18 juli 2010

Zakaria Botros bekämpar eld med eld

Zakaria Botros är en koptisk präst som med sina TV-sändningar fått stor uppmärksamhet i den arabiska världen.

Varje avsnitt har ett tema, t.ex. "Är Jihad en plikt för alla muslimer? Är kvinnor mindre värda i islam? Säger Muhammed att otrogna honapor bör stenas? Är det välgörande enligt sharia att dricka urin från profeterna? Ger Koranen män rätt att fritt para sig med kvinnliga fångar?"

Botros motiv är inte att uppmuntra till vrede mot islam, främja "israeliska intressen" eller "demonisera" muslimer, men att dra muslimer bort från sharians döda legalism till kristen andlighet. Många västerländska kritiker kan inte förstå att för att ta makten från radikal islam måste något andligt tillfredsställande erbjudas i stället - inte sekularisering, demokrati, kapitalism, materialism, feminism etc. En religion kan bara utmanas och ersättas av sanningen i en annan religion.

Av Raymond Ibrahim, via Spydpigen

14 Kommentarer:

Gertrud Galster sa...

Det är säkert den riktiga vägen att gå. men jag själv kan inte sådant.

Anonym sa...

Om det ska kosta en ny medeltid med inkvisition, katekespluggande, husförhör, prästvälde, häxbränningar, avrättningar av kättare, vetenskapsmän och oliktänkande för att bli kvitt islam, så tror jag inte att det är värt priset. Islamiskt medeltida mörker eller kristet medeltida mörker kan göra detsamma. Jag vill lika lite underkasta mig Zakaria Botros som Muhammed. Fundamentalister är sig lika. Och - till sist - det finns ingen sanning i religion. Bara självbedrägeri.

Knute sa...

Snälla, försök sätta dig in i vad kristendomen är för något.

Det passar sig inte att kalla sig "Verkligheten i Sverige" om man inte begriper att Sverige blev det fina land det blev tack vare den kristna "fundamentalismen". Vår andlige lärofader Martin Luther predikade nämligen det som är fundamentet för kristendomen, det som står i Bibeln.

Om du jämför en kristen och en muslimsk fundamentalist ser du skillnaden. Koranen är en blodtörstig bok, Bibeln förkunnar kärlek och medmänsklighet.

Knute sa...

Martin Luther var för övrigt katolik, och Jesus var jude. Gamla Testamentet ska läsas kronologiskt. Det som kommer senare upphäver det tidigare. Boken har 100 författare och är skriven under flera hundra år, och beskriver en utveckling till lika rättigheter för alla människor. Profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hosea, Joel, Amos osv är viktigast, profeternas budskap om fred och rättvisa sammanfattas av Jesus i hans liknelser och hans Bergspredikan.

Det är fel att avvisa den kristna religionen, därför att risken finns att man spolar ut barnet med badvattnet. Att tro på mirakulösa händelser som Jesus uppståndelse är ingen förutsättning för den kristna moralen, den är universell och stämmer överens med människans natur. Budorden att inte stjäla, ljuga och döda finns också hos andra religioner, dock inte islam som också saknar det allra viktigaste, den gyllene regeln: att du inte ska göra mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig.

Knute sa...

När jag nämnde Luther i min föregående kommentar, tänkte jag inte på hans skrift om judarna. Nu har jag läst den och blev ganska förfärad över hans förslag att riva riva deras hus och synagogor och förbjuda rabbinerna att undervisa. Bokbål på deras heliga skrifter.

Luther skrev också en skrift om muslimerna som jag däremot inte har några betänkligheter emot. Han beskriver svärdets religion mycket träffsäkert och uppmanar Europas furstar att enas mot turkarna som ju först blev stoppade vid slaget vid Wien år 1683.

