03 mars 2010

"Sverige för svenskarna"

Jag blir ibland förvånad då människor på fullaste allvar menar att kristendomen också minsann varit som islam, med bland annat hedersrelaterat våld och hedersmord och att vi svenskar också haft samma syn på sexualitet och på kvinnan som finns i Mellanöstern. Att Bibelns kvinnosyn är densamma som i koranen och att det färgade det svenska kristnade samhället.

Det tror jag inte på, vi måste kunna se vår egen historia. Vi ska inte bjuda upp muslimer till en jämställd ideologisk 'dans' bara för att många svenskar inbillar sig att Sverige också haft en tid som kan jämföras med muslimska länders.

Jag kan inte på ett enda kort blogginlägg redogöra för alla argument mot den syn svenskar har på sitt land, men jag kommer att göra några försök emellanåt att på bloggen försöka redovisa seriös forskning om vårt land, vårt älskade Sverige.

Det finns enligt forskare inga säkra källor på att det typiska hedersmordet någonsin funnits i Norden. Det kan bero på att man inte tänkt på begreppet som sådant och att det därför inte finns nedtecknat. Men det finns heller inga beskrivningar av våldsbrott, i berättelser eller i domar, som liknar hedersmordet. Blodsfejder och självhämnd förekom fram till 1500-talet, och möjligen finns hedersmord där.

Från 1600-1900-talet tog staten över som reglerare, baserad på lagstiftning och bevisning vid domstolar. I Sverige hanterades brottslighet och brott mot heder i domstolar, och inte av anhöriga och släkter, eftersom vi tidigt hade en starkt legalistisk stat. Ekonomin bestod av småjordbruk, ofta självägande bönder och kvinnors arbetskraft behövdes. Kvinnor hade stor rörelsefrihet och arbetade ofta utanför hemmet. Vigselåldern var hög, inga barngiften förekom.

Kvinnor och män försvarade sin heder och sexualmoral på liknande sätt, men heder var mer förknippat med att man inte ljög. Ljög man var man en ärelös människa.
Det var också viktigt att följa de kristna 10 Guds bud.

All utomäktenskaplig sexualitet var kriminaliserad till 1864 i Sverige. Äktenskapsbrott blev exempelvis straffade med böter.
Den kvinnliga äran var kopplad till sexualiteten, och kvinnan hade ett personligt och individuellt ansvar för sin sexualitet. Visst kunde man förskjuta en kvinna som födde ett utomäktenskapligt barn, men det var inte vanligt och inte påbjudet.
En gift kvinna var en kvinna med heder, oavsett klass.

Den manliga hedern var inte förknippad med kvinnan, mannen skulle kontrollera sin egen sexualitet inte kvinnans, och under 1600-1700-talet var mannens sexuella moral viktig, annars hette det att han var en "horkarl". Men mannens ära hade också flera andra dimensioner, som ekonomiska.
För män ur högre klasser fanns (den olagliga) duellen mot en annan man att ta till för att upprätthålla hedern män och män emellan, och för de lägre klasserna fanns alltid de "hederliga", regelrätta knytnävsslagsmålen om det behövdes.


Forskaren Marie Lindstedt Cronberg, som studerat 1600-1900-talet visar på "hedersrelaterade handlingar i tidigmodern tid".

Saxat från hennes artikel "Dagens hedersmord kontra nordiska kvinnors historia" (Lund:Historiska media):

Även om det inte skulle ha förekommit regelrätta hedersmord i Sverige i tidigmodern tid så kan man med fog tala om parallell-handlingar till hedersmorden. Till dessa räknar jag fyra kategorier:

• självmord i samband med utomäktenskapliga graviditeter
• barnamord, det vill säga mödrars mord på nyfödda utomäktenskapliga barn
• dueller
• hederssjälvmord i samband med ekonomiska konkurser.

Hon berättar också:

"Hedern tycks inte heller ha varit ett allt eller inget tillstånd mer än undantagsvis, och de flesta handlingar som berörde den sexuella sfären snarare reducerade hedern än eliminerade den helt och hållet."

© Copyright UltraV

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.