22 januari 2010

Minareterna är våra bajonetter, sa Erdogan

Malmö får ännu en stor moské med minaret. Den byggs åt Ahmadiyya-rörelsen.

Ahmadiyya betraktas som kättersk av ortodoxa muslimer, därför att den säger sig vilja sprida islam med fredliga medel. Till skillnad från den mer representativa inställning som företräds av Turkiets islamiske statschef Erdogan:

"Moskéerna är våra kaserner, kupolerna våra stålhjälmar, minareterna våra bajonetter, de troende våra soldater."

Han skämtade knappast, islamisk jihad pågår för fullt. I Storbritannien säger inrikesministern att "en terrorattack är högst sannolik" och pekar bland annat ut terrorgrupper inom landet.

Samtidigt gör 2000 muslimska poliser i the National Association of Muslim Police öppet uppror mot den engelska regeringens strategi att bekämpa terrorism, den kan antända etniska oroligheter, säger de. Ett förtäckt hot? De gillar inte att terrorism förknippas med islam. Det verkar inte bättre än att den där "religionen" är viktigare för dem än landet de är satta till att hålla ordning i.

- - -
Sätt press på terroristregimen i Gaza.

Det börjar röra på sig lite i Gaza. Elva palestinska människorättsgrupper kräver att palestinierna ska utreda sina egna krigsbrott. De framför kravet i ett brev till Hamas och den palestinska myndigheten... läs mer >>

8 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

"– Moskén kommer att vara öppen för alla, även kristna, säger församlingens Ahsan Ullah.”
Ännu ett skämt??!!

Johan Hansson sa...

Som man bäddar får man ligga.
Detta jihad är ju naturligtvis inget annat än en helt naturlig effekt av århundraden av kolonialisering av icke-europeiska kontinenter.
Det man tar får man på ett eller annat sätt lämna tillbaka.
Och detta är ett av flera sätt.

carl sa...

om inte folk vill visa civilkurage nu, kommer det förr eller senare bli försent! med pk-eliten så kommer Sverige islamiseras fullständigt.

se vad som kommer hända även här och oss

bedrövlig att Svenska politiker, mediafolk, makteliten inte fattar vad som händer med detta land. tror nog att alla som upplevt islamsfasor röstar på SD.
de som ännu inte vaknat ur Svenska pk-dhimman kan ju kolla på: truthtube.tv

/play.php?vid=2008

World traveller sa...

Johan Hansson ar du muslim?

Anonym sa...

So it begins...

Biskop Kyrillos sa...

Påven Sixtus brev från slutet av 1400-talet till den osmanske sultanen Mehmed II,
är värt att ta del av i detta sammanhang.

Store och mäktige härskare,
När vi fick Ert brev rörande förstörelsen av moskéer som, enligt Er, ägt rum på anstiftan av vår älskade son i Kristus, Ferdinand av Aragonien, i hans rike, så skrev vi omedelbart till honom för att, om det Ni skrev var sant, förbjuda att så skedde. Vi har nu upptäckt att allt det Ni hört bara var falska rykten, för inga moskéer har förstörts. Ej heller har några av Ert muslimska folk, som lever i fred och lugn i området, kommit till skada eller utsatts för något olagligt. Vad som hänt var, att när de, i strid med gammal sedvänja, vid dessa moskéer rest höga minareter och genom böneutropare prisat Mohammed från dess höjder, så var det ingalunda olagligt att denne fromme kung förbjöd vad som gick bortom sed¬vanan och som skandaliserade den kristna befolkningen. Han befallde så att dessa minareter skulle bringas ned i höjd med själva moskén, samt att bönetiderna bara fick kungöras genom trumpetstötar, i enlighet med urgamla överenskommelser. Detta är rimliga åtgärder som inte borde störa Er, eftersom Ni förbjuder såväl kyrktorn som kyrkklockor på de av våra kyrkor som finns i Era länder. Vi ber Er att med jämnmod acceptera de åtgärder som vidtagits utan avsikt att förolämpa och utan orättvisa mot Ert folk. Tillbakavisa lögnerna från onda män som vill att konflikt och rivalitet skall vinna över Ert eget förnuft, Er rättskänsla och Er måttfulhet ! Vi anbefaller åt Er alla de av våra fromma kristna som lever i Era länder: För allt Ni visar dem av ynnest och respekt skall vi vara Er mycket tacksamma. ”

Peter Dobermann sa...

Sanningen är att majoriteten av de moskéer som byggs i Väst finansieras av Saudiarabien och närliggande dikaturer. Detta visar att de muslimer som står bakom dessa moskébyggen föraktar demokrati, religionsfrihet och även vår kristna kultur. Det som muslimerna inte säger öppet är att de intenderar att införa islam i Sverige - genom hög barnafödsel, genom invandring (av flyktingskäl?) och genom muslimska män som tar sig svenska hustrur (barnen blir automatiskt muslimer när mannen i ett äktenskap är muslim - muslimska kvinnor får överhuvudtaget inte äkta en man som inte är muslimsk). Jag tror inte att det dröjer så länge innnan Jesu ord går i uppfyllelse:

Vidare sade han till dem: Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen [...] (Luk 21:10-11).

Knute sa...

De stakkels myndigheder prøver at være et skridt foran udviklingen:

Britiske myndigheder undersøger muligheden for at benytte sig af ubemandede fly - droner - til overvågning af landet egne borgere.

Flyene kan hjælpe myndighederne i forbindelse med blandt andet trafikforseelser, demonstrationer, ulovlig dumpning af affald og tyverier af landbrugsmaskiner.

Tjah rettidig omhu måske, men, hvis nu man turde kalde trolden ved navn behøvede det jo ikke eskalere længere og længere ud.

http://monokultur.dk/2010/01/24/stemninger-fra-england/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.