Ja, så har vi en oädel treenighet, Luthers skrift mot judarna, Muhammeds Koran och Hitlers Mein Kampf. Den där Luther var alltså inget vidare, även om han fick folk att börja läsa Bibeln. Han uppfattade sig i början som katolik men gillade inte påven. Han var naiv och fick för sig att judarna inte blivit kristna på grund av påven, men nu borde de väl bli protestanter och digga Jesus, i synnerhet som Jesus var jude. När de inte lyssnade på det örat skrev han sin hemska skrift.

Det pågår ett trefrontskrig, ett kulturkrig mellan muslimer, kristna och sekulära. Till de sekulära hör judarna som ju med upplysningstiden började bli ordentligt behandlade och inte var förtjusta i statsreligionen. Den muslimska världen har för övrigt fortfarande statsreligion. Kulturkriget är på allvar och det är inte konstigt eftersom människan är en religiös varelse. Nyckelordet är andlighet, något som saknas i islams elaka sharialagar men som finns i vissa kristna och judiska varianter.

Anonym sa...

För mig får folk gärna byta ut en malign vidskepelse mot en mindre malign vidskepelse. Men för fria tänkande kan inte det vara ett alternativ. Jag håller fast vid min humanism och min ateism, för det är nämligen så vårt västerland uppnåt den frihet och den kvalitet den har.
/Kenneth Karlsson

Knute sa...

Något som impregnerat vår västerländska kultur är Jesus ord om att vända den andra kinden till. Präster och politiker tror numera att det ska tas bokstavligt, att vi ska visa tolerans för intoleransen.

Men det finns en viktig detalj som man bortser från: Jesus kunde vända den andra kinden till och offra sig på korset, därför att han betraktade sig som Guds son.

Det är bara Gud som kan förlåta, människor kan inte. De är inte så gudomliga att de kan vända den andra kinden till och förlåta ogärningar, men de kan möjligtvis förstå, och det är alltid något.

Förstå och förlåta är inte samma sak. Kanhända
kommunistjournalisterna och humanitärpopulisterna har djup förståelse och empati för all världens eländiga människor, det borde räcka med det, men de är såå toleranta att de tror sig vara Gud och kan låta alla komma hit.

Jag vill inte ha makthavare som tror de har gudomligt uppdrag att hitta på allt möjligt verklighetsfrämmande. De är avgudadyrkare. Det är vad jag menar med att människan är naturligt religiös. Om man tror att ens eget medvetna ego är det enda som finns, missar man hela poängen med livet, det inre livet, dialogen med en själv, andligheten, kalla det Gud eller vad du vill.

Om man missar poängen måste man uppfinna en avgud, till exempel en själv, och bli en makthavare som gudsnådeligt tror sig vara god, men det är på andras bekostnad.

Nu menar jag inte att Jesus var sån, tvärtemot var han naturligt andlig och religiös. Kanske det rentav var Paulus som hittade på att han var Guds son?

Knute sa...

Vad sägs om detta: man ska inte visa tolerans mot toleransen mot intoleransen.

Det vill säga att vi ska vara intoleranta mot våra dhimmi-figurer som är så toleranta mot de intoleranta islamisterna.

Knute sa...

Pastor Merzek Botros i Sundbyberg:

"Vi måste våga prata och sprida Guds ord för muslimer också i Sverige. Våga ta ett steg och prata om tro i Sverige för alla, inte bara för araber. Vi som kristna måste med kärlek och respekt sprida vår tro."

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=221104

Lelle sa...

Verkligheten...
Är det så du ser läget i Sverige, att vi förföljer och dödar muslimer??

Knute sa...

Christians can persuade Muslims of the falsity and evil of Islam in a way that secular Westerners cannot.

As much as the problem with Islam is political, social, and religious, it is fundamentally a spiritual problem. As St. Paul said, our struggle is ultimately not against flesh and blood, but against spiritual evil. It is from spiritual evil that political, social, religious, and other worldly evils arise. This is something important for defenders of the remnants of Christendom to remember.

http://www.amnation.com/vfr/archives/019890.html

Knute sa...

