätta motivet och vilka som tjänar på att en hysteri uppstår. Nu med en obegränsad tillgång på fakta på Internet så finns det ingen ursäkt att vara oinformerad.

Ta bara svininfluensan som inte blivit den nya Spanska sjukan och dom som tjänat multum på detta är vaccintillverkarna. Dom har fått god hjälp av media här i Sverige. Jag tycker att detta är allvarligt då riksmedia är en viktig del i vårt psykologiska försvar. Det finns t o m instruktioner hur SVR, SR och viktiga tidningar ska beskyddas i händelse av krig. Blir media hispiga för en sådan här sak hur ska dom då reagera vid en riktig kris?

Btw, du har väl hört att det brittiska par du skrev om för ett tag sedan blev frikända och att domaren sa att han inte ens tyckte att det borde ha lett till åtal till att börja med. Konvertiten fick inte som hon ville denna gång.

Borga sa...

Om man tror på klimathotet så kan ens tro faktiskt göra skillnad till skillnad från att tro på gud eller allah eller någon annan tomte...

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.