08 augusti 2011

Monty Phythons döda papegoja

En studie från Cultural Cognition Project vid Yale visar en obekväm sanning som förklaringen till varför Klimat-religionen fått sådan spridning:

Den konventionella förklaringen till kontroversen om klimatförändringarna betonar vad det är som utgör hinder för allmänhetens förståelse: begränsade naturvetenskapliga kunskaper och oförmåga hos vanliga medborgare att bedöma teknisk information och den resulterande utbredda användningen av opålitliga kognitiva regler för att bedöma risk.
En stor undersökning av amerikanska vuxna (N = 1540) fann emellertid att på det hela taget var de mest vetenskapligt insatta och de med mer kunskaper i ämnen som kräver räkneförmåga, mindre benägna, inte mer, att se klimatförändringar som ett allvarligt hot.

Ju mer vi vet...!

Ju mer vi förstår om klimatförändring, desto mindre sannolikt är det att vi tror att det innebär en kris. Alla pengar som miljöaktivister har spenderat (enbart Environmental Defense Fund har slösat $ 300.000.000 ) har haft en negativ effekt på den allmänna opinionen, och ironiskt nog vore det bäst för Al Gore om han vill befrämja sin sak, att hålla käften och låta skägget växa.
Men Hollywood älskar honom! De gav honom en Oscar så det måste vara sant.
"Klimatförändringar" har blivit sketchen om "Den Döda Papegojan.
Smarta människor har ett inbyggt alarm mot struntprat!

Hela verksamheten runt "Klimatförändringar" handlar om ett sätt att styra skatteintäkter till en utvald grupp människor, som belöning för att de lurar andra att tro, och samtidigt får de delta i påkostade konferenser med välfyllda barer och villiga unga damer på dyra turistorter.
Har du någonsin undrat över varför de inte har videokonferens när de är så bekymrade över utsläpp, istället för att bränna flygbränsle?

Från tidigare kommentarer vet jag att det finns en grupp som tror att koldioxid, CO2 är den farligaste gasen på jorden: "Om vi inte nedbringar mängden väsxhusgaser är domedagen nära!"

Actual Science avslöjar att för länge sedan, under Eocene-epoken, när atmosfären bestod av mestadels CO2, var det visserligen varmt men INTE alls så varmt som datormodellerna antar, men ändå är det just dessa modeller som man använder för att skrämma vettet ur oss nu.

Sedan 1998 har jordens temperatur inte stigit ett enda dugg!
2011 förutses bli kallare än väntat och för att skrämselpropagandan ska stämma in, måste medeltemperaturen öka med 2° C till 2025 och med mer än 5° C kort därefter.
De data som visas nu gör det mycket osannolikt

För att citera John Cleese: "Jag känner igen en död sak när jag ser en..."
8 Kommentarer:

Anonym sa...

...och i Sverige har vi den löjliga "försiktighetsprincipen".
Är det något som kan betraktas som "farligt" ska det stoppas. Bevis för ev fara anses onödiga.
Om liknande skulle användas t ex inom rättväsendet lämnar det utrymme för många intressanata domar...
//ER

Claes-Göran sa...

Vad glad jag blev. En "klimatskeptiker" med rätt politiska åsikter dessutom. Jag trodde jag var ensam med detta dubbelkommando.

Claes-Göran

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Apropå det där med försiktighetsprincipen. Snart blir det väl lag på att gångtrafikanter måste gaångtrafikanthjälm, knä- och armbågsskydd för deras eget bästa. Svensken kommer som vanligt att lyda dessa dekret med hot om dryga böter om dom sätter sig upp mot överhögheten. Nysvenskarna däremot kommer fullständigt att strunta i dom nya lagarna utan att polisen ingriper mot dem. Däremot kommer dom skratta läppen av sig åt alla dumma svenskar - ännu en gång.

Knute sa...

Är det den globala uppvärmningen som överhettar ekonomin, och skapar falsk tillväxt?

http://danmark.wordpress.com/2011/08/06/vaekst-jamen-hvor-skal-den-komme-fra/

Anonym sa...

Jösses Jag har läst ett tiotal luntor angående klimatförändringen och med bakgrund som civilingenjör kan jag skilja mellan vad som är bullshit och vad som är forskning. Eftersom det hitills inte framlagts ngt som motsäger AGW ser jag det som naturligt att betrakta klimatförändringen som ett vetenskapligt faktum bland många andra. Att det precis som vid andra paradigm skiften finns en massa bakåtsträvare är inte ngt att förvånas över. Fascinerande att ett par oljesponsrade lobbyorganisationer kan mobilisera så mkt "gräsrötter" att kämpa för deras sak.

Berit sa...

"Luntor" är inte vetenskap. Vetenskap är att presentera en hypotes och bevisa den. Det har inte gjorts när det gäller AGW.
Att basera allvarliga, omstörtande, ekonomiska, beslut på något som inte är vetenskap är bullshit-politik.

"Ett kriterium för vetenskapliga teorier är att de skall vara falsifierbara, med andra ord att de ska ge förklaringar och göra förutsägelser som kan prövas, samt att teorin är formulerad så specifikt att den skulle kunna motbevisas om den är felaktig."

Anonym sa...

@ Berit, Och vad är det som inte är uppfyllt av AGW teorin? Arenius resultat från 1897 håller än. Att temperaturen ökar förnekar inte ens förnekare längre. Dagens och historiska temperaturdata korrelerar mot co2. Det har aldrig förekommit kallt klimat på jorden med höga co2 halter eller tvärtom, och lustigt vore det ju annars co2's temperatur höjning ökar halten H20 vilket ytterliggare ökar temperaturen. Kausaliteten kan påvisas i vilket labb som helst. Eller med papper och penna för den som är slängd i kvantfysik. länge har vi letat efter negativa feedbacks hade de funnits hade vi hittat dem vid det här laget. Sorry stoppa huvudet i sanden strategin kommer inte att funka så länge till.

Berit sa...

Det finns inga övertygande skäl att tro att ev. temperaturökning orsakas av en ökning av CO2. Vidare är det ytterst osannolikt att framtida ökningar av luftens CO2-halten kommer att producera någon global uppvärmning, för det finns många problem med den populära hypotesen som länkar samman dessa två fenomen.

En svagt kortsiktigt samband mellan CO2 och temperatur bevisar ingenting om orsakssamband. Förespråkare av uppfattningen att ökningen av luftens CO2-halten leder till global uppvärmning, peka på det senaste århundradet svaga samband mellan atmosfärisk CO2-koncentration och globala lufttemperaturen som bevis för sitt påstående. Men förbiser oftast det faktum att sambandet inte innebär orsakssamband, och att hundra år är inte tillräckligt med tid för att fastställa giltigheten av ett sådant förhållande, när det gäller att jordens temperatur-historia.

Iakttagelsen att två saker har stigit tillsammans under en period säger ingenting om en trend eller att det ena kan vara orsaken till den andra. För att fastställa ett orsakssamband måste det visas att den förmodade orsaken föregår den förmodade effekten. Dessutom bör detta förhållande vara påvisbart under flera cykler av ökningar och minskningar i båda parametrarna. Och även om dessa kriterier är uppfyllda, som i fallet av sol / klimat förhållanden, är många människor ovilliga att erkänna att variationer i den förmodade orsaken verkligen producerat motsvarande observerade variationer i den förmodade effekten.

Som jag skrev tidigare: Att basera allvarliga, omstörtande, ekonomiska, beslut på något som är så omstritt och vagt är enbart politik

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.