06 oktober 2010

Sluta ge oss kollektiv skuld för historiska synder

Stockholms biskop Eva Brunne deltog i en hatdemonstration mot det islamkritiska partiet Sverigedemokraterna, och dagen efter vid riksdagens öppnande i Storkyrkan i Stockholm fortsatte hon hetsen i sin predikan.

Hon har fått allting om bakfoten, det är inte muslimerna som är offer, tvärtom är islam en religion som förföljer kristna och homosexuella som hon själv. Om det kommer nya gaskammare i framtiden är det knappast de av Förintelsen och kolonialismen skuldtyngda västerlänningarna som kommer att bygga dem.

Nazistämpeln på SD är falsk, den passar bättre på islamisterna och deras medlöpare i västvärlden. Som Storbritanniens ledare under andra världskriget Winston Churchill sa: "Framtidens fascister kommer naturligtvis att kalla sig anti-fascister."

Dagens "upplysta humanism" har totalitära drag. Fast det knappast finns några nazister i våra nordiska länder, pågår en häxjakt på "de onda" som måste identifieras och elimineras. Så får vi ett "upplyst" tusenårsrike.

Den som har sitt förnuft kvar och tvivlar på att människan är god av naturen stämplas själv som ond. "Alla människor är goda – med undantag av dem som säger att icke alla människor är goda!" Med andra ord stämplas även de kristna som tror att vi behöver frälsas av Gud för att bli goda. En del moderna kristna, t ex Svenska kyrkan har emellertid kastat arvsynden på soptippen. De kanske inbillar sig att därmed undslippa "humanisternas" kristendomsfientlighet. Det är kristendomsfientlighet som förenar nazism, islam och kommunism med "humanism".

Vad står det kristna korset för? Spöstraff för att dricka alkohol, avhuggning av en hand för stöld, hängning för homosexualitet, stening av kvinnor för äktenskapsbrott, halshuggningar…? Vi behöver en moralisk kompass. Korset står för kärlekens och barmhärtighetens triumf.

Våld, jihad och terror är knutet till islams doktrin. Det är något som vår styrande elit förnekar, samtidigt som de propagerar för att vi ska förebrå oss själva. Vi ska bete oss som misshandelsoffer som inte vågar säga ifrån utan vänder vreden mot sig själva. Vi ska hjärntvättas med att vi har en kollektiv skuld för historiska synder som kolonialismen och Förintelsen. Det är därför TV år ut och år in visar program om Hitler.

Går det att bygga en gemenskap i ett samhälle med en stor muslimsk minoritet? Är det, som biskop Eva Brunne säger, roligt att de bygger moskéer, och att Malmö är ett spännande exempel? Är det roligt att muslimer tvingar bort judar från Malmö? Är islamisering, otrygghet, försämrad välfärd, kvinnoförtryck, sharialagar roligt?

PK-eliten som hetsar mot SD och Åkesson måste ställas till svars, skriver Mission Xp:

"Under valets sista vecka skrämde ett och annat överaktivt parti invandrarna i förorterna med högtalarbussar som på arabiska ropade ut att stödja deras parti i kampen mot de främlingsfientliga. Invandrarna var och är ju livrädda för dessa 'främlingsfientliga' grupper och mänskor i SD.

Tidningarna trummar på i skrämselpropagandan. Att bränna foto på Jimmie Åkesson är bara en följd av det svenska samhällets häxjakt på människor med en avvikande hållning."

2 Kommentarer:

Marissa J sa...

Eva Brunne är verkligen ingen biskop, som begriper allvaret med vad islam verkligen står för. Att hon kan tycka att det är skoj, säger en hel del om henne själv. Hur tror hon som är homosexuell att hon skulle kunn klara sig i ett sharia samhälle? Hon skulle huggas huvudet av ganska snart, det finns ingen plats för sådana som hon och hennes gelikar.Hon är förblindad av sitt homoliv och tror att det är godtagbart i hela världen.

gäster sa...

Dags att nedlägga biskopsstaven

"Biskopen Brunne har helt missförstått sitt uppdrag vars kärna är att sprida och undervisa Evangelium och övervaka att underlydande präster också nogsamt följer denna uppgift. Att, såsom Biskopen Brunne gör, i strid mot en majoritet av vårt kära Kyrkas medlemmar, ägna sig åt politik och inom detta oförbehållsamt låna sitt namn att stå sida vid sida med mörkrets krafter är exempellöst och icke värdigt en biskop.

Biskopen Brunne synes i detta, på ett fullständigt ofattbart och synnerligen oacceptabelt sätt, ha lierat med kommunister, som är den röde satans handgågna lakejer och vilka företräder en lära där "religionen är ett opium för folket". Dessa kommunister, med anhängigt övrigt vänsterpack, vill dessutom inget hellre än att utplåna staten Israel, den stat som är ägnad Guds utvalda folk."

http://fieldmarchal.blogspot.com/2011/07/dags-att-nedlagga-biskopsstaven.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.