Zakaria Botros manar konvertiter ligga lågt med sin tro. - Som det ser ut i dagsläget är det alldeles för farligt att konvertera öppet i de flesta muslimska länder. Det viktiga är att det är en relation mellan den människan och Gud.

http://www.dagen.se/nyheter/han-manar-konvertiter-ligga-lagt-med-sin-tro/

Blir det giljotiner härnäst? Halshuggning är på uppgång över hela världen. Kristna och konvertiter till kristendomen är i farozonen.

http://snaphanen.dk/2012/06/07/beheading-is-on-the-rise-all-over-the-world/

Anonym sa...

Knute (din femte replik från 6 aug. - 2010)
Nej, Paulus hittade inte på att Jesus var Guds son. Det förde Jesus fram helt själv. Men eftersom alla människor är skapade till 'Guds avbild' och är 'Guds barn', varav det bara finns två sorter, söner och döttrar, förstår man att det måste ligga någonting annat i uttrycket.
Om man som i den gamla psalmen säger att"vår Gud är oss en väldig borg" så förstår alla människor att detta är symboliskt och inte betyder att Gud är gjord av stora stenar utan bara att Gud skyddar oss.
Om man talar om Jesus som "såningsmannen" likaså. Ingen tror att det betyder att Jesus slänger havrefrön på åkern utan att det rör sig om idémässiga "frön". När det gäller begreppet "Guds Son" finns inte samma förståelse för att det rör sig om symbolik.
Den illiterata Mohammed t.ex. missförstod detta uttryck helt och trodde att judarna-de kristna menade att Gud bestod av tre olika personer. Och eftersom det enligt honom bara kan finnas en Gud så förnekade han (och Islam) treenigheten och betecknade den som en hädelse som kunde ge dödsstraff. Mohammed fick alltså det hela om bakfoten, som så mycket annat.
Hela symboliken förklaras väldigt tydligt i två verk (helt oberoende av varandra): Jakob Lorbers "The Great Gospel of John" på 7.500 sidor och Levi Dowlings "Evangelium för en ny tid".
Gud består av tre delar: Fadern, Sonen och den Helige Anden. Sonen (eller dottern) kommer ur Fadern. Kärleken är alltings ursprung - det är alltså detta som är Fadern. Ur kärleken föds visdomen (=ljuset). Ingen ond människa kan vara vis (även om han kan vara intelligent och slug). Jesus kom alltså till jorden med visdom för att sprida ljuset till människorna, det är detta som är Sonen.
Makten (=kraften) är en andlig kraft som finns överallt (allestädes närvarande) och betecknas med den Helige Anden. Om någon är både kärleksfull och vis så får han kraft (=makt) av Gud. Det är detta som menas med att Gud är Fadern, Sonen och den Helige Anden.
Att förstå begreppen Fadern och Sonen är inte så svårt. Det är värre med "den Helige Anden". Men på samma sätt så vi aldrig skulle kunna se solen om inte strålarna spred sig längre än till solskivan och faktiskt genomtränger varje skrymsle på jorden så sträcker sig också hela Guds Ande (helig kommer från ordet hel) långt utanför Guds centrum och faktiskt når lika långt och längre än de fysiska solstrålarna.
Därför får man försöka förstå att Guds kärlek (Fadern), visdom (Sonen) och kraft (Anden) genomtränger allting. Man får inte hänga upp sig på tredelningen.
Det är inte konstigare än att människan består av tre delar, kropp, själ och ande. Alla som någon gång stått vid sidan av en död kropp vet att denna är en och densamma som ögonblicket innan. Men någonting har ändå försvunnit. Om människan bara består av en död kropp, så är man inte längre en människa, eller hur? Utan bara ett skal.
/SB

Knute sa...

För 2000 är sedan var Fadern, Sonen och Anden levande begrepp som alla förstod, begrepp som stod för moralfilosofiska och socialpsykologiska realiteter, men i vår tid måste de tolkas, och din tolkning är mästerlig SB, tack!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.