15 juli 2011

Äktenskapliga relationer ett mått på integration?

Den danska 24-årsregeln är något av det mest geniala som gjorts för integrationen.

När unga med invandrarbakgrund inte kan bli gifta i ung ålder med någon från föräldrarnas hemland, håller de sig till studierna i stället. Tendensen till att hoppa av en utbildning efter grundskolan är högre för personer som är gifta.

24-årskravet är en lag som förhindrar en dansk och en icke EU-medborgare som inte fyllt 24 år att bo ihop i Danmark, eftersom den senare inte kan få uppehållstillstånd. Lagen satte stopp för en del av det systematiska missbruket av arrangerade äktenskap med familjesammanförda. Ungdomar berättar hur regeln beskyddar dem mot att bli gifta mot sin vilja under press från föräldrarna. Antalet tvångsäktenskap har reducerats markant.

Äktenskapliga relationer mellan olika folkgrupper i landet borde lösa upp parallella samhällen och hindra att dessa alls förekommer. Men det det finns ett stort undantag: islam. Män men inte kvinnor får bilda familj utanför islam och alla barn måste uppfostras till typiska muslimer.

2 Kommentarer:

Knute sa...

Nästa blir väl att de kallar knarklangare papperslösa apotekare.

Sverige har börjat kalla illegala invandrare "papperslösa invandrare".

http://hodja.wordpress.com/2011/07/17/sprogminuttet/

Olle sa...

En integrationsmässig lösning på problemet torde därmed vara att lagstifta emot relationer mellan muslimska män och icke-muslimska kvinnor medan motsatsen uppmuntras med alla mediala medel.

T ex kan man låta alla dessa skattefinansierade "integrationsfilmer" ha icke-muslimska manliga huvudrollsinnehavare och muslimska kvinnliga diton och sedan låta temat vara kärlek i olika former. Det borde väl vara populärt hos alla grupper? Sedan är det bara att låta tiden och integrationen ha sin gång. :)

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.