06 januari 2010

Effekter av vårdnadsbidraget

I Norge är 75 procent av dem som är hemma med vårdnadsbidrag kvinnor födda utanför Europa. Samma sak håller på att hända i Sverige.

Vårdnadsbidraget blir allt populärare i invandrartäta områden och på vissa håll tvingas förskolor att lägga ned när barnen stannar hemma. Något som passar den mellanöstliga synen på kvinnans plats.

Kritiken mot vårdnadsbidraget har gått ut på att det skulle vara ett hot mot jämställdheten. Hur det än är med den saken så är det väl bättre för småbarn att vara hemma än att vara på dagis? Däremot att vårdnadsbidraget är ett hot mot integrationen har det varit ganska tyst om.

Skolplikt har vi i Sverige och det kommer man inte undan, dagisplikt om föräldrarna har arbete, men inte om de är arbetslösa. Vad kostar en dagisplats för samhället? Jag tippar uppemot 8000 kr i månaden. Om arabiska mammor har fem barn och får, säg 10.000 kr i månaden blir det en förtjänst för samhället.

Med vårdnadsbidrag behöver de inte oroa sig över att barnen uppfostras på dagis av kristna svenskar. Men kanske de omvärderar synen på det svenska samhället när de kommer på att barnen inte lär sig svenska när de går hemma, och därför inte kan tolka åt föräldrarna.

Det stora problemet med vårdnadsbidraget är att föräldrar förlorar rätten att skicka sina barn till förskolan, vilket medför att barnen inte lär sig svenska. Lösningen skulle kunna vara svenskundervisning i språkförskolor ett par timmar om dagen.

Låt mammorna byta blöjor medan personalen pratar svenska med barnen. Anställ inte arabisktalande personal på förskolorna, då lär sig inte barnen svenska. Bjud barnen på svensk mat, det är en anpassning till samhället, de lär sig bordskick och mycket annat.

Ganska snart blir vi tvungna att ta avsked med välfärdsstaten – helt enkelt för att den uppmuntrar till en tillväxt av människor som kommer att bli en börda för staten, säger sociologen Gunnar Heinsohn:

"Ta det tunisiska exemplet. En kvinna i Tunisien får 1,7 barn. I Frankrike får hon kanske sex, därför att den franska regeringen betalar henne för det. Det är självfallet inte meningen, att pengarna skall gå till tunisier, men franska kvinnor vill inte röra dessa pengar, medan däremot de tunisiska gärna vill."

Berit kommenterar: Den omfördelningspolitik (ta från de rika, ge till de fattiga) som bedrivits i Sverige under generationer har ändrat människors attityd till bidrag från staten. Förr var det fult att inte klara sig själv, nu anser man sig ha rätt till så mycket som möjligt, "jag har ju betalat in i skatt!"

Politiker har kunnat köpa röster genom löften att ge bort andras pengar, därför har byråkratin vuxit alla över huvudet och nästan alla är fast i systemet för sin överlevnad.

A-kassan, sjuk och föräldraförsäkring, vård, skola, omsorg, utbildning, kommunal service... vad har jag glömt?

26 procent av alla anställda arbetar inom stat, kommun, landsting och de omfördelar mer än 55 procent av BNP (läkare, lärare, sjuksköterskor), de blir därmed lika beroende av staten som de som enbart lever på bidrag. Målet är nått, ingen ska kunna klara sig själv!

7 Kommentarer:

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Språkförbistringen kommer sannolikt lösas på så sätt att vi på ett eller annat sätt kommer tvingas lära oss tala arabiska. Dom funderar säkert på sådana lösningar redan.

Knute sa...

Berit skriver också:

"Jag får det intrycket att många ... ser regeringen som den som egentligen har det överskuggande ansvaret för allt och alla. Man ska tacksamt ta emot den minimala frihet och ynkliga rätt till självbestämmande som regeringen i sin godhet tilldelar oss. Samtidigt gör man det lätt för sig eftersom man inte behöver stå för något beslut själv."

http://everykindapeople.blogspot.com/2009/08/vems-barn-ar-det.html

Anonym sa...

Det är många invandrare som har privat Svenskundervisning för sina barn.
De flyttar också ifrån ghetton just för barnen och deras betyg.
Invandrarna själva vill ha svensktalande personal på dagis och förskolor.
Peter Tiger

Anonym sa...

Angående situationen i Frankrike så har Frankrike enligt inrikesministern Claude Gueant mer än 2,6 miljoner arbetslösa och 24% av utlänningarna som bor i Frankrike är arbetslösa [http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/06/12/97001-20110612FILWWW00075-gueant-plus-de-reconduites-de-clandestins.php].Följaktiligen vill de minska invandringen och snabbt öka utvisningen av illegala immigranter/"papperslösa" [http://www.france24.com/fr/20110612-gueant-le-nombre-reconduites-clandestins-va-rapidement-augmenter#]. Om ni undrar över hur diskussionerna går i Frankrike så kan det kanske vara värt att då och då läsa/översätta en och annan fransk artikel. Det kan dyka upp en och annan godbit som inte nämns i svensk media./Nyfiken

Anonym sa...

Om kvinnor i Sverige föder i snitt 1,8 barn medans muslimska kvinnor föder 5-8 barn så innebär detta att Sverige om ca 50 år har sharialagar då dessa barn när de blir vuxna förmås hämta sina gemåler från sitt ursprungliga hemland. Det torde ju då vara klokt att begränsa vårdnadsbidraget samt ställa krav på att ej ha religiösa friskolor, etc. Om jag inte minns fel så har man börjat debatera en minskning av vårdnadsbidraget. Pratade med en Polack som tyckte synd om svenskarna då de ej ser vad som håller på att hända. Har själv invandrarbakgrund men gillar ej den nuvarande utvecklingen samt att politikerna blundar för utvecklingen!! säger - AT

Anonym sa...

Motsägelsefullt inlägg: Dels minskar kostnaderna för samhället när föräldrarna själva tar hand om barnen istället för att betala för dagisplatserna (eftersom vårdnadsbidraget kostar 3000 kr/mån, en dagisplats ca 10-12 000 kr/mån). Sen talar ni om beroendet av staten. Om det är någon som är beroende av skattepengar är det alla de som använder dagisplatser.
För små barn är det dessutom inte viktigt att lära sig svenska. Det kan de snabbt lära sig när de börjar skolan, eftersom de då har en bra grund i sitt hemspråk och nära relationer till sina föräldrar. Integrationen främjas av starka familjer, eftersom barnen blir tryggare, men detta ser inte svenskar som är vana vid att familjer inte har så mycket tid med varandra.

Knute sa...

Redan spartanerna i det gamla Grekland försökte bryta sönder familjens makt genom uppfostringsanstalter där barnen placerades i tidig ålder.

Således vore det bra om det fanns ett annat sätt än dagis att lära de arabiska barnen svenska. För det är i förskoleåldern den svenska identiteten grundläggs.

Perspektivet för svenskarna är dock dystert med tanke på den enorma folkökningen och folkvandringen i arabvärlden. Vi kommer att få två nationer i Sverige. Den islamiska umman är den ena.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.